Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 2 >> 

1Mawatakko, nasaba masséddiko sibawa Kristus. Sibawa tassaléwoko nasaba Kristus mamaséiko! Ripimpikko Saudara ri Rohna Allataala, nasipammasé-masé tokko enrengngé mappunnaiwi paressé babuwa séddié lao ri laingngé.

2Nah, cobani tonget-tongekko pésennangi atikku sibawa gau’-gau’éwé: Tuwono massiati sibawa pammasé padaé, pada pikkirang sibawa akkatta iya padaé.

3Aja’ mupogau’i séuwaé nasaba risorokko ri apentingeng ri alé, iyaré’ga untu’ mattempowangngi alé. Sibalé’na sitinajako tungke’-tungke’ sibawa ati mariyawa mangga’i tau laingngé lebbi makessing naiya aléna.

4Jampangiwi apentingenna tau laingngé; aja’ banna na apentingeng ri alé bawang.

5Sitinajako mappunnai attangeng pada-pada Yésus Kristus:

6Sitongenna Aléna pada Allataala, iyakiya dé’ napérasai makkedaé keadaan-Na iya tenritaéro harusu’i nattahangeng.

7Sibalé’na Naleppessang manengngi nainappa mancaji pada-pada séddié ata. Mancajiwi pada-pada tolinoé, sibawa paita tuwo pada-pada tolinoé.

8Napakariyawai aléna, enrengngé tuwo sibawa matinulu ri Allataala gangka maté — iyanaritu maté ri salli.

9Narimakkuwannaro Allataala makkai Aléna kaminang matanré, enrengngé mpéréngngi akuwasang iya lebbi battowaé naiya sininna akuwasang laingngé.

10Na untu’ pakarajai Yésus, sininna mahlu’é ri surugaé, sibawa ri linoé, enrengngé ri yawana linoé, sompai matu Aléna.

11Mangaku manengngi matu mennang makkedaé Yésus Kristus ritu Puwang; nanallalengiro naripakalebbi Allataala Ambo’é.

12Rimakkuwannanaro, Saudara-saudara iya upojiyé, pékkugiko tuli matinulu lao ri iyya wettukku engka ri tengnga-tengngamu, na lebbi-lebbipi makkekkuwangngé ri wettu sibélangngé, sitinajako matinulu lao ri iyya. Purani ripassalama’ko ri Allataala rimakkuwannanaro akkuragano matteru kuwammengngi namancaji sukku asalamakemmu. Pogau’i iyaro sibawa mappakaraja enrengngé mapato lao ri Allataala,

13nasaba Allataala muto ritu iya majjamaé ri laleng alému untu’ mébbuko réla sibawa mulléi pésennangiwi atinna Allataala.

14Jamai sini-sininnaé sibawa dé’ muwannoko’-noko’ iyaré’ga massasa.

15Nanallalengiro muwappaitangngi makkedaé iko iyanaritu ana’-ana’na Allataala iya dé’é gaga cellana, iya tuwoé sibawa matinulu enrengngé tongeng ri tengnga-tengngana tau majaé sibawa madosaé. Na wettunna mupalettu lao ri mennang biritta iya mabbéré atuwong, sitinajako mancaji lao ri mennang pada-pada cahaya iya mattappaé tajangiwi linoé. Rékko tuwoko pada-padaéro, engkana matu alasang ri iyya untu’ marasa mingki passalemmu ri Essona Yésus Kristus polé paimeng. Iyanaro buttinna makkedaé perjuwangekku dé’ nasiya-siya sibawa usahaku engka wassélé’na.

16(2:15)

17Naullé riyunoka matu na daraku mancaji pada-pada akkarobangeng riyabbolorengngé ri yasé’na aga iya muwakkasuwiyangengngé lao ri Allataala selaku tanrang makkedaé mateppe’ko ri Aléna. Rékko mémeng harusu’i makkuwaro, sukkuru’ka lao ri gau’éro sibawa maccowéto marennu silaong iko.

18Makkuwatoniro sitinajako masennang sibawa maccowé marennu sibawakka.

19Mateppe’ka makkedaé nasibawang pattulunna Puwang Yésus, masitta’ka suroi Timotius lao ri iko kuwammengngi weddikka tassaléwo ri biritta passalemmu.

20Banna Timotius bawang alé-aléna tau kuwaé iya sinyawaé sibawa iyya, sibawa tonget-tongengngi napikkiri’ asennangemmu.

21Iya maneng laingngé banna naurusu’i apentingemmu aléna bawang, tenniya apentingenna Yésus Kristus.

22Alémuna pura mitai buttinna makkedaé makkégunai Timotius. Majjama laddé’i silaong iyya untu’ pallebbangngi Karéba Madécéng polé ri Allataala. Idi sipadduwa pada-padai ana’é sibawa ambo’é.

23Rimakkuwannanaro, uwissenna matti pékkugi parakaraku maccappa, usuroi matu lao ri iko.

24Mateppe’ka makkedaé nasibawang pattulunna Puwangngé, iyya dé’tona umaitta ucélléngi tokko matu.

25Passalenna saudarata Epafroditus iya puraé musuro bantuka, marasa parelluka suroi lisu lao ri iko. Purana naranreng ri laleng jama-jamangngé sibawa perjuwangekku.

26Muddani senna’i lao ri Saudara maneng, sibawa maséssai nasaba lolongemmu karéba makkedaé malasai.

27Mémeng tongengngi malasai angkanna céddé’pi namaté. Iyakiya kasiyangngi Allataala ri aléna; na tenniya ri aléna bawang, iyakiya laoto ri iyya, kuwammengngi aja’ upédé’ messé.

28Iyanaro saba’na napédé’ battowato pangélorekku untu’ suroi lisu ri iko, kuwammengngi mumarennu paimeng rékko siruntu’ko aléna, namancaji tennang tona atikku.

29Jaji duppaiwi sibawa masennang ati selaku séddi Saudara iya mateppe’é. Angke’i sininna tauwé iya naéwaé pada-pada.

30Untu’ apentingenna jema’-jema’na Kristus, céddé’pi namaté; nappésonangngi nyawana untu’ tulukka ri laleng asemmu. <<  Filipi 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran