Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BERIK]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 >> 

1Ai awelna Tuhanmana gam gwebili, jega jem temawer ai ga asene gaataantena bwiyibe. Ane ai uskambar ga isai balbabili enggame: Uwa Sanbagiri Jei waakensususerem is mes eyeipmini ibe, jega jem temawer ga gemer isa gwena jes gemerserem Uwa Sanbagiri aa gemer bilirim. Uwa Sanbagiri is galap jenbebilirim Jelem angtanef gwefe, Jei ga enggam gunu aamei jam isa gwenaram ga waakena tefner isa eyebili.

2Ini imna ga jam isa onabertabana. Seyafter jam isa eyeipminirim angtanefe, ga ini foler-folermer isa eyeipmini. Aamei kabwaktala jam isa domolaram, ga jamer isa fina abakfer. Ane safe angtane kapkaiserem is jam sene eyeipmini ibe, aamei angtane jeiserem jam isa nesiktababili.

3Mafnana Uwa Sanbagirmana Jei is mes eyeipmini, jega aamei daamfen iniber gam isa gwena, ane jega jem temawer ini imna waakenfer is ga sege folbamini. Ina ga waakenfer isa gaaramisnenne, jega aamei jeber-jeber ga ini daamfennaiserem ga jem isa gwena.

4Neiba angtane Kristensam, neiba safna daamfennam. Nei seyafter Mafnana daamfenna ga nesa domola, Mafnana Uwa Sanbagirmanaiserem. Uwa Sanbagiri ga nes jenbebili Jelem angtanef gwefe, ane nei seyafter ga nesa fina enggalfe Jebar negama gwef jamer abak-abaksus.

5Nei seyafter Tuhan daamfennaiserem ga nei Jei sa tebana, Tuhan Yesus Kristus. Nei seyafter sa baptiswena, aam temawer nei Yesus nejewera tikwebaatinirim.

6Uwa Sanbagiri Jeiba daamfennam. Jeiba Uwa nemna nei seyafter gemerserem, ane Jei nem inip nuniton. Jei ga nem Sanbakf se nwini, nei seyafter gemerserem, ane Jei awelna Jemna nes mes golmini, nei ga seyafter awelna Jemna jeiserem ga nesa eyeibene.

7Kristus Jei baabeta nebe nese Jener se golmini daamfen-daamfenneme, Jei Jener aa gemer gam gunurum. Jewer ga nei ga nesa damtabili baabeta nenes-nenesmer enggalfe awelna jem gam gwebif.

8Taterisi Uwa Sanbagirmanaiserem jep ga baatultel Kristus aa jes golminirim jeiserem jem temawer. Ga enggam baatultel: Jei ginanggwana Jemna Jam auleyantaasini, ane Jei ga tauna taman tagarabe, ane Jei apgal jigala ga jes golmini angtanefe.

9"Jei aa jewer taunaram", jemna igi ga basa? Jemna igi ga enggam, fwater Jei gwanan mesam irtyesenyant ogiri aaiserem jebe.

10Ane Jei gamjon mes warauwant, ga taunant taman tagarsusube winis sagawer enggalfe, ona seyaftersus gemerserem Jei Jener jep gam nwinf, ogiri aaiserem ane winsip mese seyafter gemerserem jebe.

11Kristus baabeta Jener golmini angtanefe, jega awelna aa jes golminirim jem gane gwebif. Angtane afwer jeiba angtane Yesus Jener aa jes baftabilirim, angtane jeiserem jeiba rasulsam. Afwer jeiba angtane aa jes nasbabilirim Uwa Sanbagiri aa jes bilirim, angtane jeiserem jeiba nabisam. Afwer jeiba angtane aa jei ge wofebilirim taman-tamnabe enggalfe Taterisi Waakenaiserem gam ne nasbinennef, angtane jeiserem jeiba guru penginjilsam. Ane afwer jeiba angtane sanbaka jemata aa jei ne taabilirim, ane Taterisi Uwa Sanbagirmana aa jei ne towas-towaswebilirim, jeiba pendetasam.

12Kristus Jei baabeta nes daamfen-daamfennem se kitulmini nenes-nenesmer, jega nei angtane Uwa Sanbagirmanaiserem nei jeber-jeber angtane nafsiserem gam nesa batobaabili. Nei baabeta nenes-nenesmer nei jewera damtabilirim, ane nei angtane nejewera batobaabilirim, jem temawer ga nei kanaufer ga nesa fina safna daamfennaber Kristusfar, gwanan jepserem gamyan.

13Jepga nei seyafter daamfennaber Tane Uwa Sanbagirmana ga nesa tebana, ane nei Kristus ga nesa damdamtaasini. Jei baabetabara ane Jei seyafter tousa, ane nei ga gam nesa etamwena Jei gemerserem. Gwela nemna ga nes etamwemini gwela Kristusmana gemerserem.

14Jepga nei gamjon nejama gweyan tantantane aa jes gane afaf-afaftababilirim jes galserem. Angtane tanna bastantana gane afaf-afaftababili, jengga angtane afaf-afafa jeiserem angtane nafsi aa jei gane afaf-afaftababilirim, angtane jeiserem jei nei nes jam ne afaf-afaftababiyen. Fas. Angtane afaf-afafa jeiserem aa jes ne nasbinennerem, jei enggalf ne nasbinenne angtane gam sege gubili enggame, "Taterisi angtane jeiserem jei aa jes ne nasbilirim, taterisi jeiserem jeba Taterisi Waakena Uwa Sanbagirmana, bunarsusfer aaiserem jeba jesam." Jengga angtane afaf-afafa jeiserem jei nes jam sene nasipminirim nebe, nei enggam nejama etamweyan atdusa akwakunu gamserem, fona bugup aa gemer gam weken-wekenwenaram jam sofwelabe.

15Nei atdusa akwakunu jes gamserem gamyan. Nei nes jam ne afaf-afaftababiyen. Jengga nei enggam nesa gwena: Nei seyafter nena jam nesa nesiksonanna, ane jega jem temawer taterisi bunarsusfer Uwa Sanbagirmanaiserem jam negama nasbilirim, ga ini foler-folermer negama nasbili. Nele nemna gwanan bastouya nele Kristusmana galserem. Jengga nele nemnaiserem jei gase etamwena nele Kristusmana gemerserem, seyafter nejesa eyebilirim jeme. Angtanemana tafa, tof, ane dwak mese jeba tifini seyafter daamfennam, nemna gwela Kristusfar daamfennaber ga gam jes gemerserem. Ane Jei ga nem Sanbakef ga jes, ane Jei baabeta nes mes golmini nebe, jega nei awelna nenes-nensa Jei aa jes bilirim ga nesa gwebili, ane nei ga nena nesa batomini. Nei daamfen-daamfennem awelna nejeba gwebilirim, nei ga nena jam nesa nesiksonanna, ane safna Kristusmana jei ga kanaufer daamfennaber ga sege fibili.

16(4:15)

17Ga jem temawer, ai isa uskambarsus jam balbabili bosna Tuhanmanaiserem jeme. Aamei gamjon ijama gweyan angtane Uwa Sanbagiri jam damdamtaasiyene jei gamserem. Jei aa jes ne bilirim jelem inibe jeiserem ol kabwak,

18ane ini jemna gwin-gwinsusem ge folbamini. Jei seyafter jam ne towaswebiyen, ane jei ini jemna jam kankanausweipmini. Jega jem temawer jei gwela ibirmi Uwa Sanbagiri aa jes golminirim jam ne domolyan.

19Jei gamjon jam ge seferswebiyen. Jewer ga jei kapkaiserem ga jetefener ne eyebif. Jei jam ge tikwebiyen etam-etama nenes-nensaiserem jes eyebiliwer, ini jelemana aa gemer ge folbaminirim enggalfe maaryena gane gwebif.

20Jengga aamei, Kristus Jei aamei is Jam towastababiyen enggam naawefe, angtane jeiserem jei aa gemer gam naawenaram. Fas.

21Bunarsus, aamei Kristus imsa tikwebaatini, ane imsa sarbili taterisi bunarsusfer aaiserem Kristus aa jes towas-towastababilirim.

22Jewer ga aamei gamjon ijama gweyan enggame, aamei gwanan igama gwenantam jes galapserem aamei nalefe Kristus ijama tebayan! Gamjon gam ijama gweyan. Gwanan jes jepserem aamei ga ijetera eyebili kapkaiserem ijesa bilirim ilem inibe. Aamei enggam syefer ima gunu ilem inibe, "Afa ai kapka jeiserem jam asa eyebilirim, ini amna jei as saaser-saaserfer sege folbamini." Jengga aamei kapkaiserem imsa eyebili, ane jega jem temawer gwela imnaiserem ga is jem wasferwemini. Ga jem temawer gwela jes galserem jewer sa tikwe!

23Ini imna ga is sege etamweipmini ibirimfer!

24Uwa Sanbagiri is mes eyebaabili aamei angtane ibirimsusfer, Jena galaterserem. Jewer ga aamei gam isa gwena angtane ibirimsusu galaterserem! Aamei ga enggam isa gwena, taterisi bunarsusfer Uwa Sanbagirmanaiserem ga jetefener isa onsobili. Gwela waakenaiserem aamei ga jemer isa gwena, Uwa Sanbagiri aa jes bilirim ga jetefener isa eyebili.

25Ga jem temawer, ina ijama afaf-afafsoyan! Jengga taterisi waakenaiserem ga jes isa nasbinenne, aam temawer nei Kristusfar safna daamfennam.

26Afa jam igama kakalswenaram, etam-etama kapkaiserem ijama eyebiyen. Gwere nalefe jam kawetenayan, aamei angtane jebar igangge doksonaram, ga jam igangge waakensona jebar.

27Bawasfe dwona ijama gulbayan enggalfe etam-etama gam eyebife.

28Afa aamei angtane komkoma, aamei ga jam isa tikwena komkomawer! Waakenfer ga enggam, awelna waakenaiserem uskambar iner igama eyebili, jega aamei jes igama bilirim, gam igama domola. Ane aamei jes igama domolaram, jeiserem afwer angtane galgalyenaiserem jep gam igama kitulmini.

29Ula kapkaiserem ijama nasbabiyen. Jengga angtane is jei gam sarbasinirim aamei gwanan ini jemnaiserem jam igama towaswebaipmini, ane ula waakena tefner ga igama nasipmini jebe, jega enggalf angtane jeiserem gam batobaabif.

30Mafnana Uwa Sanbagirmanaiserem ini Jemna jama kabwaktabayan jam jenbafe. Uwa Sanbagiri Jei Mafnana Jelemana is mes golminint ibe, ane jega jem temawer aamei gam isa towaswena enggame aameiba angtane Uwa Sanbagirmanam. Mafnana Uwa Sanbagirmanaiserem nem inip nuniton, ga jem temawer nei ga nesa towaswena enggame, nunu Uwa Sanbagirmana se fortyaram Jei ga nes erbifelse Jeleminibe.

31Etam-etama aaiserem ijama eyebiyen: ini kabwakfer falbalaiserem; angtanes nasbala; ol dagam nasela; syefer nasela; ane amaifar ge doksola. Seyafter jeiserem jam isa tobolsiwili, jeiserem kapka.

32Jengga aamei enggam isa eyebili: ini imna ga foler-folerfer sege folbamini. Aamei seyafter gemerserem aamei waakenater isa eyeipmini angtane nafsiserem jebe. Ane aamei seyafter gemerserem etam-etama ilem afelenmana ga jam igama borolbana, Uwa Sanbagiri Jei etam-etama imna is gemer gam wirtabaipminirim, Kristus aa jes gam eyebilirim jeme. <<  Efesus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran