Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 90 >> 

1Du’ana Mosa, abdina Allah. Guste PANGERAN, Junandalem ka’dhinto pangaoban abdidalem ron-temoron.

2Sabellunnepon nong-gunong ecepta’agi, sabellunnepon bume sareng dunnya ebadhi, Junandalem Allah se langgeng, tadha’ dha’-adha’na tadha’ dhi-budhina.

3Junandalem makon manossa abali ka asalla, abali daddi abu akadi dha’-adha’na.

4Monggu ka Junandalem saebu taon akadi saare, akadi ba’ari’, ampon lebat; akadi bakto saejjam e baja malem.

5Sareng Junandalem abdidalem eanyo’; odhi’ abdidalem namong akadi mempe, akadi rebba se nyelbi’;

6e baja laggu tombu sareng mekkar, namong laju elop e baja asar.

7Abdidalem sadaja takerjat lantaran Junandalem duka, laju padha mate lantaran Junandalem bendu parana.

8Junandalem nyaba’ kasala’an abdidalem sadaja e ajunannepon Junandalem, dusa abdidalem se ta’ etengale oreng eoladi sareng Junandalem.

9Odhi’ abdidalem sadaja pandha’ lantaran Junandalem duka, on-taon abdidalem sadaja ampon napa’ ka aherra akadi nyaba sasergu’an.

10Omor abdidalem sadaja namong pettong polo taon, manabi kowat, kantos ballung polo taon. Namong se ekaolle abdidalem sadaja namong kasossa’an sareng kasangsara’an; saamponnepon odhi’ se sakejja’ abdidalem sadaja padha mosna.

11Pasera se oneng ka dadukannepon Junandalem se nako’e, otabana kadi ponapa daddina manabi Junandalem duka?

12Paemottagi abdidalem sadaja ja’ odhi’ e dunnya ka’dhinto talebat pandha’, sopaja abdidalem sadaja daddi oreng se sae buddina.

13Kantos bilaepon Junandalem se duka’a terros, GUSTE? Ngereng abali, kaneserre para abdiepon Junandalem.

14Parenge abdidalem sadaja kataresna’annepon Junandalem e baja laggu sabban arena, sopaja abdidalem sadaja padha perak sareng anyanye saomorra.

15Parenge abdidalem sadaja kasennengngan se sabandhing sareng kasossa’an se etanggung abdidalem ataonan e bakto nyangsara.

16Duduwagi ka abdidalem sadaja, para abdiepon Junandalem ka’dhinto sadaja se elampa’agi Junandalem; duduwagi kobasaepon Junandalem se agung ka na’ poto abdidalem sadaja.

17Guste ALLAH, Pangeran kaula, berkadi abdidalem sadaja, sopaja ahasel e dhalem sadaja lalakon.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 90 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran