Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TORAJA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 9 >> 

To umpa’tondokki Yerusalem

1Iatu mintu’ to Israel dipatamamo sura’ ossoran tu sanganna; iatu tau iato mai disura’mo lan sura’na mintu’ datu Israel. Iatu to Yehuda dipali’ lako Babel belanna katangmarurusanna.

2Iatu tau pamulanna sule lako mana’na lan lu mintu’ kotana la umpa’tondokki, iamotu to kambanna to Israel, to minaa, to Lewi na to mengkarang lan Banua Kabusungan.

3Ma’tondokmi dio Yerusalem tu bati’na Yehuda, bati’na Benyamin na bati’na Efraim sia Manasye, iamotu:

4Utai, anakna muane Amihud, anakna muane Omri, anakna muane Imri, anakna muane Bani, dio mai bati’na Peres, anakna muane Yehuda;

5dio mai to Siloni iamotu Asaya, tu pa’bunga’ sia anakna muane;

6na dio mai bati’na Zerah iamotu Yeuel na siulu’na tau iato mai, annanratu’ ngkaserapulona.

7Dio mai bati’na Benyamin iamotu Salu, anakna muane Mesulam, anakna muane Hodawya, anakna muane Hasenua;

8Yibnea, anakna muane Yeroham; Ela, anakna muane Uzi, anakna muane Mikhri na Mesulam, anakna muane Sefaca, anakna muane Rehuel, anakna muane Yibnia;

9sia iatu siulu’na situru’ ossoranna, kaseraratu’na limangpulo nnannan. Mintu’ tau iato iamo pangulu rapunna.

10Dio mai mintu’ to minaa iamotu Yedaya, Yoyarib, Yakhin,

11Azarya, anakna muane Hilkia, anakna muane Mesulam, anakna muane Zadok, anakna muane Merayot, anakna muane Ahitub, pangulunna banuanNa Puang Matua:

12Adaya, anakna muane Yeroham, anakna muane Pasyhur, anakna muane Malkia; Masai, anakna muane Adiel, anakna muane Yahzera, anakna muane Mesulam, anakna muane Mesilemit, anakna muane Imer.

13Sia mintu’ siulu’na pangulu rapunna, iamotu sangsa’bu pituratu’ nnannanpulona, to malinta’ lako pengkarangan lan banuanNa Puang Matua.

14Dio mai to Lewi iamotu: Semaya, anakna muane Hasub, anakna muane Azrikam, anakna muane Hasabya, dio bati’na Merari;

15na Bakbakar, Heresh, Galal, Matanya, anakna muane Mikha, anakna muane Zikhri, anakna muane Asaf,

16Obaja, anakna muane Semaya, anakna muane Galal, anakna muane Yedutun; na Berekhya anakna muane Asa, anakna muane Elkana, tu torro lan kampongna to Netofa.

17Iatu to ma’kampa ba’ba iamotu Salum, Akub, Talmon na Ahiman. Iatu Salum, siulu’na, iamo pangulunna.

18Sae lako totemo iatu tau iato mai ungkampai babangan Datu rampe matallona. Iatu tau iato mai ungkampai babangan to’ tendana to Lewi.

19Iatu Salum, anakna muane Kore, anakna muane Ebyasaf, anakna Korah sia iatu mai siulu’na lan mai rapunna, iamotu to Korah, iamo pentoeanna tu ma’kampa ba’ba tenda. Belanna iatu nene’ to dolona inang to ma’kampa babangan dio to’ tendaNa PUANG dolona.

20Iatu arung Pinehas, anakna Eleazar, iamo pangulunna tau iato mai pirambongi’. Na PUANGmora urrondongi!

21Zakharia anakna Meselemya, iamoto ma’kampa babangan Tenda Kasitammuan.

22Mintu’ to dipilei la dadi to ma’kampa ba’ba den duaratu’ ssangpulo dua. Iatu tau iato mai dipatamamo sura’ lan kampongna; iatu Daud sola Samuel, to patanda-tandan, mangkamo unnangka’i lan pentoeanna.

23Iatu tau iato mai sola bati’na torro ungkampai babangan banuanNa PUANG, iamotu tenda.

24Dio a’pa’ tetukna mata angin nanii bendan tu to ma’kampa babangan iato mai, iamotu tingo lako matallo, rokko matampu’, rekke ulunna salu na sau’ pollo’na uai.

25Sia iatu siulu’na tau iato mai lan kampongna manassa la sae untoe pengkaranganna sipitung allo, ke attunnaomi,

26belanna lan te pentoean iate iatu tau a’pa’ iamo pangulunna to ma’kampa babangan; iatu tau iato mai to Lewi. Sia ia duka tu tau iato mai ungkampai tu mintu’ bilik sia bilik pangnannan lan banuanNa Puang Matua.

27Sia iatu tau iato mai ma’bongi dio banuanNa Puang Matua tiku lao, belanna dipatanggungi ma’kampa sia la umbungka’ duka ba’ba, ke melambi’oi.

28Sia ba’tu pira-pira tau iato tu ungkampai pareanan dipake menomba; naia’ tu apa iato mai, ke nabaai tama sia ke napatassu’oi.

29Sia ba’tu pira-pira tau iato tu ungkampai pareanan, iamotu mintu’ pareanan maindan sia iatu ta’pung, anggoro’, minna’, dupa na pebangki’.

30Apa to minaa tu umpasirau pebangki’ nagaragai minna’ dipa’minnakan.

31Na iatu Matica, misa’i to Lewi, – iamo pa’bunga’na Salum, to Korah – toeanna, untiro to mantunu roti.

32Sia ba’tu pira-pirai tu to Kehat, siulu’na tu tau iato mai, toeanna, umpalenna’ roti dipennoloan, ke allo katorroanoi.

33Apa iatu to menani, tu torro lan bilik – iamo pangulunna rapunna to Lewi – iatu tau iato mai tae’mo nadipopa’diama senga’; dipatanggungi untoe pentoeanna keallo sia kebongi.

34Iamote tu mintu’ pangulu rapunna to Lewi; tau iato mai pangulu tete dio ossoranna. Iatu tau iato mai ma’tondok dio Yerusalem.

Sura’ ossoranna to Gibeon

35Dio Gibeon nanii ma’tondok tu Yeiel, ambe’na Gibeon – na iatu bainena disanga Maakhs-

36na iatu pa’bunga’na muane Abdon; namane Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,

37Gedor, Ahyo, Zakharia na Miklot.

38Na Miklot undadian Simeam; Sisarak dukami siulu’na tu tau iato mai, anna male sia torro sola siulu’na dio Yerusalem.

39Iatu Ner undadian Kish; Kish undadian Saul; na Saul undadian Yonatan, Malkisua, Abinadab na Esybaal.

40Iatu anakna muane Yonatan iamotu Meribaal, na Meribaal undadian Mikha.

41Iatu anakna muane Mikha iamotu Piton, Melekh na Tahrea.

42Iatu Ahas undadian Yaera; iatu Yaera undadian Alemet, Azmawet na Zimri; iatu Zimri undadian Moza.

43Iatu Moza undadian Bina, iatu anakna muane Bina iamotu Refaya, na iatu anakna muane Refaya iamotu Elasa na iatu anakna muane Elasa iamotu Azel.

44Iatu Azel annan tu anakna muane, disanga: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja na Hanan. Iamote tu anakna muane Azel.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran