Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 13 >> 

1(12-18) Maka adalah aku berdiri di pasir pante lawut. Adapawn melihatlah aku timbul deri dalam lawutan sa-tu binatang, pada jang mana adalah tudjoh kapala dan sa-puloh tandok, dan di atas segala tandoknja sapuloh ma-kota, dan di kapala-kapalanja nama-nama hodjat.

2Maka binatang itu jang sudah ku-lihat, sarupa adanja dengan satu matjan babin-tang, dan kaki-kakinja seper-ti kaki barawang, dan mulut-nja seperti mulut singa. Dan naga itu sudah memberi pa-danja dija punja kowat, dan dija punja tampat kadudokan, dan kawasa besar.

3Maka melihatlah aku sa-watu deri pada kapala-kapalanja dengan luka sampe ma-wa mati; tetapi lukanja ka-matian itu sudah djadi ba-jik, dan sagenap isi bumi su-dah dapat heran awleh kara-na binatang itu.

4Dam marika itu menjom-bahlah naga itu, jang sudah memberi kawasa jang demi-kijen kapada binatang, dan marika itu menjombahlah bi-natang itu, dan katalah: Sija-patah sama binatang itu, dan sijapatah bawleh kowat akan berparang dengan dija?

5Dan djadilah deberikan kapadanja satu mulut akan katakan perkara-perkara ting-ka

6Maka membukalah itu mulutnja akan hodjat Tuhan Allah, dan akan menghodjat namanja, dan kadijamannja dan sakalijen itu, jang me-ngadijami di dalam sawrga.

7Dan deberikan kapadanja akan bowat paparangan deng-an segala awrang mutaki, dan akan berawlah kamenangan a-tas marika itu; dan deberikan kapadanja kawasa atas saka-lijen bangsa, dan chalika, dan bahasa-bahasa, dan sakalijen chalajik.

8Dan samowa awrang, jang mengadijami di atas muka bumi adalah menjombah dija, segala awrang itu, jang deri pada permula; an dunja nama-namanja tijada tersurat di da-lam kitab kahidopan Anak domba jang terbante itu.

9Barang sijapa jang ada talinga-talinga, hendaklah ija dengar.

10Djikalaw barang sa; aw-rang membowang di dalam pandjara, ija sendiri djuga akan dapat terbowang di da-lam pandjara; djikalaw barang sa; awrang membunoh dengan pedang, dengan pedang djuga ija akan dapat terbunoh. Di sini pawn ada kaharosan ka-tahanan dan iman awrang-awrang mutaki.

11Maka melihatlah aku timbul deri dalam bumi satu binatang jang lajin, pada jang mana adalah duwa tandok se-perti Anak domba, dan dija kata-kata sama naga itu.

12Maka bowatlah itu sa-genap kowat deri pada bina-tang jang pertama berhadapan dija, dan sudah bowat bahu-wa dunja dan segala awrang jang mengadijami di atasnja itu, menjombah binatang jang pertama itu, deri jang mana luka kamatian sudahlah djadi bajik.

13Lagi bowatlah itu ba-barapa tanda jang besar, sa-hingga lagi ija kasi turon api deri dalam langit ka; atas bumi, berhadapan segala manusija.

14Dan ija menjasatkan se-gala awrang jang mengadija-mi di atas muka bumi, aw-leh segala tanda jang telah deberikan padanja akan ber-bowat berhadapan binatang itu; dan ija katakan pada segaka awrang jang menga-dijami di bumi, jang marika itu haros kardjakan sawatu patong bagi binatang itu, jang sudah kena luka pedang dan hidop pula.

15Maka sudah deberikan padanja kawasa akan kasi masok satu nafas kahidopan di dalam patong binatang itu, sahingga patong binatang itu sudah tahu kata-kata, dan sudah bikin, jang segala aw-rang itu, jang tijada menjom-bah patong binatang itu dapat-terbunoh.

16Dan sudah bikin-bikin, bahuwa pada awrang kitjil-besar, pada awrang-awrang kaja dan miskin, pada awrang-awrang mardika dan hamba-hamba djadi detarohkan satu tanda-tjap di tangannja kanan atow pada dija awrang punja testa;

17Dan jang barang sa; aw-rang pawn tijada bawleh beli ataw djuwal, melajinkan pada sijapa ada tanda tjap itu ataw nama binatang ataw angka-bilangan namanja.

18Di sinilah budi-akal. Ba-rang sijapa pande mengarti, hendaklah ija hitong angka-bilangan binatang itu, karana itulah satu bilangan manusija; dan bilangannja ada anam ra-tus anam puloh anam. <<  Wahyu 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran