Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 56 >> 

1Kaangguy pamimpinna koor. Menorot nyanyeyan: Dara se ta’ endha’ amonye, dhari dhaera se jau. Jaburra Daud e bakto epega’ oreng Filistin e Gat. (56-2) Ya Allah, kaneserre abdidalem, Guste, sabab abdidalem eserrang, ekaneyaja moso ros-terrosan.

2(56-3) Saare benteng abdidalem enyek-enyek moso; bannya’ se ngamoso abdidalem, Guste.

3(56-4) E bakto abdidalem tako’, Junandalem se earep abdidalem, Guste PANGERAN Se Mahakobasa.

4(56-5) Sengko’ ngagungngagi Allah polana se ejanjiyagi Salerana; sengko’ parcaja ka Salerana, daddi sengko’ ta’ tako’, manossa ta’ kera bangal apa-rapa ka sengko’.

5(56-6) Saare benteng moso marepot sareng masossa abdidalem, padha aehteyar terros macalaka’a abdidalem

6(56-7) Moso abdidalem padha akompol ngetek areng-sareng, nyendhemme sadaja se elakone abdidalem, nyare kasempadan mateyana abdidalem.

7(56-8) Ba’ salamedda reng-oreng gapaneka dhari kajahadanna? Ya Allah, patompessagi reng-oreng gapaneka e bakto Junandalem duka!

8(56-9) Junandalem se ngetong kasangsara’an abdidalem, Junandalem ngagali bannya’epon aeng mata abdidalem. Ponapa sadajana ta’ ebadhi paretongan sareng Junandalem?

9(56-10) E are bakto sengko’ aserro ka Allah, moso bakal epokola sampe’ padha nyorot, sabab sengko’ tao Allah nolonge sengko’.

10(56-11) Sengko’ ngagungngagi Guste ALLAH polana apa se ejanjiyagi Salerana.

11(56-12) Sengko’ parcaja ka Salerana, daddi sengko’ ta’ tako’ pa-apa, manossa biyasa ta’ ngenneng apa-rapa ka sengko’ reya.

12(56-13) Ya Allah, abdidalem neptebbana janji ka Junandalem, sareng ngatorragiya kurban sokkor ka Junandalem.

13(56-14) Sabab Junandalem malopot abdidalem dhari maot, Junandalem ajaga abdidalem sopaja ta’ labu. Daddi abdidalem kengeng odhi’ e dhalem pangaobanna Allah, e dhalem sonar se nerrange sadajana se odhi’.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 56 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran