Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 10 >> 

Nafiri-nafiri

1Bersabdalah Jahwe kepada Musa demikian:

2Buatkanlah bagi dirimu dua nafiri; dari perak pahatan hendaklah kaubuat. Gunanja bagimu ialah mengerahkan himpunan dan memberangkatkan perkemahan-perkemahan.

3Apabila kedua-duanja ditiup, maka seluruh himpunan harus berhimpun padamu pada pintu kemah pertemuan.

4Apabila hanja satu sadja ditiup, maka para penghulu, kepala puak-puak Israil, harus berhimpun padamu.

5Apabila kamu meniup(nja) sebagai pertanda, lalu perkemahan-perkemahan jang berkemah disebelah timur harus berangkat.

6Apabila kamu meniup pertanda untuk kedua kalinja, perkemahan-perkemahan jang berkemah disebelah selatan harus berangkat. Suatu pertanda harus ditiup untuk memberangkatkannja."

7Tetapi apabila djemaah hendak kaukerahkan, engkau harus meniupnja sadja tapi engkau tidak meniupnja sebagai pertanda.

8Anak-anak Harun, jaitu para imam, hendaknja jang meniup nafiri-nafiri itu. Ketetapan abadilah itu bagimu turun-temurun.

9Apabila dinegerimu kamu madju berperang akan menghadapi musuh jang melawan kamu, maka kamu harus meniup nafiri-nafiri itu sebagai pertanda, agar kamu diingat dihadirat Jahwe, Allahmu, dan dengan demikian kamu diselamatkan dari para seterumu.

10Pada hari-hari sukatjitamu, pada hari-hari rajamu dan pada hari-hari bulan muda hendaklah kamu meniup nafiri-nafiri itu sebagai pengiring kurban-kurban bakar dan kurban-kurban sjukur. Gunanja bagimu ialah mendjadi peringatan dihadirat Allahmu. Aku, Jahwe, Allahmu.

Urutan diperdjalanan

11Maka dalam tahun kedua, bulan kedua, tanggal duapuluh bulan membubunglah awan itu dari atas Kediaman kesaksian.

12Dan berangkatlah bani Israil berurut-urutan dari gurun Sinai. Digurun Paran awan itu lalu berhenti.

13Itulah pertama kalinja mereka berangkat atas firman Jahwe dengan perantaraan Musa.

14Sebagai jang pertama berangkatlah ketumbukan perkemahan Juda menurut bala-balanja. Balatentaranja dikepalai Nahsjon bin 'Aminadab.

15Balatentara suku bani Isakar (dikepalai) Netaneel bin Su'ar.

16Balatentara suku bani Zebulun (dikepalai) Eliab bin Helon.

17Kemudian Kediaman itu dibongkar dan berangkatlah bani Gersjon dan bani Merari, jaitu para pengangkut Kediaman itu.

18Lalu berangkatlah ketumbukan perkemahan bani Ruben menurut bala-balanja.

19Balatentara suku bani Sjime'on (dikepalai) Sjelumiel bin Suri-Sjadai.

20Balatentara suku bani Gad (dikepalai) Eljasaf bin Re'uel.

21Kemudian berangkatlah kaum Kehat, jaitu para pengangkut barang jang kudus. Kediaman itu dipasang sebelum mereka tiba.

22Lalu berangkatlah ketumbukan perkemahan bani Efraim menurut bala-balanja. Balatentaranja dikepalai Elisjama' bin 'Amihud.

23Balatentara suku bani Menasje (dikepalai) Gamaliel bin Pedahsur.

24Balatentara suku bani Binjamin (dikepalai) Abidan bin Gid'oni.

25Sebagai jang terachir berangkatlah ketumbukan perkemahan bani Dan menurut bala-balanja. Balatentaranja dikepalai Ahi'ezer bin 'Ami-Sjadai.

26Balatentara suku bani Asjer (dikepalai) Pag'iel bin 'Okran.

27Balatentara suku bani Naftali (dikepalai) Ahira' bin 'Enan.

28Itulah urut-urutan keberangkatan bani Israil menurut balatentaranja. Maka berangkatlah mereka.

Usul Musa kepada Hobab

29Berkatalah Musa kepada Hobab bin Re'uel, seorang Midian dan djuga mentua Musa: Kami berangkat ketempat jang telah dikatakan Jahwe: Akan Kuanugerahkan kepadamu. Nah, ikutilah kami, lalu kami akan berbuat baik kepada anda, sebab Jahwe sudah mendjandjikan segala jang baik kepada Israil.

30Sahutnja kepadanja: Saja tidak ikut, melainkan saja mau pulang sadja kenegeri saja dan kaum kerabat saja.

31Tetapi ia mendesak: Djangan meninggalkan kami, sebab anda kan tahu tjaranja kami harus berkemah dipadang gurun; baiklah anda mendjadi pandu kami.

32Djika anda ikut kami dan setelah jang baik, jaitu jang akan diperbuat Jahwe bagi kami, sudah terdjadi djuga, nistjaja kami akan berbuat baik kepada anda.

Keberangkatan

33Mereka lalu berangkat dari gunung Jahwe, tiga hari perdjalanan djauhnja, dan peti perdjandjian Jahwe berangkat didepan mereka, tiga hari perdjalanan djauhnja, untuk mentjari tempat istirahat bagi mereka.

34Apabila mereka berangkat dari perkemahan maka pada siang hari awan Jahwe ada diatas mereka.

35Apabila peti itu berangkat berkatalah Musa: Berangkatlah, jah Jahwe, semoga para seteruMu ditjerai-beraikan; semoga para pembentjiMu lari dari hadapan wadjahMu.

36Dan apabila ia beristirahat katanja: Pulanglah, jah Jahwe, kepada laksa-ribuan Israil. <<  Bilangan 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran