Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 7 >> 

1Adapawn awleh karana djandji; an-djandji; an jang demi-kijen ada pada kami, hendak-lah kami sutjikan diri kami deri segala katjemaran daging dan roch, dan mengganapi kasutjian itu di dalam takijet Allah.

2Hendaklah kamu dengar-dengar akan kami: pada ba-rang sa; awrang pawn kami sudah tijada bowat salah, su-dah tijada merusakkan barang sa; awrang, sudah tijada tjahari ontong deri barang sa; awrang.

3Tijada ku-bilang itu akan bangkil kamu, karana baharu-baharu b/eta sudah bilang, jang kamu ini ada di dalam hati hati kami, akan mati sa-ma-sama dan hidop sama-sama.

4Aku katakan pada kamu dengan punoh-punoh kaluwas-an; banjak-banjak b/eta pudji awleh karana kamu; b/eta ini punoh panghiboran; langgar u-kor punoh, kasuka; an ada pada-ku antara samowa susah kami.

5Karana lagi pada tatkala kami sudahlah datang di Ma-kedoni; a, daging kami sudah tijada mendapat perhenti; an, tetapi di dalam segala sasa-watu kami sudah dapat ter-tindis: deri luwar paparang-an, deri dalam takotan.

6Tetapi Allah jang meng-hiborkan awrang jang randa hatinja sudah menghiborkan kami awleh kadatangan Titus.

7Dan bukan sadja awleh kadatangannja, tetapi lagi aw-leh penghiboran itu, dengan jang mana ija sudah dapat dehiborkan awleh karana ka-mu, sedang ija sudah menu-tor pada kami deri pada kamu punja bahai, kamu punja bali-sah, kamu punja karadjinan-hati awleh karana aku.

8Karana maski lagi b/eta sudah berdukakan kamu aw-leh suratku, tijada ku-menja-sal akan itu, welakin djuga b/eta sudah menjasal (karana b/eta lihat, jang surat itu su-dah berdukakan kamu sedikit waktu lamanja.)

9Sakarang djuga b/eta ber-suka, bukan awleh karana kamu sudah dapat berduka, tetapi jang kamu sudah berdu-ka akan tawbat; karana kamu sudah berduka akan Allah agar djangan kamu kena ba-rang karugian deri pada kami.

10Karana kaduka; an akan Allah mengardjakan tukar ki-ra-kira akan salamat djiwa, jang tijada djadi dengan me-njasal, tetapi kaduka; an dunja mengardjakan mawt.

11Karana lihat, betul itu djuga, jang kamu sudah da-pat berduka akan Allah, ba-gimana besar karadjinan itu sudah mengardjakan bagi ka-mu! bekan lagi penjahutan, bekan lagi takotan, bekan la-gi baha; i, bekan lagi karadjin-an, bekan lagi siksa: di da-lam segala sasawatu kamu sudah tondjok, jang kamu ada bressi di dalam perkara ini.

12Sebab itu, maski lagi b/eta sudah tulis kapada kamu, itu bukan sudah djadi awleh karana dija itu, jang sudahlah mengadakan salah, dan tijada lagi awleh karana dija itu pa-da sijapa sudah debowat sa-lah, tetapi sopaja karadjinan kami karana kamu djadi nja-ta di antara kamu berhadapan Allah.

13Tagal itu kami sudah dapat dehiborkan awleh kara-na penghiboran kamu. Tetapi dengan terlebeh kasuka; an ka-mi sudah bersuka-suka aw-leh karana kasuka; an Titus itu, awleh karana rochnja itu sudah dapat desudjokkan awleh kamu sakalijen.

14Karana djikalaw b/eta sudah pudji sabarang apa-apa akan kamu padanja, b/eta su-dah tijada dapat malu; tetapi sabagimana kami sudah kata-kan pada kamu segala sasa-watu atas kabenaran, bagitu lagi kapudjian kami kapada Titus sudah djadi kabenaran.

15Dan pertjinta; an hatinja akan kamu ada dengan lim-pah-limpah djikalaw ija ingat akan dengar-dengaran kamu sakalijen, bagimana kamu su-dah tarima dija dengan ta-kotan dan gomitar.

16B/eta bersuka jang b/eta bawleh harap akan kamu di dalam segala sasawatu. <<  2 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran