Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TORAJA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 9 : 26 >> 

Toraja: Nakua pole’omi tinde tau lako: Napatumbaroko? Umbara Nakua umpamillikki tu matammu?


AYT: Mereka berkata kepadanya, “Apa yang Dia lakukan kepadamu? Bagaimana Dia membuka matamu?”

TB: Kata mereka kepadanya: "Apakah yang diperbuat-Nya padamu? Bagaimana Ia memelekkan matamu?"

TL: Lalu kata mereka itu pula kepadanya, "Apakah diperbuat-Nya pada engkau? Bagaimanakah Ia mencelikkan matamu?"

MILT: Dan mereka berkata lagi kepadanya, "Dia melakukan apa terhadapmu? Bagaimana Dia mencelikkan kedua matamu?"

Shellabear 2010: Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang dilakukan-Nya terhadap kamu? Bagaimana Ia membuat matamu dapat melihat?"

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang dilakukan-Nya terhadap kamu? Bagaimana Ia membuat matamu dapat melihat?"

Shellabear 2000: Lalu kata mereka kepadanya, “Apakah yang dilakukan-Nya terhadap kamu? Bagaimana Ia membuat matamu dapat melihat?”

KSZI: Mereka bertanya lagi, &lsquo;Apa yang dibuat-Nya kepadamu? Bagaimana Dia mencelikkan matamu?&rsquo;

KSKK: Mereka berkata kepadanya, "Apa yang telah diperbuat-Nya kepadamu? Bagaimana Ia telah mencelikkan matamu?"

WBTC Draft: Mereka itu bertanya, "Apa yang telah dilakukan-Nya? Bagaimana Ia menyembuhkan matamu?"

VMD: Mereka itu bertanya, “Apa yang telah dilakukan-Nya? Bagaimana Ia menyembuhkan matamu?”

AMD: Mereka bertanya kepadanya, “Apa yang Ia lakukan kepadamu? Bagaimana Ia menyembuhkan matamu?”

TSI: Lalu mereka bertanya, “Apa yang dia perbuat terhadap kamu? Bagaimana dia membuat matamu bisa melihat?”

BIS: Lalu mereka berkata lagi kepadanya, "Ia berbuat apa kepadamu? Bagaimana Ia membuat engkau melihat?"

TMV: Mereka bertanya lagi, "Apa yang dilakukannya kepadamu? Bagaimanakah dia mencelikkan matamu?"

BSD: “Apa yang Ia perbuat padamu?” tanya mereka lagi. “Bagaimana caranya Ia membuat engkau bisa melihat?”

FAYH: "Tetapi apakah yang dilakukan-Nya?" tanya mereka. "Bagaimana Ia menyembuhkan engkau?"

ENDE: Kata mereka pula: Apakah jang diperbuatNja kepadamu? Bagaimanakah Ia membuka matamu?

Shellabear 1912: Lalu kata mereka itu kepadanya, "Apakah diperbuatnya akan dikau? bagaimanakah dicelikkannya matamu?"

Klinkert 1879: Maka kata mareka-itoe poela kapadanja: Engkau dipengapakannja? Bagaimanakah ditjelekkannja matamoe?

Klinkert 1863: Kembali dia-orang berkata sama dia: Apatah diboewatnja sama dikau? dan bagimana dia memboekaken matamoe?

Melayu Baba: Sbab itu dia-orang kata sama dia, "Apa dia sudah buat sama angkau? apa macham dia sudah chlekkan angkau punya mata?"

Ambon Draft: Maka katalah marika itu kombali padanja: Bagi-mana Ija sudah bowat pada-mu? Bagimana sudah Ija bu-ka mata-matamu?

Keasberry 1853: Maka kata marika itu pula padanya, Apakah dibuatnya akan dikau? dan bagimanakah hal dichulekkannya matamu itu?

Keasberry 1866: Maka kata marika itu pula padanya, Apakah dibuatnya akan dikau, dan bagimanakah hal dichŭlekkannya matamu itu?

Leydekker Draft: Maka pula berkatalah marika 'itu padanja; 'apatah 'ija sudah berbowat padamu? bagimana 'ija sudah membuka mata 2 mu?

AVB: Mereka bertanya lagi, “Apa yang dibuat-Nya kepadamu? Bagaimana Dia mencelikkan matamu?”

Iban: Ku sida bejaku ngagai iya, "Nama utai ti dikereja Iya ngagai nuan? Baka ni ku Iya ngasuh nuan ulih meda?"


TB ITL: Kata mereka <2036> kepadanya <846>: "Apakah <5101> yang diperbuat-Nya <4160> padamu <4671>? Bagaimana <4459> Ia memelekkan <455> matamu <4675> <3788>?" [<3767>]


Jawa: Pitakone maneh: “Kowe dikapakake? Anggone ngelekake mripatmu kapriye patrape?”

Jawa 2006: Pitakoné manèh, "Kowé dikapakaké? Kepriyé anggoné ngelèkaké mripatmu?"

Jawa 1994: Pitakoné wong-wong Farisi: "Kowé dikapakaké? Kepriyé carané Wong kuwi marasaké kowé?"

Jawa-Suriname: “Lah kowé diapakké kok saiki bisa weruh?”

Sunda: "Dikumahakeun ku itu teh?" gegeden mariksa deui. "Kumaha nyageurkeunana ka maneh?"

Sunda Formal: Cek urang Yahudi, “Dikumahakeun bae maneh teh? Kumaha petana nyageurkeuna-Na?”

Madura: Reng-oreng Farisi jareya pas ngoca’ ka oreng jareya, "Ba’na epabaramma bi’ oreng jarowa? Epabaramma ba’na me’ pas nangale’e?"

Bauzi: Lahahat ame dam labe fa neo gago, “Ame Da labe oba ana mode? Oba akati modi om fa na aam neàdehela?”

Bali: Dane malih mataken sapuniki: “Kudianga cai tur kenken baana nyedangang matan caine?”

Ngaju: Palus ewen hamauh tinai dengae, "En je iawie dengam? Kilen ampie Ie mawi ikau tau mite?"

Sasak: Beterus ie pade bebase malik lẽq dengan nike, "Ie kumbẽqang side? Berembẽ entane Ie piaq side tao nyerioq."

Bugis: Makkedani mennang ri tauwéro, "Aga napogau’ lao ri iko? Pékkugi nagaurekko namuwakkita?"

Makasar: Jari nakanamo pole ke’nanga ri ia, "Antekamma bateNa amballeiko nukkulle accini’?"

Duri: Nakutanai pole' omi nakua, "Apara napugauk lako kalemu? Matumba carana mpapakitako?"

Gorontalo: Timongoliyo poli loloiya ode oliyo odiye, ”Wolo u pilohutu-Liyo olemu? Wololo Tiyo lopo'oluli matomu?”

Gorontalo 2006: Lapatao̒ timongolio luli loloi̒ya mao̒ olio, "Mawolo u pilohutu-Lio olemu? Woloolo mola Tio lohutu olemu lowali loo̒onto?"

Balantak: Taena i raaya'a, “Upa a men Ia limang na ko'oom? Koi upa i Ia ninsidakon i koo nopoopiile?”

Bambam: Mekutana pole oom naua: "Iya aka napogausangko? Naakako susi anna malako paita?"

Kaili Da'a: Pade nanguli wo'umo to Parisi ka i'a, "Nuapa nikawiana ka iko? Iwenu I'a nompakanaa matamu?"

Mongondow: Bo mosia bui noliboí ko'inia, "Onu im pinomia-Nya ko'inimu? Naonda im pinogogaid-Nya sin noko'ontong bidon in ikow?"

Aralle: Sika mekutana bung naoatee, "Aka nababe pano di dio lambi' malao paita?"

Napu: Hangko inditi, rapekune mbuli: "Apa au Nababehiako? Noumba raraNa mopakaohako?"

Sangir: Mase i sire saụewe nẹ̌bera si sie, "Pinẹ̌kapuraneng i kau e kahian Sie? Nẹ̌koạ kereapa i Sie si kau, sarang nẹ̌kělla?"

Taa: Wali kepala-kepala etu mampotanaka wo’u resi ia, sira manganto’o, “Kesaa inika ngkai etu resi korom? Wimba inikaNya mampakatao matamu?”

Rote: Boema lafa'da selu kana lae, "Te Ana tao beek neu o? Ana tao o leo beek de o mita?"

Galela: So ona itemo kali unaka, "So Una magena kiaka de ani lako waaka. Wadodooha so ani lako wosiloha sidago lo ngona aku nomasigelelo."

Yali, Angguruk: Ari ibagma ap arimanowen, "Ap inowen hubam nungge ane tehek? Nangginoho hil fenggen habehek?" ulug kapal hibagma

Tabaru: Ge'enaka de 'ona yongoseli 'unaka, "'Una 'okia wodiai ngonaka? Kokia wonidiai so nomasimake?"

Karo: Nungkun kalak Jahudi si erkuasa e, "Kai IbahanNa man bandu? Kuga IbahanNa maka matandu nggo erpengidah?"

Simalungun: Dob ai nini sidea ma hu bani, “Ai aha ibahen bam? Sonaha do ibahen mangungkab matamu?”

Toba: Gabe ninna nasida ma mandok ibana: Ai aha do dibahen tu ho; beha do dibahen mangungkap matami?

Dairi: Nai idokken kalak i dèng ma mo, "Bakunè ngo ibaing taba kono? Kadè ibaing asa gabè merpendidah matamu idi?"

Minangkabau: Mako batanyolah baliak urang-urang tu kabake urang nan lah cegak tu, "Apo nan Inyo pabuwek kabake angkau? Baa caro Inyo ma ubek angkau, mako mato angkau dapek maliyek?"

Nias: Lafuli lamane zui khõnia, "Hadia nilau-Nia khõu? Hewisa wamadõhõ-Nia hõrõu?"

Mentawai: Iageti kuaddangan mitsá ka matania, "Apa aigalai ka tubum? Kipa aipaerú aimakoinong matam?"

Lampung: Raduni tian cawa lagi jama ia, "Ia bebuat api jama niku? Repa Ia nyani niku ngeliak?"

Aceh: Dan awaknyan jipeugah lom bak ureuëng nyan, "Peue nyang jipeubuet ateueh gata? Pakriban cara jih jipeubuet ateueh gata sampoe gata deuh tameungieng?"

Mamasa: Nakutanai pole omi perepi'na to Yahudi nakua: “Akara iko napogau' lako kalemu? Naakaroko iko ammu mala paita?”

Berik: Jepga jei gamjon ga aane tenebana, "Jei ibe is bas eyeibene? Jei is fom gwebana, jega aamei ga im anggasini?"

Manggarai: Mai taéd ngong hia: “Co’oy pandé Diha oné hau? Co’o molé Liha pandé wela matam?”

Sabu: Moko ta lii ri ke ro pa no, "Ne nga ne do tao ri no pa au? Mina mii ne tao ri No hakku nara au ta ngaddi?"

Kupang: Dong tanya sang dia bilang, “Ko Dia bekin apa sang lu? Dia buka lu pung mata karmana?”

Abun: Sane ye Farisi ki nai pa do, "Ye ne ben suma su nan ne? Ben sa u anato An ben nan gro ndo satu ne?"

Meyah: Beda rua rijeka gu ofa deika oida, "Ofa otunggom mar meidu gu bua? Teinefa fogora Ofa otunggom biteij eskeira erek komo?"

Uma: Ngkai ree, rapekune' tena-i: "Napa to nababehi-koko? Beiwa-i mpaka'uri'-ko?"

Yawa: Umba wo ranajo ware, “Ana rui Po rave nai? Po namije raveti mpora ti nyo nuge raene mamo Po raveare rui?”


NETBible: Then they said to him, “What did he do to you? How did he cause you to see?”

NASB: So they said to him, "What did He do to you? How did He open your eyes?"

HCSB: Then they asked him, "What did He do to you? How did He open your eyes?"

LEB: So they said to him, "What did he do to you? How did he open your eyes?

NIV: Then they asked him, "What did he do to you? How did he open your eyes?"

ESV: They said to him, "What did he do to you? How did he open your eyes?"

NRSV: They said to him, "What did he do to you? How did he open your eyes?"

REB: “What did he do to you?” they asked. “How did he open your eyes?”

NKJV: Then they said to him again, "What did He do to you? How did He open your eyes?"

KJV: Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?

AMP: So they said to him, What did He [actually] do to you? How did He open your eyes?

NLT: "But what did he do?" they asked. "How did he heal you?"

GNB: “What did he do to you?” they asked. “How did he cure you of your blindness?”

ERV: They asked, “What did he do to you? How did he heal your eyes?”

EVD: The Jewish leaders asked, “What did he (Jesus) do to you? How did he heal your eyes?”

BBE: Then they said to him, What did he do to you? how did he give you the use of your eyes?

MSG: They said, "What did he do to you? How did he open your eyes?"

Phillips NT: "But what did he [do] to youhow did he make you see?" they continued.

DEIBLER: So they said to him, “What did he do to you? How did he enable you to see?”

GULLAH: Dey aks um gin say, “Wa de man do ta ya fa heal ya eye?”

CEV: "What did he do to you?" the Jewish leaders asked. "How did he heal your eyes?"

CEVUK: “What did he do to you?” the Jewish leaders asked. “How did he heal your eyes?”

GWV: The Jews asked him, "What did he do to you? How did he give you sight?"


NET [draft] ITL: Then <3767> they said <2036> to him <846>, “What <5101> did he do <4160> to you <4671>? How <4459> did he cause <455> you <4675> to see <3788>?”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 9 : 26 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran