Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

KISAH RASUL KATA PEMBUKAAN

1Buku jang pertama kutulis, Teofilus, ialah tentang segala sesuatu jang dikerdjakan dan diadjarkan oleh Jesus,

2sedjak dari mula hingga pada hari Ia bangkit, sesudah Ia memberikan amanatNja atas dorongan Roh Kudus kepada para Rasul jang dipilihNja.

3Dengan banjak bukti telah dinjatakanNja kepada mereka, bahwa sesudah sengsaraNja Ia hidup, dan selama empatpuluh hari Ia telah menampakkan DiriNja kepada mereka dan berbitjara kepada mereka tentang Keradjaan Allah.

JESUS NAIK KESURGA

4Tengah santap bersama mereka, berpesanlah Ia kepada mereka: Djangan kamu meninggalkan Jerusalem, melainkan nantikanlah Jang didjandjikan dari Bapa, seperti jang telah Kunjatakan kepadamu, jakni:

5Joanes mempermandikan orang dengan air, tetapi beberapa hari lagi kamu akan dipermandikan dengan Roh Kudus.

6Bertanjalah mereka jang berkumpul disitu kepadaNja: Tuhan, adakah dimasa ini Engkau hendak memulihkan keradjaan Israel?

7Ia mendjawab: Tidak patut kamu mengetahui masa dan waktu jang ditetapkan Allah dengan kekuasaanNja sendiri.

8Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus jang akan turun keatasmu, lalu kamu mendjadi saksi-saksiKu di Jerusalem, diseluruh Judea, di Samaria dan sampai keperbatasan bumi.

9Dan sesudah bersabda begitu, terangkatlah Ia didepan mata mereka lalu terlindung dari pandangan mereka oleh suatu awan.

10Dan sedang mereka masih menengadah kelangit memandang Ia melajang itu, tampaklah kepada mereka dua pemuda berpakaian putih,

11jang berkata kepada mereka: Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menengadah kelangit? Jesus jang terangkat dari antara kamu naik kesurga itu, Ia akan datang kembali sebagaimana kamu lihat Dia naik kesurga.

I. PERKEMBANGAN UMAT DI PALESTINA POKOK UMAT DI JERUSALEM

12Dari bukit jang disebut bukit Zaiton mereka pulang ke Jerusalem, djaraknja sedjauh diperbolehkan berdjalan pada Sabat.

13Sesampai dikota mereka masuk keruangan atas, tempat mereka biasa berkumpul. Mereka itu, ialah Petrus dan Joanes, Jakobus dan Andreas, Pilipus dan Tomas, Bartolomeus dan Mateus, Jakobus anak Alfeus, Simon Penggiat dan Judas, saudara Jakobus.

14Mereka bertekun dengan rukun dalam sembahjang, bersama dengan beberapa wanita, Maria, ibu Jesus dan saudara-saudaraNja.

MATIAS DIPILIH MENDJADI RASUL GANTI JUDAS ISKARIOT

15Pada masa itu berdirilah Petrus diantara saudara-saudara jang sedang berkumpul, djumlahnja kira-kira seratus duapuluh orang, dan berkata kepada mereka:

16Hai saudara-saudara sekalian, sudah seharusnja Kitab Kudus dipenuhi, sebagaimana telah disampaikan oleh Roh Kudus dengan lidah David, tentang Judas, pemimpin orang-orang jang telah menangkap Jesus.

17Diapun dahulu termasuk bilangan kami, dan dikurniai djabatan jang sama dengan kami.

18Tetapi ia telah membeli bagi dirinja sebidang tanah dengan upah kedjahatannja. Lalu ia djatuh tersungkur ketanah hingga perutnja terbelah dan semua isi perut keluar berserakan.

19Hal itu diketahui oleh sekalian penghuni Jerusalem, maka tanah itu disebut dalam bahasanja Hakeldama, artinja tanah darah.

20Karena ada tersurat dalam mazmur: Moga-moga tanah tempat tinggalnja mendjadi tandus, dan tidak lagi didiami seorangpun. Dan djuga: Djabatannja akan diberikan kepada seorang lain.

21Djadi, dari mereka, jang selalu turut serta bersama kami, selama Jesus hidup bergaul dengan kami,

22sedjak permandian oleh Joanes hingga Ia diangkat kesurga, haruslah salah seorang dari antara mereka mendjadi saksi bersama kami, tentang kebangkitanNja.

23Maka ditjalonkan dua orang, ialah Josep jang disebut Bersabas dengan nama djulukan Justus, dan lagi Matias.

24Lalu mereka itu berdoa, katanja: ja Tuhan, Engkau jang mengenal hati sekalian orang, tundjukkanlah siapa dari kedua mereka Engkau pilih,

25untuk menerima djabatan Rasul, dan menduduki tempat jang ditinggalkan Judas dan jang digantinja dengan tempat jang pantas baginja.

26Setelah itu mereka membuang undi atas kedua saudara itu, dan jang kena ialah Matias, lalu ia ditambahkan pada bilangan kesebelas Rasul. <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran