Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 9 >> 

1Naéngkalingani ratu wanuwa Syéba passalenna ataromporenna Salomo. Nalaona ri Yérusalém untu’ mojiwi Salomo sibawa pakkutana iya mawatangngé. Poléi nasibawang maéga pattinro sibawa unta iya sara’é mattéké rampa-rampa, batu paramata, sibawa maéga senna ulaweng. Wettunna siruntu Salomo, makkutanani iyaro ratué sakkerupa pakkutana iya naullé pikkiri.

2Sininna pakkutanaéro naulléi Salomo baliwi, dé muwi séddi iya mawatang senna’é ri aléna.

3Aléna iyaro ratué sabbingngi pékkugi panréna Solomo. Naitai saoraja iya napatettongngé Salomo,

4cara-cara majjamana pegawé-pegawé saorajana, sibawa pakéyang pegawénna enrengngé bolana mennang. Naitani inanré iya napatalaé, sibawa pakéyanna sining pattumaninna iya mattumaniyé ri péstaé; naita towi sining akkarobangeng iya nakkasuwiyangengngé Salomo ri Bolana PUWANGNGE. Iya manennaro mébbui ratu wanuwa Syéba bengnga sibawa takkamennyé.

5Namakkedana lao ri Arung Salomo, "Sininna iya uwéngkalingaé ri tana assaleku passalenna Puwang sibawa apanrénna Puwang mémeng tongeng!

6Riyolo dé’ umateppe iyakiya polékuna enrengngé sabbing manengngi sibawa mata ulukku, nappaka mateppe. Sitongenna iya uwéngkalingaéro dé’pa nasitengnga polé ri iya uwitaé makkekkuwangngé. Annessana apanrénna sibawa asugirenna Puwang mabéla lebbi battowa naiya ribirittaiyangngékka.

7Temmaka upe’na pegawé-pegawé iya tumaningiyéngngi Puwang sibawa tuli majjamaé untu’ Puwang angkanna weddingngi naéngkalinga polé ri Puwang sininna pappagguruwang iya mapanré!

8Ripojiwi PUWANGNGE, Allataalana Puwang! Ri laleng nakkana Puwang mancaji arung untu’ mapparénta ri laleng asen-Na, nappaitangngi pékkugi sennanna lao ri Puwang. Nasaba namaséiwi umma Israélié sibawa napuwéloi kuwammengngi natette mennang engka, nanakkai Puwang mancaji arunna, kuwammengngi naulléi Puwang patettongngi hukkungngé sibawa adélékengngé."

9Nainappa iyaro ratu wanuwa Syéba nabbéréyang lao ri Salomo hadiya-hadiya iya natiwié, iyanaritu lebbi 4.000 kilo ulaweng sibawa sijumella égana batu paramata enrengngé rampa-rampa. Dé’na naéngka natarimana Salomo rampa-rampa iya makkuwaéro kessinna pada-pada iya nabbéréyangngé iyaro ratu wanuwa Syéba lao ri aléna.

10(Ana’ buwana Arung Hiram sibawa ana’ buwana Arung Salomoiya tiwié ulaweng polé ri Ofir untu’ Salomo, tiwi towi batu paramata sibawa aju cénrana.

11Iyaro ajué napakéi Salomo untu’ mébbu addénéng ri Bolana PUWANGNGE sibawa ri saorajana, kuwaéttopa untu’ mébbu kacapi sibawa gambusu untu’ sining pakkélongngé. Dé’pa naengka iya pada-padaéro ri wanuwa Yéhuda.)

12Ri lainnaé hadiya-hadiya pamale iya biyasaé nabbéréyang Salomo, nabbéréyang towi Arung Salomo lao ri ratu polé ri wanuwa Syébaro sininna iya naéllauwé. Nainappa lisu iyaro ratué ri wanuwanna silaong sining pattinrona.

13Tungke taung tarimai Arung Salomo nacawéki 23.000 kilo ulaweng,

14dé’pa naribilang simana sining padangkangngé. Arung-ngarung Arab-é enrengngé sining gubernur Israélié mabbéréto ulaweng sibawa péra’ lao ri aléna.

15Mébbui Salomo 200 kaliyawo battowa polé ri ulaweng rilanroé. Ulaweng iya ripaké untu’ tungke kaliyaworo engka lebbi kurang 7 kilo.

16Mébbu towi 300 kaliyawo ulaweng iya lebbi baiccu’é. Ulaweng iya ripaké untu’ tungke kaliyawo baiccu’éro engka lebbi kurang 3 kilo, iya manenna poléi ri ulaweng rilanroé. Iyaro kaliyawo-kaliyawoé nataroi ri baruga iya riyasengngé Baruga Ale’ Libanon.

17Mébbu towi arungngé séddi kadéra akkarungeng battowa iya rilapiriyé sibawa gading nenniya ribélo-béloi sibawa ulaweng tuléng.

18Iyaro kadéraé engka taiyyana sibawa ri benrénna wali-wali engka dato’-dato’ singa. Iyaro kadéraé mappunnai towi enneng ana’ addénéng, sibawa séddi akkellareng ajé iya rilapiriyé sibawa ulaweng. Iyaro akkellareng ajé ripasséddiwi sibawa kadérana.

19Ri cappa abéyona sibawa cappa ataunna tungke ana’ addénénna kadéraéro engka dato’-dato’ singa — iya manenna seppulo duwa batunna. Dé’ naengka kadéra pada-padannaro muwi ri akkarungeng niga?

20Sininna paréwa énungenna Salomo riyébbui polé ri ulawengngé, sibawa sininna pakkakkasa’é ri Baruga Ale’ Libanon riyébbu towi polé ri ulaweng tuléngngé. Ri wettunna Salomo, dé’ nariyangga mangke péra’é.

21Mappunnaiwi Salomo maéga kappala battowa iya sompe’é ri tasi’ malowangngé silaong kappala-kappala’na Arung Hiram. Wékkasiseng na telluttaung iyaro sining kappala’é lisui tiwi ulaweng, péra’, gading, lancéng sibawa manu’-manu’ mera’.

22Lebbi sugii Arung Salomo sibawa lebbi panréi naiya muwi arung niga ri linoé.

23Sininna arungngé makkuragai méwai sita Salomo untu’ méngkalingai pappagguruwang apanrénna iya nabbéréyangngé Allataala lao ri aléna.

24Tungke-tungke mennang poléi sibawa tiwi hadiya untu’ Salomo. Mabbéréi mennang barab-barang péra, ulaweng, pakéyang, senjata, rampa-rampa, anyarang sibawa bagal. Makkuwaniro polé ri taungngé lao ri taungngé.

25Mappunnai towi Salomo 4.000 wakké untu’ anyaranna sibawa karétana. Anyarang pammusuna engka 12.000 kajunna. Sibagiyang nataro ri Yérusalém, na lebbinna ri maddupa-rupang kota pangkalang untu’ sining karéta musuna.

26Nakuwasaiwi sininna arungngé ri daéra iya mallebba’é polé ri Salo Efrat lettu ri wanuwa Filistin sibawa pakkasésénna Maséré.

27Ri laleng wettu apparéntanna Salomo, péra’é pada-padai barang biyasaé ri Yérusalém, pada-pada batué, sibawa aju camara Libanongngé maéga senna pada-pada aju ara biyasaé.

28Papoléi Salomo anyarang polé ri Maséré sibawa polé ri tungke wanuwa laing.

29Curita laingngé passalenna Salomo polé ri pammulanna lettu ri paccappurenna purani riyoki ri laleng kitta Riwaya’na Nabi Natan sibawa ri laleng kitta Botona Ahia tau Siloé, sibawa ri laleng kitta Wahyunna Nabi Ido, iya curitaé towi apparéntanna Yérobéam arunna Israélié.

30Patappulo taung ittana Salomo mapparénta ri Yérusalém risininna Israélié.

31Nainappa maté sibawa ritampung ri Kota Daud. Na Réhabéam ana’ worowanéna mancaji arung sulléiwi. <<  2 Tawarikh 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran