Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 8 >> 

1Saudara-saudara, macinnaki kuwammengngi muwisseng towi passalenna pékkugi kessinna Allataala lao ri jema’-jema’é ri Makedonia.

2Purani mennang rioji sibawa asukkarakeng-asukkarakeng iya matane’é. Iyakiya ri tengnga-tengngana asukkarakengngéro, marennui mennang sibawa masémpo ati senna’na ri laleng mabbéré sumbangeng untu’ tulungngi tau laingngé, namuni kasiyasi senna’i mennang.

3Wedding upattentu makkedaé mabbéréi mennang situru amampungenna mennang mabbéré, mala lebbi. Nadé’gaga suroi,

4naéllauwi mennang sibawa masero ri idi rékko weddingngi mennang maccowé mabbantu mabbéré sumbangeng lao ri umma’na Allataala ri Yudéa.

5Mabbéréi mennang mabéla lebbi égana naiya riyamménasaiyé. Mula-mulanna mennang purani nabbéréyang aléna lao ri Puwangngé, nainappa laoto ri idi, situru élona Allataala.

6Iyanaro saba’na naripétangngari senna’ Titus — iya pammulaéngngi usahaéwé — kuwammengngi napatterui usaha iya makessingngéwé ri yelle’muto.

7Dé’gaga cauko ri laleng sini-sininnaé: Dé’gaga cauko ri laleng atepperengngé, ri laleng mappassu pallolongeng, dé’gaga caui ri laleng pangissengengngé, ri laleng sininna rupanna usahaé, sibawa ri laleng pammasému lao ri idi. Rimakkuwannanaro, madécéngekko dé’to gaga caui ri laleng iya makessingngéwé.

8Dé’ uwappétangnarengngi iyaro selaku séddi parénta. Iyakiya mappaitangngi pékkugi patona sining tau laingngé tulungngi padanna, macinna tokka missengngi gangka kégi pammasému.

9Saba’ muwisseng tongeng makkedaé riyamaséi senna’ki ri Yésus Kristus Puwatta: Aléna sugii, iyakiya napakasiyasiwi Aléna untu’ apentingemmu, kuwammengngi nasaba akasiyasin-Naro, namusugi.

10Manuru pallolongekku, ri onronna ritu mupacceppiwi aga iya puraé mupammulai ri taung labe’é. Saba’ iko ritu bunge’-bunge’ pikkiri’i sibawa pammulaiwi iyaé usahaé.

11Na, makkekkuwangngé sitinajako patterui situru amampungemmu. Sitinajako masumange’ untu’ patterui iyaro usahaé, pékkugiko riyolo masumange’to rancanai.

12Rékko macennikko mabbéré, natarimai matu Allataala iyaro pabbérému situru aga iya engkaé ri iko, dé’ nasituru’ aga iya dé’é naengka ri iko.

13Dé’ sises-siseng umakkatta untu’ paleppe’i tau laingngé polé ri tanggung jawa’na, sibawa tane’iko. Iyakiya nasaba makkekkuwangngéwé iko ri laleng keadaang iya genne’é, nasipato’ko paggenne’i akurangenna mennang. Rékko matti akurangekko, na mennang ri laleng keadaang genne’é, nabantuko matu. Nanallalengiro pada-padai matu iya duwa ritumaningi.

14(8:13)

15Ri laleng Kitta’é tarokii, "Tau iya maégaé pallolongenna, dé’ na alebbing, sibawa tau iya céddé’é pallolongenna, dé’ na akurangeng."

16Temmaka sukkuru’ki lao ri Allataala saba’ purani naébbu Titus sippato idi untu’ tulukko!

17Saba’ Titus tenniya bawang macenning paddupai parelluta, iyakiya mapato towi maélo tulukko angkanna nasaba élona muto pettuiwi untu’ lao ri iko.

18Kiring tokki silaong aléna séddi saudara iya ripakaraja senna’é ri sininna jema’é nasaba jama-jamanna mabbirittangngi Karéba Madécéng polé ri Allataala.

19Ri lainnaéro, iyaro tau makkuwaéro pura toni ripilé sibawa ripattentu ri jema’-jema’é untu’ silaongekki ri laleng allalengetta. Saba’ maéloki joppa untu’ palettu’i iyaro sumbangengngé, kuwammengngi naripakalebbi Puwangngé sibawa kuwammengngi muwitai makkedaé macennikki tulungngi.

20Matutu senna’ki kuwammengngi aja’ naengka tau iya pasalaékki ri laleng gau’ ripalettu’na sumbangeng iya maégaéwé.

21Maéloki kédo malempu tenniya banna ri yolona Puwangngé, iyakiya ri yolonato rupa tauwé.

22Silaong Titus sibawa iyaro Saudaraé, kiring tokki séddi saudara laingngé. Purani rioji makkolik-koling namanessani tuli napojiwi mattulung. Namakkekkuwangngé lebbi-lebbipi maélona tulukko saba’ battowai paddennuwanna ri iko.

23Passalenna Titus, iyanaritu sellaoku, iya uwéwaé sibawa majjama untu’ bantuko. Na passalenna iya duwa saudaraé, passalenna iyaro, iya laowé silaong aléna, mennang iyanaritu tau iya risuroé ri jema’-jema’é sibawa mancajiwi arennutta lao ri Kristus.

24Mamménasaki muwappaitangngi pammasému lao ri mennang, kuwammengngi nasininna jema’é naissengngi makkedaé muwamaséiwi mennang sibawa aga iya paloppoiyéngngi nyawata passalemmu iyanaritu tongengngé. <<  2 Korintus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran