Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1Macinnaka muwissengngi pékkugi serona méwaka ri laleng batékku untu’ iko sibawa untu’ mennang iya engkaé ri Laodikia enrengngé sininna iya dé’é naissekka secara paribadi.

2Iya manennaé upogau’i kuwammengngi namawatang atinna mennang enrengngé siyamaséiwi mennang angkanna mare’i mennang masséddi. Nanallalengiro natonget-tongengngi mennang napahang sibawa mateppe’ enrengngé naisseng rahasiyana Allataala, iyanaritu Yésus Kristus muto.

3Kristus ritu timpa’i sininna apanrénna enrengngé pangissengenna Allataala iya tassubbué riyolo.

4Uwappaissengengngi iyaé kuwammengngi aja’ naribengnguwakko muwi riniga iya macenningngé témunna lao ri iko.

5Nasaba muni mabélaka polé ri iko, angga’ka engka ri yelle’mu. Sibawa marennuka mitako massiati enrengngé masse mateppe’ lao ri Kristus.

6Pura natarimani Saudara-saudara Kristus Yésus selaku Puwang. Rimakkuwannanaro sitinajako masséddi sibawa Aléna,

7enrengngé makkure’ ri laleng Aléna. Sitinajako patettongngi atuwonna na Kristus selaku pallapi’na. Sitinajako pédé mateppe’ lao ri Yésus Kristus manuru aga iya puraé ripagguruwangngékko. Nasitinajai atimmu luwang sibawa pattarima kasi.

8Sitinajako matike’, aja’ narapii engka palaiko siyo-siyo sibawa pangissengeng-pangissengeng tolino iya dé’é nakkéguna, sangadinna banna mappapusaé. Iyaro sining pangissengengngé dé’ napolé ri Kristus, sangadinna poléi ri pallolongenna tolinoé bawang sibawa polé ri roh-roh iya makuwasaiyéngngi linoé.

9Saba’ sininna paribadinna Allataala monroi ri laleng Kristus, iyanaritu ri tolino-Na.

10Sibawa nasaba tuwoi masséddi sibawa Kristus, nariwéréng tokko atuwong iya sukkué. Nasaba Kristus iyanaritu kapalana tungke’ roh iya makuwasaé sibawa mapparéntaé.

11Nasaba masséddiko sibawa Kristus, napura risunna’ko, tenniya sunna iya naébbué tolinoé, sangadinna sunna iya naébbué Kristus, iya paleppe’ékko polé ri akuwasanna sipa’-sipa’ iya madosaé.

12Saba’ wettunna ricemméko, rikuburu’ko silaong Kristus; nasibawang iyaro acemméngngétto, maccowé tokko ripatuwo paimeng silaong Kristus nasaba mateppe’ko ri akuwasanna Allataala iya puraé patuwoi Kristus polé ri amaténgngé.

13Riyolo, matéko secara rohani nasaba madosako, sibawa nasaba dé’ narisunna’ko secara mallahéreng. Iyakiya makkekkuwangngé Allataala patuwoko silaong Kristus. Purani naddampengeng Allataala sininna dosata,

14enrengngé leddai sure’ inretta, iya mancangngékki sibawa sara’-sara’ iya matane’é. Ri laleng nasallina iyaro sure’é ri aju sallié, naleddai Allataala sininna natenrekengngékki.

15Ri salliéro, naébbui Kristus sininna roh-roh iya mapparéntaé sibawa makuwasaé mancaji dé’na pakkullénna. Ripancajiwi mennang akkita-itang ri tau maégaé wettunna Kristus tinrosiwi mennang selaku tawangeng ri laleng barisi’ apakalan-Na.

16Rimakkuwannanaro aja’ muleppessangngi tauwé passaloko passalenna anré iyaré’ga énungengngé, iyaré’ga passalenna esso-esso marajana agamaé, iyaré’ga ramé-ramé uleng barué, iyaré’to passalenna Esso Saba’é.

17Iya manennaro banna wajo-wajona bawang polé ri gau’-gau iya maéloé polé, iyakiya annessana iyaro gau’-gau’é iyanaritu Kristus!

18Aja’ muleppessangngi alému riparogi ri tau iya majjaiyéngngi pakariyawai aléna sibawa iya massompaé malaéka’-malaéka’. Iyaro tauwé matempoi sibawa sining pikkiranna iya linoémmi bawang enrengngé mammingki-mingkikengngi sining pakkitang dé’é padanna,

19angkanna dé’na nakkatenning ri Kristus iya mancaji ulué. Ri yawa pappimpinna Kristus, sininna tubué ripiyarai enrengngé ripasséddiwi ri padduppa-duppanna, kuwaéttopa mpekke’i situru élona Allataala.

20Purani matéko silaong Kristus, sibawa purani ripaleppe polé ri roh-roh iya makuwasaiyéngngi alangngé. Nah, magi namutuwo pada-pada tau iya rikuwasaiyé mupa ri linoéwé? Magi saudara natunru lao ri peraturang-peraturang pada-padaéwé,

21"Aja’ mukarawai iyaé," "Aja’ mukarawai iyaro," "Aja’ mugéssai iyaé".

22Sininna iyaro peraturangngé iyanaritu passalenna gau’-gau’ makkuwaéro iya ripakéénna dé’na nakkégunana. Iyaro banna peraturang-peraturang sibawa pappagguruwang-pappagguruwang iya naébbué tolinoé.

23Mémeng paitai iyaro gau’é makessingngi, sibawa pappétangngana kuwammengngi tauwé nasompai malaéka’é, pakariyawai aléna enrengngé sissai aléna; iyakiya iya manennaro dé’ nakkéguna untu’ makuwasaiwi napessunna tolinoé. <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran