Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 1 >> 

1Timotius, ana’ku iya tongengngé ri laleng Puwangngé! Iyaé sure’é poléi ri iyya, Paulus, rasulna Kristus Yésus situru paréntana Allataala, Pappassalama’ta sibawa ri laleng paréntana Kristus Yésus, amménasatta. Tennapodo Allataala Ambo’é sibawa Kristus Yésus Puwatta mabbéré barakka, pammasé asaléwangeng lao ri iko.

2(1:1)

3Macinnaka kuwammengngi tette’ko monro ri Efésus pada-pada iya pura upakkolik-kolingengngékko wettukku lao ri Makedonia. Saba’ ri Efésus engka siyagangngaré tau iya mappallebbangengngéngngi pappagguruwang iya dé’é natongeng. Na harusu’ko pappésauwi mennang.

4Powadangngi mennang kuwammengngi aja’na najampangiwi pau-pau rikadongngé sibawa curita-curita assalennaé iya dé’é pettunna. Iya manennaro banna paompo appangéwangeng bawang, sibawa dé’ napamajuwi rancanana Allataala iya bannaé wedding riisseng naolai teppe’é lao ri Aléna.

5Akkattana iyaro pangajaku iyanaritu kuwammengngi naulléi tauwé mappunnai ati iya tongengngé, sibawa ati marilaleng iya mapaccingngé enrengngé tonget-tongeng mateppe’ ri Puwangngé, narimakkuwannanarro naulléi mennang mamaséi pada-padanna.

6Engka sibagiyang tau iya dé’énna natuwo iya pada-padaénnaro, pusai mennang ri laleng addebbakeng iya dé’é gaga gunana.

7Macinnai mennang mancaji guru-guru agama, padahal aléna mennang dé’ napahangngi ada-ada iya napaké mennang iyaré’ga gau’-gau’ iya napangoloé mennang sibawa makkuwamani patepperinna.

8Taissenni makkedaé hukkunna agamaé iyanaritu makessingngi, rékko riyakkégunangngi pékkugi mestinna.

9Tentunna harusu’i riyéngngerang makkedaé riyébbui hukkungngé tenniya lao ri tau iya makessingngé, sangadinna lao risining majjalékkaiyéngngi hukkungngé, sining tau majaé, sining tau maja ampé, lao ri tau madosaé, tau dé’é naggama, tau linoéwé, lao risining tau mpunoéngngi ambo’na iyaré’ga indo’na, sining tau maégangngéngngi mabbuno,

10lao ri tau pappangaddié, sionrongngé pada-padanna worowané, pacculi’é, pabbelléngngé, sabbi-sabbi bellé, sibawa nigi-nigi pogau’ gau’-gau’ iya siéwaé sibawa pappagguruwang iya tongengngé.

11Iyaro pappagguruwangngé engkai ri laleng Karéba Madécéng iya appallebbangennaé riyappaddettangengngi lao ri iyya, iyanaritu Karéba Madécéng polé ri Allataala iya marajaé sibawa sipato’é ripoji.

12Mattarima kasi’ka lao ri Kristus Yésus Puwatta, purani nawérékka awatangeng untu’ tumaningiwi, sibawa nangga’ka sitinaja untu’ iyaro jamangngé,

13namuni riyolo mappétenna’ka, sibawa maccalla enrengngé pakatunai Aléna. Iyakiya Allataala mamaséika, nasaba iyaro wettué dé’pa umateppe, jaji dé’ uwissengngi aga iya upogau’é.

14Mala ribolloika sibawa pammaséna Puwatta. Nawérékka amampungeng untu’ mateppe’ ri Aléna sibawa mamaséiwi pada-padatta rupa tau. Iyaro amampungengngé nawérékki idi maneng iya masséddié sibawa Kristus Yésus.

15Tongeng senna’ iyaé ada-adaé — rimakkuwannanaro sitinajai ritarima sibawa riyatepperi maneng –: "Poléi Kristus Yésus ri linoéwé untu’ passalama’i tau madosaé." Na iyya’na tau madosa iya kaminang majaé.

16Iyakiya mala nasaba iyaro nanamaséika Allataala, kuwammengngi weddingngi nappaitang asabbarakenna Kristus Yésus lao ri iyya, tau iya kaminang madosaéwé. Na iyaé mancaji séuwai conto untu’ sininna tau iya mateppe’é matu matti lao ri Aléna sibawa lolongeng atuwong tongengngé sibawa mannennungengngé.

17Allataala, Arunna sininna wettué, sitinajai ripakalebbi sibawa tuli ripoji, saba’ Aléna mannennungeng, iya dé’é napaita sibawa iya séuwaé! Aming.

18Timotius, ana’ku! Iyaé jamangngé upaddettangiko, rékko riyéngngerangngi pasenna Allataala iya napalettu’é nabi-nabié ri laleng jema’é passalenna alému. Sitinajai iyaro pasengngé mancaji bokong ri alému ri laleng angéwangeng iya makessingngé.

19Ewano sibawa makkatenning ri laleng ateppereng iya tongengngé sibawa ati iya mapaccingngé. Engka tau dé’ napaduliwi sadda ati marilalenna, angkanna ancuru’i atepperenna mennang.

20Ri yelle’na iyanaritu Himénéus sibawa Aléksander. Iya duwa tauwéro purani uhukkung ri laleng mabbéréyangngi lao ri Ibillisi’, kuwammengngi nagguru mennang untu’ mappésau curupiyangiwi Allataala. <<  1 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel