Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

1Setelah Jesus menjudahi pengadjaran itu kepada keduabelas muridNja, Iapun berangkat pula dari sana, lalu pergi mengadjar dan memaklumkan Indjil didalam segala kota mereka.

PERTANJAAN JOANES PEMANDI (LK. 7:18-23)

2Tatkala Joanes didalam pendjara mendengar tentang perbuatan-perbuatan Jesus, maka ia mengutus beberapa muridnja kepada Jesus,

3hendak menanjakan: Engkaukah jang harus datang atau adakah seorang lain harus kami nantikan?

4Jesus mendjawab kepada mereka: Pergilah dan kabarkanlah kepada Joanes apa jang telah kamu dengar dan lihat,

5jakni: orang buta melihat, orang pintjang berdjalan, orang berkusta dibersihkan, orang tuli mendengar, orang mati bangkit dan kepada orang miskin dikabarkan Kabar gembira;

6dan berbahagialah orang jang tidak menaruh sjak akan Daku.

JESUS MEMUDJI JOANES PEMANDI (LK. 7:24-35)

7Setelah mereka pergi Jesuspun mulai berbitjara tentang Joanes kepada orang banjak, dan Ia bersabda: Apakah jang kamu pergi lihat kepadang gurun? Sebatang lalangkah jang digojangkan angin?

8Atau apakah jang kamu pergi lihat? Seorang jang berpakaian haluskah? Ingatlah, orang-orang jang berpakaian halus berdiam didalam istana radja-radja.

9Djadi apakah jang kamu pergi lihat? Seorang nabikah? Sungguh, Aku bersabda kepadamu, bahkan lebih dari seorang nabi.

10Karena tentang dialah ada tersurat: Aku akan mengutus pesuruhKu untuk mendahuluiMu, untuk menjediakan djalan dihadapanMu.

11Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Dari antara sekalian machluk jang lahir dari wanita tak pernah muntjul jang lebih besar daripada Joanes Pemandi; namun jang terketjil dalam Keradjaan Surga lebih besar dari dia.

12Sedjak masa Joanes sampai hari ini Keradjaan Surga diserbu, dan segala penjerbu merebutnja.

13Karena nabi-nabi dan taurat bernubuat sampai pada zaman Joanes.

14Dan djikalau kamu hendak mengerti: Dia inilah Elias jang hendak datang.

15Siapa bertelinga untuk mendengar, hendaknja ia mendengarkan.

16Tetapi dengan siapa hendak Kuumpamakan bangsa zaman ini? Mereka itu bagaikan budak-budak jang duduk dipasar dan berseru kepada kawan-kawannja:

17Kami meniup seruling, tetapi kamu tidak menari; kami meratap, tetapi kamu tidak menangis.

18Karena Joanes datang, dan dia tidak makan atau minum, maka orang mengatakan: Ia kerasukan setan.

19Dan Putera manusia datang, Ia makan dan minum, maka dikatakan orang: Tengoklah, Dia seorang pelahap dan peminum anggur, bersahabat dengan kaum pemungut bea dan orang-orang berdosa. Tetapi kebidjaksanaan akan dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannja.

TJELAKA BAGI ORANG JANG TIDAK PERTJAJA DAN TIDAK BERTOBAT (LK. 10:13-15)

20Lalu Jesus mengetjam kota-kota tempat Ia telah mengerdjakan terbanjak mukdjizatNja, namun tidak bertobat.

21Maka bersabdalah Ia: Bertjelakalah engkau, wahai Korazin; bertjelakalah engkau, wahai Betsaida: karena djikalau sekiranja di Tirus dan Sidon sudah berlaku mukdjizat-mukdjizat jang telah diadakan dalam kamu, tentu mereka sudah lama bertobat dengan memakai karung dan berabu.

22Tetapi Aku bersabda kepadamu: Bagi Tirus dan Sidon pada hari kiamat akan lebih ringan perkaranja daripada bagi kamu.

23Dan engkau, wahai Kafarnaum, adakah engkau akan ditinggikan sampai kelangit? Engkau akan direndahkan sampai kedalam naraka. Karena sekiranja di Sodoma telah diadakan segala mukdjizat, jang sudah berlaku dalam engkau, tentu dia masih berdiri sampai pada hari ini djuga.

24Tetapi Aku bersabda kepadamu: Bagi daerah Sodoma pada hari kiamat akan lebih ringan perkaranja daripada bagi engkau.

BERBAHAGIALAH ORANG JANG PERTJAJA

25Pada waktu itu Jesus mulai berbitjara dan bersabda: Aku mempermuliakan Dikau, ja Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab hal-hal itu Kaurahasiakan kepada orang-orang berilmu dan tjendekia, dan Kaunjatakan kepada orang-orang ketjil.

26Ja Bapa, karena demikianlah jang Kaukehendaki.

27BapaKu sudah menjerahkan segala sesuatu kepadaKu, dan tak seorangpun jang mengenal Putera selain Bapa, dan tak seorangpun mengenal Bapa, ketjuali Putera dan mereka jang diberi pernjataan oleh Putera.

28Marilah kepadaKu, kamu jang letih-lesu dan berbeban berat maka Aku akan menjegarkan kamu.

29Tanggunglah kuk jang Aku pasang, dan beladjarlah padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka kamu akan menemui ketenteraman bagi djiwamu.

30Karena kuk jang Aku pasang enak dan beban jang Aku berikan ringan adanja. <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran