Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Petrus 3 >> 

1Saudara-saudaraku iya upojiyé! Iyanaé sure’ku maduwaé lao ri iko. Ri laleng iya duwa sure’éwé, makkuragaka paompoi pikkirang-pikkirang iya makessingngé ri iko.

2Uwappétangngarengngi kuwammengngi muwéngngerangngi lao ri ada-ada iya napowadaé riyolo nabi-nabinna Allataala, sibawa lao ri parénta polé ri Puwangngé, Arung Pappassalama’, iya ripalettu’é ri iko naolai rasul-rasul-é.

3Bunge’-bunge’na, harusu’i muwisseng makkedaé ri esso-esso paccappurengngé, mompoi matu sining tau iya rikuwasaiyé atuwonna ri hawa napessunna muto. Naéllékéllé’ko matu mennang

4sibawa makkeda makkuwaé, "Adanna majjanciwi Puwangngé maélo polé! Kégani makkekkuwangngé Aléna? Bapa’-bapa’ toriyolota maténi, iyakiya sini-sininnaé pada-pada mupi sipongenna ripancaji alangngé!"

5Nattungka mennang dé’ namaélo mangaku makkedaé riyolo Allataala pancajiwi langié sibawa linoé, polé ri saddan-Na; makkedaé ripancajiwi linoé polé ri uwai, enrengngé nasibawang uwai;

6kuwaéttopa nasibawang towi uwai, iyanaritu uwai polé ri lémpe rajaé, iyaro linoé riyolo ripabbinasai.

7Iyakiya langi sibawa lino iya engkaé makkekkuwangngéwé, ripiyara towi ri saddanna Allataala untu’ ripallennye’ sibawa api matti. Makkekkuwangngé langié sibawa linoé ripiyara mupi narapi ri esso sining tau majaé rihukkung sibawa ripabbinasa.

8Iyakiya Saudara-saudaraku, iyaro séddié passaleng aja’ muwallupaiwi: makkedaé ri laleng pakkitanna Puwangngé, séddié esso dé’gaga sisalana sibawa sisebbu taung — duwa-duwanna pada-pada muwi ri Aléna.

9Dé’ namatengnge Puwangngé mabbéréyangngi aga iya puraé najjanciyang, namuni engka masengngi makkuwaro. Sibalé’na, sabbara’i lao ri iko, saba’ dé’ namaélo muwi séddi tau binasa. Macinnai kuwammengngi sininna tauwé natoba’ polé ri dosa-dosana.

10Iyakiya Esso apolénna Puwangngé poléi matu pada-pada pangaé. Iyaro Essoé, lennye’i matu langié sibawa oni memmu sibawa anu engkaé ri langié cappui matu ritunu, enrengngé linoé sibawa sininna iya engkaé ri lalenna lennye’i matu.

11Nasaba iya manennaro riyancuru’i matu sibawa cara makkuwaéro. Pékkugiko harusu tuwo? Harusu’ko tuwo mapaccing sibawa banna untu’ Allataala,

12ri wettu mattajemmu mupa enrengngé muddaningiwi apolénna Essona Allataala. Ri Essoéro cappui matu ritunu langié, sibawa nasaba pellana, nasining anu engkaé ri langié maccolo’i matu.

13Iyakiya mattajekki aga iya puraé najjanciyang Allataala, iyanaritu langi mabarué sibawa lino mabarué, kégi engka adélékeng.

14Rimakkuwannanaro, Saudara-saudara iya upojiyé, ri wettu mutajenna iyaro Essoé, akkuragano tonget-tongeng untu’ tuwo mapaccing sibawa dé’ cellana ri yolona Allataala. Sibawa piyarai assisumpungeng iya makessingngé sibawa Allataala.

15Angga’ni asabbarakenna Puwatta selaku kasempatang iya Nabbéréyangngé lao ri iko kuwammengngi naweddikko salama’. Paulus, saudarata iya ripojiyé pura toni naoki makkuwaéro lao ri iko. Naokii iyaro sibawa apanréng iya Nabbéréyangngé Allataala ri aléna.

16Ri laleng sininna sure’na, tuli naokii Paulus passalenna gau’éro. Mémeng engka siyagangngaré passaleng iya mawatangngé ri pahang ri laleng sure’naro. Na iyaro bagiyab-bagiyangngé purani naputara’balé sining tau iya dé’é agaga naisseng sibawa iya dé’é namasse teppe’na. Dé’ nappahérang gau’éro, bagiyab-bagiyanna Kitta’é rigaukeng towi makkuwaro ri mennang. Aga iya napogau’éro mennang banna ancurukeng ri mennang muto.

17Iyakiya iko, Saudara-saudara iya upojiyé, muwissenni passalenna gau’éro. Rimakkuwannanaro, atike’no, aja’ narapiko ritiwi ri laleng apusanna sining tau maja ampé angkammu sempé’ polé ri onrong akkellaremmu iya matedde’é.

18Sitinajako pédé’ mupérasa pammaséna Yésus Kristus, Puwang sibawa Arung Pappassalama’ta, sibawa sitinaja tokko pédé’ missengngi Aléna. Ripojiwi Aléna, makkekkuwangngé sibawa lettu mannennungeng! Aming. Salama, Pétrus <<  2 Petrus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran