Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Hosea 2 >> 

1(2-3) Katakanlah kepada saudaramu: "UmatKu", "Rahman" kepada saudarimu.

Jahwe dan isteriNja jang tak setia

2(2-4) Gugatlah ibumu, gugatlah, sebab ia bukan isteriKu lagi, dan Akupun bukan suaminja lagi. Biarlah ia mendjauhkan djinahnja dari mukanja dan persundalannja dari tengah susunja.

3(2-5) Djika tidak, maka ia akan Kutelandjangi dan Kupertundjukkan seperti pada hari kelahirannja; seperti gurun Kudjadikan dia, Kubuat dia mendjadi tanah tandus, dia Kubuat mati kehausan.

4(2-6) Anak2nja tidak akan Kurahimi, sebab anak-haramlah mereka.

5(2-7) Ibu mereka kan berdjinah tak bermalulah biangnja. Sebab ia telah berkata: "Aku mau membuntuti kendak2ku, jang memberi aku roti dan airku, kain bulu domba dan lenanku, minjak dan minumanku".

6(2-8) Karena itulah Aku akan memagari djalannja dengan susuh, menaruh tembok dihadapannja, sehingga ia tidak mendapati lorong2nja.

7(2-9) Djika ia mengedjar kendak2nja, ia takkan menjusul mereka; djika ia mentjari mereka, maka tidak ditemukannja. Lalu ia akan berkata: "Aku mau kembali kepada suamiku jang pertama, sebab dahulu lebih baiklah nasibku dari sekarang!"

8(2-10) Tetapi belum djuga ia insjaf, bahwa Akulah jang memberi dia gandum, air anggur dan minjak, dan jang memperbanjak perak dan emas baginja, jang lalu dibuat mereka djadi Ba'al.

9(2-11) Karena itulah pada waktunja akan Kuambil kembali gandumKu serta air anggur pada waktu musimnja. Kutjabut lagi kain bulu domba dan lenanKu, dengan mana ia menudungi ketelandjangannja.

10(2-12) Maka akan Kusingkapkan perdjinja didepan mata kendak2nja dan tiada seorangpun akan melepaskan dia dari tanganKu.

11(2-13) Akan Kuhentikan segala kesukaannja, hari2 raja, bulan2 muda serta hari sabatnja dan segala perajaannja.

12(2-14) Kurusakkan pokok anggurnja dan pohon aranja, jang tentangnja ia sudah berkata: "Itu upahku jang diberi oleh para kendakku;" itu Kudjadikan belukar belaka, sehingga dimakan margasatwa.

13(2-15) Akan Kubalas dia atas sekalian hari ia membakar dupa kepada para Ba'al dan menghias dirinja dengan subang dan kalung, serta membuntuti para kendaknja. Tetapi Aku dilupakannja -- Itu firman Jahwe.

14(2-16) Makanja Akupun hendak meraju dia, menghantar dia kegurun dan berbitjara dengan hatinja.

15(2-17) Dari sana lalu akan Kukembalikan kepadanja kebun2 anggurnja, lembah Akor djadi pintu harapan. Disana ia akan berdjawab seperti dimasa mudanja, seperti waktu ia keluar dari Mesir.

16(2-18) Pada masa itu - itulah firman Jahwe - engkau akan menjebut Aku: Suamiku, dan tak akan menjebut Aku lagi: Ba'alku.

17(2-19) Akan Kudjauhkan nama2 Ba'al dari dalam mulutnja, sehingga namanja malah tidak teringat lagi.

18(2-20) Lagi pada masa itu bagi mereka Kuikat perdjandjian dengan margasatwa diladang, dengan unggas diudara dan dengan binatang melata ditanah. Busur, pedang dan perang Kupatahkan dari negeri, dengan aman-sentosa mereka Kubaringkan.

19(2-21) Dengan Daku akan Kupertunangkan dikau untuk se-lama2nja, engkau Kupertunangkan dengan diriKu dengan djudjur dan sjah, dengan rela dan rahmat,

20(2-22) dengan benar Kupertunangkan dikau, maka engkau akan tahu akan Jahwe!

21(2-23) Sungguh, pada masa itu akan Kudjawab - itulah firman Jahwe - akan Kudjawablah langit, dan itu akan mendjawab bumi,

22(2-24) bumi akan mendjawab gandum, air anggur dan minjak, dan itu akan mendjawab Jizre'el.

23(2-25) Aku akan menaburkannja bagiKu dinegeri, merahimi "La-Rahman", dan berkata kepada "Bukan-UmatKu": UmatKulah engkau, dan ia akan menjahut: Allahku! <<  Hosea 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran