Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 9 >> 

1Ha uma-a ma'ala mpobabehi napa–napa ntuku' konoa-ku moto? Ha ni'uli'-koina bela-a suro Pue' Yesus? Ha ni'uli' ko'ia ria kuhilo-i Yesus Pue'-ta? Kuhilo mpu'u-imile, pai' napajadi' mpu'u-a suro-nae. Ha koi'-e ompi', ha bela-koi wua' bago-ku to kupobago-ki Pue'?

2Nau' tau ntani'-na uma mpangaku' ka'aku'-na suro Pue' Yesus, aga koi' ompi', kana nipangaku' oa'. Apa' aku'-mi to mpokeni Kareba Lompe' rata hi ngata-ni. Pepangala'-ni hi Pue' Yesus mpakanoto ka'aku'-na mpu'u suro-na.

3Hi tauna to doko' mpewulihi'-a kasuro-na Yesus-a, toi-ka tompoi'-ku.

4Kai' to jadi' suro Pue' Yesus, ha uma-kai natao mporata pongkoni'-kai ba ponginu-kai ngkai pobago-kai mpokeni Lolita Pue'?

5Ha uma-kai ma'ala mpotobine hingka to Kristen-kai, pai' kikeni tobine-kai hi pomakoa'-kai, hewa to rababehi suro Pue' Yesus to ntani'-na pai' ompi'-na Pue' Yesus pai' Petrus moto?

6Ha ni'uli'-koina muntu' Barnabas pai' aku'-wadi to kana mobago mpali' pongkoni'-kai? Ha uma-kai natao mporata gaji' hewa suro Pue' Yesus to ntani'-na?

7Uma ria tantara to mpogaji' moto woto-na hilou hi panga'ea. Tauna to molia', masipato' mpokoni' wua' polia'-na. Tauna to mpo'ewu bima-na, masipato' mpo'inu susu inewu-na.

8Napa to ku'uli' toe, lolita rapa' ngkai katuwu'-ta eo–eo-na. Tapi' bate hibalia wo'o-wadi tudui' to tarata hi rala Atura Pue'.

9Hi rala Buku Atura Pue' to na'uki' Musa, te'uki' hewa toi: "Japi to rapopobago mpotodu gandum, neo' ramumu' nguju-ra, pelele' moto-ra ngkuku' ngkalako'." Ha japi mpu'u to natoa' Pue'-e?

10Ba kita'-di to natoa' rapa' lolita-na toe-e. Lolita to te'uki' owi toe, bate mpobelahi kita'. Tauna to mpobago ba napa–napa, hewa rapa'-na tauna to molia' ba tauna to momanyu, masipato' lia-i ncarumaka mporata bagia ngkai wua' bago-na.

11Kai'-mi to mpohawu' pongkoni' kao' hi koi' ompi'. Jadi' ane rapa'-na niwai'-kai pongkoni' woto-kai, ha melabi rahi-mi gaji'-kai tetu-e?

12Ane tau ntani'-na ma'ala mposarumaka napa–napa ngkai koi', peliu–liu-nami kai'! Aga tungkai' uma kipake' huraa-kai tetu. Nau' ma'ala moto-kai mperapii'-koi ompi', uma kiperapii'-koi. Kipengkatarii moto wori' nyala kasusaa', apa' ki'uli': nee–neo' mpai' telawa' ohea-ni mpangala' Kareba Kristus to kikeni.

13Ha uma ni'incai ompi' ada agama Yahudi-e: Tauna to mobago hi rala Tomi Alata'ala mporata pongkoni'-ra ngkai Tomi Alata'ala. Imam to mpotunu pepue' ntodea hi lolo meja' pontunua pepue', mporata moto-ra tibo' ngkai pepue' toe.

14Wae wo'o tudui' to tatarima ngkai Pue' Yesus moto. Mohawa'-i bona tauna to mpokeni Kareba Lompe' mporata pongkoni'-ra ngkai tauna to rapongkenii kareba.

15Aga nau' ria moto huraa-ku mperapii'-koi ba napa–napa, uma-a ria mpopake' huraa-ku toe. Pai' neo' ni'uli' wae, kampo'uki'-ku sura tohe'i bona kana niwai'-a ba napa–napa. Uma mpai' hema to mpewuku-a mperapi' gaji' hi koi'! Bohe nono-ku apa' uma bara kuperapii'-koi, pai' kuhurui mate ngkai moronto kabohea nono-ku toi-e.

16Uma-a ma'ala mpomobohe nono-ku hi pobago-ku mpokeni Kareba Lompe', apa' Alata'ala mpohubui-a mpobago bago toe. Silaka-ada ane uma-a mpokeni Kareba Lompe'-e!

17Ane rapa'-na mpokeni-a Kareba Lompe' ngkai kadota-ku moto, toto-na moto-a ncarumaka hiwili-na. Tapi' bela kadota-ku moto pai'-a mpokeni Kareba Lompe'. Dota ba uma dota, bate kana kukeni, apa' toe-mi bago to napopokoloi-ka Alata'ala.

18Jadi', mpokeni-a Kareba Lompe' pai' uma kuperapi' gaji' hi tauna to kupongkenii kareba. Nau' ria mpu'u huraa-ku mperapi' gaji' hi tauna to kupongkenii kareba, uma kupake' huraa-ku toe. Toe-mile to kuponcawa gaji'-kue: goe'-a mpoparata Kareba Lompe', uma mingki' ra'oli.

19Bela-a-kuwo batua-ra ba hema–hema, ma'ala moto-a mpotuku' konoa-ku. Aga nau' wae, tungkai' mengkatuwu' mpobatua-a hi hawe'ea tauna. Kubabehi toe bona kawoo–woria' tauna kukeni mepangala' hi Kristus.

20Ane mpokeni-a Kareba Lompe' hi to Yahudi, mo'ingku hewa to Yahudi-a, bona wori' to Yahudi kukeni hi Kristus. Ane hante tauna to mpotuku' ada Atura Musa-a, aku' wo'o mpotuku' ada Atura Musa. Kakoo–kono-na uma-a nahoo' ada tohe'e, aga kutuku' moto ada toe bula-ku hi laintongo'-ra to mpotuku', bona wori'-ra kukeni hi Kristus.

21Ane mpokeni-a Kareba Lompe' hi tauna to uma mpo'incai Atura Musa, mo'ingku hewa tauna to uma mpotuku' Atura Musa-a, bona wori'-ra kukeni hi Kristus. Aga neo' ra'uli' wae, uma kutuku' hawa' Alata'ala. Bate mengkoru hi hawa' Kristus oa'-a-kuwo.

22Ane kupodohe-ra to ko'ia moroho pepangala'-ra, mo'ingku-a hewa hira', bona kutulungi-ra mpotuku' Kristus. Hi hawe'ea tauna tungkai' kubalii' po'ingku-ku, bona ane rii–ria ohea-na kana ma'ala-ra kukeni hi Kristus, nau' ba kampa' hantongo'-ra-wadi.

23Hawe'ea toe kubabehi bona kawoo–woria' tauna to mepangala' hi Kareba Lompe', bona mporata wo'o-a-kuwo kalompea' hante hira'.

24Ompi'–ompi', ha uma ni'incai ane tauna to motanta' mokeno, mokeno omea moto-ra, aga hadua-wadi to mporata parasee. Koi' wo'o ompi' kana mo'ingku-koi hewa tauna to mpohuduwukui mokeno: huduwukui-koi mpotuku' konoa Alata'ala duu'-na mporata-koi parasee-ni.

25Tauna to motanta' toera, wori' nyala palia-ra, pai'-ra mpengkatarii butu nyala-na, apa' doko' mpu'u-ra mporata parasee. Parasee toe, wunga to molaju-wadi mpai'. Hiaa' kita', tapengkatarii butu nyala-na apa' mehina-ta mporata parasee to tida duu' kahae–hae-na.

26Tauna to motanta' mokeno, uma-ra mokeno hinyai', monoa' to ratoa'. Tauna to momejangkuru', uma uli' kadungkua-na pejangkuru'-ra. Wae wo'o aku', aku' ma'ala rarapai'-ki tauna to mokeno ba to mejangkuru', apa' uma-a mo'ingku hinyai'. Napa–napa to kubabehi, kubabehi bona mpotoa' parasee pedagia-ku toe mpai' ria.

27Mpolati-a woto-ku, mpokuasai-a konoa-ku moto. Nee–neo' mpai' ka'oti-ku mpopalele Kareba Lompe' hi tau ntani'-na, aku' lau-mi to uma mporatai parasee.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran