Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 1 >> 

1Lise’na iyaé kitta’é passalenna aga iya napowadaé Yésus Kristus passalenna sining kajajiyang iya kajajiyangngé matti. Allataala mappaissengengngi lao ri Kristus kuwammengngi nappaitangngi lao ri ata-atanna Allataala aga iya masitta’é harusu kajajiyang. Nasuroi Kristus malaéka’-Na lao ri Yohanés, atan-Na, untu’ mappaissengengngi sining kajajiyangngéro lao ri aléna.

2Nanacuritani Yohanés sininna iya naitaéro; na iyanaé laporanna passalenna paseng polé ri Allataala iya napakkasse’é Yésus Kristus naolai asabbiyan-Na.

3Masennangngi tau iya bacaéngngi sibawa tau iya méngkalingaéngngi biritta botona iyaé Kitta’é enrengngé matinulu lao ri aga iya tarokié ri lalenna. Saba’ dé’na namaittana nakajajiyang matu iya manennaé.

4Saudara-saudara iya engkaé ripitué jema’ ri daérana Asia! Iyya, Yohanés, mamménasaiko riwérékko barakka sibawa asaléwangeng polé ri Allataala — iyanaritu Aléna iya engkaé, iya engkaénna, sibawa iya engkaénna matteru — kuwaéttopa polé ri iya pitu roh iya engkaé ri yolona kadéra arajanna Allataala,

5sibawa polé ri Yésus Kristus, sabbi iya matinulué. Aléna ritu bunge’-bunge’ ripatuwo paimeng polé ri amaténgngé sibawa Aléna ritu makuwasa lao risining arunna linoé. Yésus mamaséiki, nanasibawang amatén-Na nanapaleppe’ki polé ri dosa-dosata,

6enrengngé pancajiki séddi bangsa banna imang-ngimang, iya tumaningiyéngngi Allataala, Ambo’-Na. Yésus Kristus ritu iya marajaé enrengngé makuwasa lettu mannennungeng. Aming!

7Itai, poléni risalipuri ri ellungngé! Sininna tauwé naitai matu Aléna, muttama toni mennang iya puraé gajangngi. Sininna bangsaé ri linoé mpatingngi matu nasaba Aléna. Iyyé, pasti! Aming!

8"Iyya’na ritu iya pammulangngé sibawa iya paccappurengngé," adanna Puwang Allataala, iya engkaé, sibawa iya engkaénna enrengngé iya engkaé matteru, Iya Pommakuwasaé.

9Iyya Yohanés, saudaramu iya siputotoé sibawa iko ri laleng anrasa-rasangngé iya napéneddingiyé tungke’ iya maccowériyéngngi Kristus. Tahakki manrasa-rasa selaku umma’ appunnangen-Na. Ripalika ri Pulo Patmos nasaba uwappallebbangengngi paseng polé ri Allataala, iya napakkasse’é Yésus naolai asabbiyan-Na.

10Ri essona Puwangngé, rikuwasaika ri Rohna Allataala, nauwéngkalingai séuwa sadda iya maloppoé — siccenno oni tarompé’é — mabbicara ri monrikku.

11Mabbicarai iyaro saddaé, "Okii aga iya muwitaé, namukiringngi iyaro kitta’é lao ri iya pitu jema’éwé: Efésus, Smirna, Pérgamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia sibawa Laodikia."

12Gilikka limonri untu’ mitai niga iyaro mabbicaraé lao ri iyya. Nauwitai pitu ajé lampu iya riyébbué polé ri ulawengngé.

13Ri tengnga-tengngana sining ajé lampuéro tettongngi séddi tau iya paitaé pada-pada tolinoé. Pakéi jumba iya labbunaé lettu ri ajé. Ri aro-Na pakéi pattongko aro ulaweng.

14Gemme’-Na maputé pada-pada bulu bimbala’é, sipputé ape’é. Matan-Na malluwa’-luwa’ pada-pada apié;

15ajé-Na mabbara pada-pada tembaga iya ritunué. Saddan-Na pada-padai oninna uwai jompi iya marajaé.

16Lima ataun-Na makkatenning pitu wéttowing, sibawa polé ri témun-Na massui sipeppa peddang tareng iya matareng wali-waliyé. Rupan-Na mattappa pada-pada mata essoé ri lakessoé.

17Wettukku mitai Aléna, mabuwanna ri yolo-Na pada-pada tau maté. Iyakiya napalénne’i lima ataun-Na ri iyya nainappa makkeda, "Aja’ mumétau! Iyya’na iya pammulangngé sibawa iya paccappurengngé.

18Iyya’na ritu Aléna iya tuwoé! Purana maté, iyakiya itani, tuwo-Ka untu’ mannennungeng. Ukuwasaiwi amaténgngé, sibawa ri linona sining tau maté.

19Rimakkuwannanaro, okii gau’-gau’ iya muwitaé, iyanaritu gau’-gau’ iya engkaé makkekkuwangngéwé, sibawa gau’-gau’ iya kajajiyangngé matu matti.

20Iyanaé rahasiyana polé ripitué wéttowing iya muwitaé ri lima atauk-Ku, sibawa polé ripitu ajé lampu ulawengngéro: Iyaro pitué wéttowing iyanaritu sining malaéka’na pitu jema’é, sibawa pitu ajé lampuro iyanaritu pitu jema’éro." <<  Wahyu 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran