Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 13 >> 

1(12-18) Natettong iyaro nagaé ri wiring tasi’é. (13-1) Nainappa uwita sikaju olokolo’ mompo polé ri laleng tasi’é. Mappunnaiwi seppulo tanru’ enrengngé pitu ulu. Ri tungke’ tanru’na engka séddi passigera’, sibawa ri tungke’ ulunna tarokii séddi aseng pappakatuna lao ri Allataala.

2Olokolo’ iya uwitaéro tappana pada-padai macang tutul-é, sibawa ajéna pada-pada ajé beruwangngé, enrengngé pannyoro’na pada-pada pannyoro’ singaé. Nainappa iyaro olokolo’é riwéréngngi ri nagaéro awatangeng ri aléna, sibawa kadéra arajanna enrengngé akuwasanna iya battowaé.

3Séddi polé ri yelle’na iya pitu ulunna olokolo’éro paitai pada-pada lo maseroé, iyakiya iyaro loé sauni. Sininna linoé maccowériwi iyaro olokolo’é sibawa marasa hérang.

4Sibawa nasappai mennang iyaro nagaé saba’ purani nawéréng akuwasanna lao ri olokolo’éro. Nanasompai mennang iyaro olokolo’étto. Makkedai mennang, "Dé’gaga iya pada-padaé sibawa olokolo’éwé! Dé’gaga iya mullé mammusu méwai!"

5Iyaro olokolo’é ripalaloi powadai gau’-gau’ iya matempo senna’é sibawa pakatunai Allataala. Ripalaloi mapparénta patappulo duwa uleng ittana.

6Nainappa mappammula pakatunai Allataala, enrengngé asenna Allataala. Makkuwatoro onrong appérumanna Allataala, enrengngé iya maneng monroé ri surugaé napakatuna towi.

7Ripalalo towi méwai umma’na Allataala enrengngé caui mennang. Enrengngé akuwasang ri yasé’na sininna sukué, wanuwaé, basaé, sibawa bangsaé riyabbéréyang lao ri aléna.

8Iyaro olokolo’é risompai matu ri sininna tau iya tuwoé ri yasé’na linoé, sangadinna sining tau iya asennaé purani riyoki riwettu dé’napa naripancaji linoé, ri laleng kitta’na tau tuwoé appunnangenna Ana’ Bimbala’ iya puraé rigéré.

9Rimakkuwannanaro, rékko mulléi maréngkalinga, éngkalingai iyaé birittaé:

10"Tau iya harusu’é ritawang, pasti ritawangngi matu. Sibawa tau iya harusu’é riyuno sibawa peddang, pasti riyunoi matu sibawa peddang. Iyanaro saba’na umma’na Allataala harusu’i sabbara sibawa matinulu."

11Nainappa uwita sikaju olokolo’ laing mompo polé ri laleng linoé. Mappunnaiwi duwa tanru’ pada-pada tanru’ ana’ bimbala’é. Saddanna pada-padai sadda nagaé.

12Pakéi akuwasang iya battowaé iya nalolongengngé polé ri olokolo’éttoro, ri yolona olokolo’ mammulangngé. Sininna linoé sibawa sininna iya monroé ri yasé’na, napassai sompai olokolo’ mammulangngéro, iya majjappaénna lona iya maseroé.

13Olokolo’ iya maduwaéro pakangkai gau’-gau’ makalallaing iya battowaé. Ri yolona sininna tauwé naébbui apié nonno ri linoé polé ri langié.

14Sibawa sininna tau iya tuwoé ri linoé nabengnguwangngi sibawa sining anu makalallaingngé iya weddingngé naébbu ri yolona olokolo’ iya mammulangngéro. Sibawa nasuro manengngi mennang patettong séuwa dato’-dato’ polé ri olokolo’éro iya puraé nalo peddang, iyakiya tette’i tuwo.

15Iyaro olokolo’ maduwaé ripalaloi mabbéré nyawa lao ri dato’-dato’éro, angkanna iyaro dato’-dato’é naulléi mabbicara sibawa mpunoi sininna tau iya dé’é namaélo sompai.

16Sininna tauwé, battowa sibawa baiccu, sugi sibawa kasiyasi, ata sibawa tau maradéka’, ripassa ri olokolo’éro untu’ tarima tanrang ri lima ataunna mennang iyaré’ga ri linrona mennang.

17Dé’ muwi séddi tau mulléi melliwi iyaré’ga balu’i séuwaé, rékko dé’ nappunnaiwi iyaro tanrangngé, iyanaritu asenna muto iyaro olokolo’é, iyaré’ga nomoro iya pannessaéngngi asengngéro.

18Kuwaé parellu engka pangissengeng. Tau iya mapanré naulléi bilangngi bettuwanna iyaro nomoro’na olokolo’é, saba’ iyaro nomoro’é iyanaritu asenna séddié tolino. Nomoro’na iyanaritu 666. <<  Wahyu 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran