Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yeremia 9 >> 

1Hej kiranja kapalaku 'adalah 'ajer, dan mataku 'itulah sawatu pantjuran 'ajer mata! maka sijang dan malam 'aku 'akan menangisij segala 'awrang jang tertjutjokh 'antara 'anakh parampuwan khawmku.

2Hej kiranja bagiku 'adalah dalam guron sawatu permalaman pada 'awrang musafir! maka 'aku 'akan meninggalkan khawmku, dan pergi njah deri padanja: sakalijennja 'itu 'awrang bermukah, sawatu kawan 'awrang jang berchijanet.

3Maka marika 'itu membentang lidahnja, seperti busornja, 'akan meng`atakan perdusta`an; marika 'itu djadi gagah dalam tanah, hanja tijada 'akan meng`ardjakan kabenaran: karana 'ija kaluwar berdjalan deri pada kadjahatan kapada kadjahatan, hanja tijada 'ija meng`enal 'aku, baferman Huwa.

4Paliharakanlah dirij kamu, masing-masing sa`awrang deri pada tamannja dan djanganlah harap pada barang sudara laki-laki: karana masing-masing sudara laki-laki tijada berbowat lajin deri pada perdajakan, dan masing-masing taman berdjalan dengan meng`upat.

5Dan marika 'itu menipukan, masing-masing sa`awrang 'akan tamannja, dan tijada meng`utjap sabenarnja: 'ija meng`adjar lidahnja meng`utjap dustanja, 'ija melelahkan dirinja dengan melakukan salahnja.

6Kadudokanmu 'ada ditengah-tengah 'awrang berbohong: 'awleh bohong marika 'itu 'anggan meng`enal 'aku baferman Huwa.

7Tagal 'itu demikijen baferman Huwan Tuhan serwa sakalijen szalam; bahuwa sasonggohnja 'aku 'akan meng`antjorkan dija, dan mentjawba`ij dija: karana bagimana garang 'aku 'akan berbowat deri karang 'anakh parampuwan khawmku?

8Lidahnja 'itu sawatu 'anakh panah jang terbunoh-bunohan, 'ija meng`utjap bohon: dengan mulutnja sasa`awrang bertutor damej dengan tamannja, tetapi dalam bathinnja 'ija meng`adakan peng`adangannja.

9Tijadakah 'aku 'akan berbalas 'atas marika 'itu deri karana segala perkara 'ini, baferman Huwa? tijadakah djiwaku 'akan meng`ambil perbalasan deri pada chalikhah jang sabagini?

10'Aku hendakh menjaringkan sawatu tangisan, dan sawatu peng`adohan 'akan gunong-gunong, dan sawatu bidji ratap 'akan barong-barong dipadang bel`antara: karana segala 'itu sudah tertunu, sahingga tijada sa`awrang jang melintas, dan sawara barang per`awlehan binatang tijada kadengaran: deri pada burong-burong di langit datang kapada binatang-binatang, 'ija sudah meng`ombara. 'ija sudah pergi lalu.

11Maka 'aku hendakh djadikan Jerusjalejm 'akan batu berkapong-kapong, 'akan kadijaman naga-naga: dan segala negerij Jehuda, 'aku hendakh djadikan 'akan sawatu kabinasa`an, tijada dengan barang 'awrang padudokh.

12Sijapatah laki-laki jang bidjakh 'itu, jang meng`arti perkara 'ini? dan kapada sijapa mulut Huwa sudah baferman, sopaja 'ija memberita 'itu? karana 'apa tanah sudah hulang dan tertunu seperti sawatu hilang dan tertunu seperti sawatu padang bel`antara, sahingga tijada sa`awrang jang melintas.

13Maka bafermanlah Huwa: 'awleh karana marika 'itu sudah meninggalkan Tawratku, jang 'aku sudahlah karunjakan dihadapan mukanja: dan sudah tijada dengar 'akan sawaraku, dan sudah tijada berdjalan menurut dija:

14Hanja 'ija sudah berdjalan menurut semuw daja hatinja: menurut Baszalim, jang bapa-bapanja sudahlah meng`adjar padanja:

15Tagal 'itu demikijen baferman Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam, 'Ilah 'awrang Jisra`ejl: bahuwa sasonggohnja 'aku 'akan memberij khawm 'ini makan hija: dan 'aku 'akan memberij dija minom 'ajer hampeduw.

16Maka 'aku 'akan mentjerej berejkan marika 'itu di`antara CHalajikh, jang sudah tijada 'ija meng`enal, marika 'itu sendirij, dan bapa-bapanja, dan 'aku 'akan menjurong pedang menghambat dija, sahingga 'aku 'akan menghabiskan dija.

17Demikijen baferman Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam: meng`artilah kamu, lalu panggillah parampuwan-parampuwan jang meratap, sopaja 'ija datang: dan surohlah 'awrang pergi kapada parampuwan-parampuwan jang bidjakh, sopaja 'ija datang.

18Sopaja 'ija bersegarah, dan menjaringkan sawatu peng`adohan 'akan kamij: sopaja mata-mata kamij tjutjorkan 'ajer mata, dan kalupakh mata-mata kamij pawn meng`alirkan 'ajer.

19Karana sawatu sawara peng`adohan sudah kadengaran deri pada TSijawn: bagimana kamij sudah terusakh! kamij bermaluw sangat tagal kamij sudah meninggalkan tanah, sebab 'awrang sudah merobohkan segala kadijaman kamij.

20Sebab 'itu dengarlah ferman Huwa, hej parampuwan-parampuwan, dan berilah telingamu tarima ferman mulutnja: dan meng`ardjarlah pada 'anakh-anakhmu parampuwan peng`adohan, dan masing-masing parampuwan pada tamannja pawn bidjij ratap.

21Karana mawt sudah najik deri pada tingkap-tingkap, kamij masokh ka dalam maligej-maligej kamij: 'akan menompas ka`anakh-anakh deri pada kampong-kampong 'awrang taruna-taruna deri pada leboh-leboh.

22Katakanlah 'awlehmu; demikijen baferman Huwa, behkan sawatu bangkej manusija 'akan terhentar, seperti badja di`atas muka padang: dan seperti sawatu berkas dibalakang 'awrang peng`atam, jang sa`awrang tijada berkompol.

23Demikijen baferman Huwa: djanganlah dirinja 'awleh bidjakh menggahkan dirinja 'awleh karana kabidjakannja, dan djanganlah 'awrang gagah menggahkan dirinja 'awleh karana gagahnja, djanganlah 'awrang kaja menggahkan dirinja 'awleh karana kakaja`annja.

24Tetapi sijapa menggahkan dirinja, bajiklah 'ija menggahkan dirinja 'awleh karang perkara 'ini, jang 'ija meng`arti dan meng`enal 'aku, bahuwa 'aku 'ini Huwa, jang berbowat kamurahan 'intsaf dan szadalet di`atas bumi: karana segala perkara 'ini 'aku menghendakij, baferman Huwa.

25'Ingatlah harij-harij 'ada datang, baferman Huwa, bahuwa 'aku 'akan berbalas 'atas sakalijen 'awrang jang bersunat, sama-sama dengan 'awrang jang berkulop.

26'Atas Mitsir, dan 'atas Jehuda, dan 'atas 'Edawm, dan 'atas benij Xamawn, dan 'atas Maw`ab, dan 'atas sakalijen 'awrang jang 'ada dihudjong pinggir, jang dudokh dalam padang bel`antara: karana samowa CHalajikh 'itu berkulop; tetapi saganap 'isij rumah Jisra`ejl 'itu berkulop hatinja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yeremia 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran