Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KAILI_DAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

1Ri lamba pamulana naria mamimo to niposumba Alatala. I'a nosanggani-nggani ante Alatala, pade I'amo Alatala.

2Nggari lamba pamulana I'a nosanggani-nggani ante Alatala.

3I'amo to nompajadi pura-pura to nariana. Da'a ria sangaya to najadi ane da'a nggari I'a.

4I'amo pu'u katuwua, pade I'amo to nanggeni reme ka manusia.

5Nau dunia e'i narumau ante kaja'ana, reme etu newanta. Karumau nu dunia da'a ntoto namala mompakalipo reme etu.

6Naria samba'a tau narata nisuro Alatala, sangana Yohanes.

7I'a narata ewa samba'a sabi motesa mompakanoto isema reme etu ala nggari tesana pura-pura manusia mamala momparasaya.

8I'a mboto da'a reme etu, i'a aga notesa mompakanoto isema reme etu.

9Reme to nakonona I'amo to niposumba Alatala to narata ri dunia nompakareme pura-pura manusia.

10I'a njau nariamo ri dunia pade nggari I'a sampe dunia nipajadi. Tapi tempo I'a narata manusia ri dunia da'a nangginjani I'a.

11I'a narata ri ngatana mboto, tapi todeana da'a nadota mantarima I'a.

12Tapi isema-sema to nantarima I'a bo nomparasaya I'a, ira niwai ka kuasa majadi ana-ana nu Alatala.

13Ira najadi ana-ana nu Alatala da'a sabana nipoanaka totu'a ira, atau nggari dota manusia bara dota samba'a uma. Tapi Alatala mbotomo to nompajadi ira anana.

14To niposumba Alatala etu netimbali najadi manusia pade I'a neto'o ri tatongota ri dunia e'i. Pade kita nanggita kuasa bo kagayana to nipogumaa, etumo kuasa bo kagayana to nitarimana nggari ja'i Umana ewa Anana samba'a lau. I'a mpu'u-mpu'u neliu towe belona pade nggari I'amo kita mangginjani Alatala.

15Yohanes nompakanoto ka todea isemana To niposumba Alatala etu. Nongaremo i'a, "E'imo I'a to nipatujuku bopia tempo aku nanguli kana maria to marata ri puriku to neliu nggabete kuasana nggari aku, sabana nggari lamba pamulana naria mamimo I'a da'apa aku nesuwu."

16I'a mpu'u-mpu'u neliu towe belona, da'a ria kaopu-opuna rasi to niwaina ka kita.

17Nggari nabi i Musa kita nantarima Atura-atura agama. Tapi nggari Yesus Kristus kita mpu'u-mpu'u mangginjani Alatala bo towe belona ka kita.

18Da'apa naria samba'a tau to nanggita Alatala. Tapi Anana to samba'a lau to naroo ri ja'ina, I'amo to nompopokita Alatala ka kita.

19Topanggeni-topanggeni agama Yahudi ri ngata Yerusalem nompakau bara sakuya mba'a roa ira ante tau-tau to Lewi malau mpaka ri ja'i Yohanes Topediu ala mompekutana i'a iwe'i: "Isema kakonona komi e'i?"

20Nangepe etu notesamo Yohanes mpakanoto, "Aku e'i da'a Magau to Mompakasalama to nijanji Alatala."

21Pade sangganipa ira nompekutana i'a, "Ane iwetu, isema ntoto tanu komi? Bara komi e'imo nabi Elia?" Nesonomo Yohanes, "Da'a." Pade nekutana wo'umo ira, "Bara komi e'imo nabi to nijanji Alatala marata banepia?" Nesonomo Yohanes, "Da'a."

22Pade nanguli wo'umo ira, "Ane iwetu, uli ka kami isema kakonona komi etu ala mamala ratesa kami ka tau-tau to nompakau kami e'i. Iwenu pantesa komi ewa koromu mboto?"

23Nesonomo Yohanes, "Aku e'imo to nitesa nabi Yesaya nggaolu iwe'i: 'Naria samba'a tau nongare-ngare ri karawa baina: pakanoa jala i Pue!'"

24Ri tatongo tau-tau to nipakau mpaka ri ja'i Yohanes naria wo'u bara sakuya mba'a tau to Parisi.

25Ira wo'u nompekutana i'a, "Ane komi da'a Magau to Mompakasalama, da'a wo'u nabi Elia, bo da'a nabi to nijanji Alatala marata, nokuya komi nombadiu tau?"

26Nesonomo Yohanes, "Aku nombadiu tau ante ue, ewatandaina najeamo ira nggari silaka ira. Tapi ri tatongo komi naria samba'a tau anu da'apa ninjani komi.

27I'a etu marata ri puriku. Tapi I'a neliu nggabete kuasana, nggari aku sampe aku da'a masipato mombawole, lui sapatuna."

28Pura-pura etu najadi ri ngata Betania ri sambote Binangga Yordan ri peto'o Yohanes nombadiu tau.

29Kaeona etu Yohanes nanggita Yesus narata mpaka ri ja'ina, pade niulina ka tau-tau ri setu, "Kitamo! Etumo Ana Bimba nu Alatala to mompakalipo silaka manusia!

30I'a etumo to niuliku bopia tempo aku nanguli ka komi kana marata samba'a tau ri puriku to neliu nggabete kuasana nggari aku, sabana nggari lamba pamulana naria mamimo I'a da'apa aku nesuwu.

31Bopia aku da'apa nangginjani I'a etu Magau to Mompakasalama. Tapi patuju karataku mombadiu tau ante ue ala I'a rapopanjani ka tau-tau to Israel."

32Pade naria wo'u tesa Yohanes ntanina iwe'i: "Aku nanggita Nosa Nagasa nu Alatala nana'u nggari langi nolenje mpotonji banggebodo netu'u ri korona.

33Tempo etu da'apa ninjaniku I'a Magau to Mompakasalama. Tapi Alatala to nompakau aku mombadiu tau ante ue nanguli ka aku bopia, 'Ane iko manggita Nosa Nagasaku mana'u metu'u ri ja'i samba'a tau, I'a etumo to mombadiu tau ante Nosa Nagasaku.'"

34Pade nanguli wo'umo Yohanes, "Ante mataku mboto aku nanggita kajadia etu pade iwe'imo tesaku ka komi: I'a etumo Ana nu Alatala!"

35Kaeona etu naria wo'umo Yohanes ri setu nosanggani-nggani ante romba'a topantuki i'a.

36Tempo ira nanggita Yesus noliu ri setu, nangulimo Yohanes, "Kitamo! Etumo Ana Bimba nu Alatala!"

37Tempo romba'a topantuki Yohanes etu nangepe nuapa to niulina, nalaimo ira nantuki Yesus.

38Yesus neili ntaliku nanggita ira romba'a nantuki I'a. Pade nipekutanana ka ira, "Nuapa nielo komi?" Nesonomo ira romba'a, "Rabi (batuana Guru), ri umba nipeto'o Komi?"

39Nesonomo Yesus, "Mai kita komi mbotomo." Tempo etu kira-kira tinti ampa ngguwiana. Jadi nalau mpu'umo ira romba'a nanggita peto'o Yesus. Pade ira neto'o mpasanggani ante I'a eo etu.

40Nggari ira romba'a to nangepe tesa Yohanes pade nantuki Yesus eo etu samba'a nosanga ka Andreas, sampesuwu i Simon Petrus.

41Jadi nalaimo Andreas nasalisa nangelo sampesuwuna i Simon pade niulina ka i'a, "Nirata kamimo Mesias!" (Batuana Mesias Magau to Mompakasalama to nijanji Alatala. Ane riara Basa Yunani batuana Kristus.)

42Pade nikeninamo i Simon mpaka ri ja'i Yesus. Tempo ira narata ri setu Yesus nanggita i Simon pade niulina, "Iko Simon ana Yohanes. Tapi nompamula we'i-we'i iko kana rapoposanga i Kefas." (Sanga Kefas riara Basa Yunani i Petrus. Batuana Kefas bo Petrus etumo "watu".)

43Kaeona etu Yesus nopatuju malau mpaka ri Bagia Galilea. I'a nomposintomu i Filipus, pade niulina ka i'a, "Kamaimo, tukimo Aku."

44Filipus etu tau nggari ngata Betsaida, etumo ngata nipeto'o Andreas bo i Petrus.

45Pade nalaumo i Filipus nomposirata ka i Natanael pade niulina ka i'a, "Nirata kamimo tau to nitesa nabi i Musa riara buku-buku Atura nu Alatala pade to nitesa nabi-nabi nggaolu, etumo Yesus nggari ngata Nazaret, ana Yusuf."

46Tapi nesonomo i Natanael, "A! Da'a ntoto ria to nabelona meumba nggari ngata Nazaret!" Nanguli i Filipus ka i'a, "Kamaimo. Kita komi mbotomo!" Pade nalau mpu'umo i Natanael.

47Tempo Yesus nanggita i Natanael narata ri ja'ina, I'a nanguli, "Kitamo! E'imo mpu'u-mpu'u samba'a tau to Israel! Da'a ntoto naria to nadenggona riara nta'ina."

48Nangepe etu nangulimo i Natanael ka Yesus, "Iwenu sampe Komi nangginjani aku?" Nesonomo Yesus, "Da'apa i Filipus nalau nompokio komi, Aku nanggita komi ri wayo kayu ara guria."

49Sangga nangepe etu nangulimo i Natanael, "Guru, Komimo Ana nu Alatala! Komimo mpu'u-mpu'u Magau nto Israel!"

50Nangulimo Yesus ka i'a, "Komi nomparasaya sabana Aku nanguli ka komi Aku nanggita komi ri wayo kayu ara guria. Tapi komi kana manggita kajadia to meliu nggabete nggari kajadia etu."

51Pade niuli Yesus wo'u ka i'a, "Aku mpu'u-mpu'u notesa ka komi, komi kana manggita langi matibea pade mukita wo'u malaeka-malaeka Alatala aga mana'u bo mepone ri ja'iku, Ana nu Manusia." <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran