Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 3 >> 

1Engngerangngi iyaé: Ri esso-esso paccappurengngé engka matu maéga asussang.

2Napentingkangngi matu élona tolinoé, mammata dowii, matempo sibawa napoji mabboro. Napoji mennang pakatunai tauwé, maronta lao ri tomatowaé, dé’ naissengngi mattarima kasi, sibawa nabenci gau’-gau’ rohanié.

3Dé’ mennang namaséiwi padanna, dé’ napojiwi maddampeng. Napoji mennang pau-pau majai asenna tau laingngé, sibawa paké ateddekeng. Mapéddara mennang sibawa dé’ napojiwi adécéngengngé.

4Napoji mennang bali’bella, mabangka sibawa dé’ napikkiri’ malampé. Lebbi napoji mennang asennangeng linoé naiya maccowériwi Allataala.

5Namuni secara mallahéreng, mapatoi mennang pajoppai kewajibanna agamaé, iyakiya nasampéyangngi iya poko’é ri laleng agamaéro. Abélaiwi sining tau makkuwaéro.

6Engka ri yelle’na mennang iya maccelle’énna ri laleng sining bolaé, nainappa napagguru sining makkunrai malemmaé iya mappunnaiyé maéga senna’ dosa sibawa rikuwasai ri maddupa-rupang pangéloreng.

7Iyaro sining makkunraié matteru-terui méllau ripagguru, iyakiya dé’ naengka naulléi missengngi pappagguruwang iya tongengngé iya polé ri Allataala.

8Pékkugi Yanés sibawa Yambrés méwai Musa riyolo, makkuwatoniro sining tauwéro méwai pappagguruwang polé ri Allataala. Masolanni pikkiranna mennang, sibawa tassangkalanni teppe’na mennang.

9Iyakiya dé’ mennang nalolongeng matu aga-aga, saba’ adonggonna mennang naissengngi sininna tauwé, pada-padato iya napéneddingiyé Yanés sibawa Yambrés.

10Iyakiya iko purani muwaccowéri sining pappagguruwakku, kédo-kédoku, sibawa akkattana atuwokku. Alémuna pura mitai pékkugi tonget-tongekka mateppe’ lao ri Yésus Kristus sibawa mamaséiwi pada-padatta rupa tau. Muwissetto asabbarakekku.

11Purana muwita ricalla sibawa manrasa-rasaka. Muwisseng maneng iya kajajiyangngé ri iyya ri Antiokhia, ri Ikonium, sibawa ri Listra; sibawa muwisseng maneng iya uwanrasa-rasaiyé! Iyakiya Puwangngé passalama’ka polé ri iya manennaro.

12Mémeng sininna tauwé iya maéloé tuwo sibawa massompa enrengngé tuwo masséddi sibawa Kristus Yésus ricallai matu,

13sedangkang sining tau iya majaé sibawa sining pabengnguwangngé pédé’ majai matu. Nabengnguwangngi mennang tau laingngé padahal ribengnguwang towi mennang.

14Iyakiya passalenna iko, Timotius, sitinajako tette’ makkatenning risining pappagguruwang iya tongengngé iya puraé riyappagguruwang ri iko sibawa iya muwatepperi manengngé; saba’ muwissengngi niga guru-gurummu.

15Harusu’i muwéngngerang makkedaé baiccu mupo muwissenni Kitta’é. Iyaro Kitta’é naullé mpérékko pappahang untu’ lolongeng asalamakeng naolai teppe’é lao ri Yésus Kristus.

16Sininna iya tarokié ri laleng Kitta’é, napanurungngi Allataala sibawa makkéguna untu’ mappagguruwangngi iya tongengngé, untu’ pétangngariwi rupa tauwé sibawa pédécéngiwi iya salaé, enrengngé untu’ paggurui rupa tauwé kuwammengngi natuwo situru élona Allataala.

17Nasibawang iyaro Kitta’é tau iya tumaningiyéngngi Allataala weddingngi ripassakke sibawa sukku untu’ sininna rupanna jama-jamang iya makessingngé. <<  2 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran