Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 4 >> 

1Jadi', apa' lawi' ria-pidi janci Alata'ala to mpalogai-ta mporata pento'oa dohe-nae, toe pai' kana mo'inga' mpu'u-ta, nee–neo' mpai' ria nte hadua ngkai laintongo'-ta to hiloa-na uma-i mporatai.

2Apa' kita' toi, raparata wo'o-mitaka-tawo kareba lompe', hewa to Yahudi owi. Aga kareba lompe' toe uma mpokeni rasi' hi hira', apa' ra'epe mara-wadi-rana, uma rapangalai'.

3Muntu' kita' to mepangala'-wadi to mporata pento'oa dohe Alata'ala toe-e. Ane tauna to uma mepangala', uma-ra mporatai, ntuku' Lolita Alata'ala we'i to mpo'uli': "Moroe-a, pai' alaa-ku mosumpa, ku'uli': uma mpu'u-ra ma'ala mporata pento'oa dohe-ku." Hira' uma mporatai pento'oa, hiaa' ria ami'-mi pento'oa dohe Alata'ala to teporodo ngkai lomo' kajadi' dunia'. Apa' hi rala ono eo Alata'ala mpopajadi' langi' pai' dunia', pai' hi eo kapitu-na mento'o-imi.

4Ria te'uki' hi rala Buku Tomoroli' lolita to mpokahangai' eo kapitu-na hewa toi: "Hi eo kapitu-na Alata'ala mento'o ngkai hawe'ea bago-na."

5Pai' Lolita Alata'ala to ta'epe we'i mpo'uli': "Uma mpu'u-ra ma'ala mporata pento'oa dohe-ku."

6Hira', uma raratai pento'oa dohe Alata'ala apa' uma-ra mengkoru hi Hi'a. Tapi' patuju-na Alata'ala, kana ria tauna to mporata pento'oa toe.

7Toe pai' Alata'ala mpakatantu eo to ntani'-na wo'o, bona manusia' mporata pento'oa dohe-na. Eo to napakatantu, eo toe-mi lau ompi', hi eo kampo'epe-ta libu' Alata'ala. Apa' ba hangkuja atu mpae ngkabokoa' ngkai nabi Musa, Magau' Daud mpo'uki' Lolita Alata'ala to ta'epe-mi we'i to mpo'uli': "Eo toe lau, ane ni'epe-damo libu' Alata'ala-e, neo' nipakatu'a nono-ni."

8Owi, Yosua to mpokeni-ra to Yahudi mesua' hi tana' Kanaan. Aga bela toe-wadi to ra'uli' pento'oa dohe Alata'ala. Ane ke toe-wadi pento'oa dohe Alata'ala to rajanci-e, ke uma-pi ria lolita Alata'ala to mpokahangai' eo ntani'-na.

9Jadi', ria-pidi loga hi ntodea-na Alata'ala mporata pento'oa dohe-na. Pento'oa toe, hewa pento'oa-na Alata'ala hi eo kapitu-na.

10Apa' ane mento'o-ta dohe Alata'ala, batua-na, tabahakai-mi ncarumaka hi pobago-ta moto, ncarumaka hi Alata'ala-ta-damo. Ma'ala-mi ta'uli', mento'o-tamo ngkai bago-ta, hewa Alata'ala wo'o mento'o ngkai bago-na hi eo kapitu-na.

11Ngkai toe-mi ompi', mai-tamo mpohuduwukui bona tarata pento'oa dohe Alata'ala toe, nee–neo' mpai' ria-ta to ngkala'ura ngkai pepangala'-ta, hewa to Yahudi owi to uma mengkoru hi Alata'ala.

12Apa' Lolita Alata'ala, lolita to tuwu' pai' to mobaraka', meliu kabaka'-na ngkai piho' to baka' ntimalia. Apa' hewa piho' metohu' duu' rata hi pome'umpua' wuku pai' uta' wuku, wae wo'o Lolita Alata'ala metohu' duu' rata hi nono pai' kao'-ta. Lolita Alata'ala mpowile pekiri-ta pai' patuju to hi rala nono-ta.

13Uma ria hanyalaa to tewuni hi poncilo-na. Butu nyala-na lonto' pai' morawa hi Hi'a. Hi Hi'a toe-imi mpai' kana tapangaku' kehi-ta.

14Jadi', ria-taka Imam Bohe to meliu mpu'u kabohe tuwu'-na: Hi'a-mi Yesus Ana' Alata'ala. Hilou-imi mpotara langi' pai' mesua' hi rala suruga mponyanyo Alata'ala jadi' Imam Bohe-ta to mpome'alai'-ta. Toe pai' kana taperohoi ngkakamu pepangala'-ta, pai' neo' tabahakai mpangaku' kaYesus-na Pue'-ta.

15Apa' Imam Bohe-ta tohe'i-e, bela-i imam to uma mporasai kalentea-ta. Narasai moto, apa' rasori wo'o-imi-hawo hi butu nyala-na hewa kita', aga uma-i-hana mojeko'.

16Ngkai toe-mi ompi', neo'-tapa me'eka'. Daho'-tamo rata hi nyanyoa Alata'ala apa' Yesus-mi Imam Bohe-ta. Mai-tamo mpomohui' Alata'ala hi Pohuraa-na to hi suruga, apa' ma'ahi'-i. Mai-ta mpomohui'-i, bona tarasai ahi'-na, pai'-ta natulungi ngkai kabula rala-na, nto'u-na taparaluu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran