Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 3 >> 

1Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli'-ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku'-ku hi ngata Sardis: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, to ria-ki Inoha' Alata'ala to Pitu pai' to ngkakamu betue' to pitu. Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Ra'uli' doo, lompe' moto katuwu'-ni, ntaa' mate-di pepangala'-nie!

2Pemata-mokoi! Perohoi pepangala'-ni to ria-pidi kako'ia-na mate omea. Apa' kuhilo hawe'ea to nibabehi tetu, ko'ia ria to sipolea hi poncilo Alata'ala Tuama-ku.

3Toe pai' ku'uli'-kokoi: kiwoi tudui' to ni'epe pai' to nitarima-mi owi. Tuku'-mi napa to ratudui'-kokoi tetu, medea-mokoi ngkai kalempe'-ni. Ane uma oa'-koi memata, tilou-a mpai' mpohirua'-kokoi. Pai' karata-ku toe hewa karata topanako, apa' uma mpai' ni'incai nto'uma karata-ku toe.

4Aga ria moto ba hangkuja-koi hi Sardis to mpewili' pohea-ni bona neo' babo'. Koi' mpai' to momako' dohe-ku, moheai hante pohea to mengea', apa' natao-koi momako' dohe-ku.

5"Hema to medagi, kuheai wo'o-ra-rawo mpai' hante pohea to bula. Hanga'-ra uma kupori ngkai rala Buku Katuwua', buku po'ukia' hanga'-ra to mporata katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na. Pai' hi nyanyoa Tuama-ku pai' mala'eka-na kupangaku' kahira'-na topetuku'-ku.

6"Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku'-ku hi butu ngata-na."

7Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli'-ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku'-ku hi ngata Filadelfia: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, Hi'a to moroli' pai' to makono. Hi'a-mi to mokuasa hi kamagaua' Daud. Ane Hi'a mpobea wobo', uma hema to ma'ala mpo'unca. Ane Hi'a mpo'unca, uma hema to ma'ala mpobea.

8Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Hilo-dile, kubea-kokoi wobo' to uma haduaa ma'ala mpo'unca. Apa' ria wa karohoa-ni hangkedi', pai' nituku'-mi lolita-ku pai' uma nisapu kanipangala'-ku.

9Ane tauna to mpo'uli' katoYahudi-ra tetura, boa'-ra-wadi. Bela-ra to Yahudi hi rala nono-ra; topetuku' Magau' Anudaa'-radi. Tauna toera hantongo' kukeni tumai hi koi'. Mowilingkudu-ra mpai' hi nyanyoa-ni, pai' ra'uli'-kokoi: 'Napoka'ahi' mpu'u-koi-tano Alata'ala-e!'

10Lawi' nituku'-mi hawa'-ku to mpo'uli' kana ntaha-koi, toe pai' kupetalawai'-koi ngkai kasusaa' to mporumpa' humalili' dunia' mpai'. Tempo kasusaa' toe mposori hawe'ea tauna to mo'oha' hi dunia'.

11"Neo' rata-ama! Perohoi ngkakamu tudui' to ni'inca-mi, bona Alata'ala mpowai'-koi mpai' parasee ngkai pedagi-ni. Nee–neo' mpai' ria to mpahala'nawu'-koi alaa-na uma nitarima parasee tetu.

12"Hema to medagi, tida-ra hi suruga duu' kahae–hae-na. Hewa tuha' mporohoi tomi, wae wo'o Aku' mpakanoa' katida-ra hi Tomi Alata'ala hi suruga. Hi woto-ra ku'uki' hanga' Alata'ala Tuama-ku pai' hanga' ngata Alata'ala Tuama-ku, toe-mi Yerusalem to bo'u to mana'u tumai ngkai suruga ngkai Alata'ala Tuama-ku. Wae wo'o ku'uki' hi woto-ra hanga'-ku to bo'u.

13"Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku'-ku hi butu ngata-na."

14Na'uli' wo'o-mi Pue' Yesus mpo'uli'-ka: "Uki' hewa tohe'i hi mala'eka to mpewili' topetuku'-ku hi ngata Laodikia: "Ohe'i lolita-na Pue' Yesus, Hi'a to rahanga' 'Amin,' Sabi' to tida pai' to makono, Pehupaa' hawe'ea to napajadi' Alata'ala.

15Na'uli': Ku'inca napa to nibabehi. Uma-koi molahe', uma wo'o-koi morani'. Agina ke molahe' lau-koi, ba morani' lau-koi.

16Jadi', apa' mo'omu' eo-wadi-koi, uma-koi morani', uma wo'o-koi molahe', toe pai' kupepuji'-koi mpai' ngkai rala nganga-ku.

17Ni'uli'-koina mo'ua'-koi, hono' moto katuwua'-ni, uma-pi ria kakuraa'-ni. Ntaa' we'i, uma-di ni'incai kampe'ahii'-nie. Metunai lia-koi, kabu-koi, wero-koi, molawa-koi hi katuwu' kao'-ni.

18Toe pai' kuparesai'-koi tohe'i: oli-mi ngkai Aku' bulawa to rapomoroli' hi rala apu, bona mo'ua' mpu'u-koi. Oli wo'o ngkai Aku' pohea to bula bona heaa-koi pai' tewuni ka'eaa'-ni. Pai' ni'oli wo'o pokuli' nigelai'-ki mata-ni bona pehilo-koi.

19Butu dua tauna to kupe'ahi', kukaroe pai' kuweba' mpotudui'-ra. Toe pai' ku'uli', apui nono-ni, pai' medea-mokoi ngkai kamo'omu'eo-ni!

20"Oi-ama mokore hi wobo'-ni, mpopebea. Ane ria to mpo'epe-a pai' mpobea-ka wobo', mesua'-ama mo'oha' dohe-na, pai'-a ngkoni' hangkaa–ngkania dohe-na pai' hi'a wo'o ngkoni' hangkaa–ngkania dohe-ku.

21"Hema to medagi, kupiliu-ra mohura pai' moparenta dohe-ku hi Pohuraa-ku, hewa Aku' wo'o, medagi-ama, pai' wae lau mohura-ama moparenta dohe Tuama-ku hi Pohuraa-na.

22"Hema to tilingaa, pe'epei mpu'u-e' napa to na'uli' Inoha' Tomoroli' hi topetuku'-ku hi butu ngata-na."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran