Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KAILI_DAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 >> 

1Naopu etu nalaumo Yesus nompebutu ngata ri Bagia Galilea. I'a da'a mana madota malau ri Bagia Yudea sabana topanggeniaka-topanggeniaka nto Yahudi ri setu danangelo jala mompatesi I'a.

2Tempo etu namosumo eo bete nto Yahudi to niuli Eo Bete Mowia Pakumpa.

3Jadi nangulimo sampesuwu-sampesuwu Yesus ka I'a, "Agina Komi mompalasi ngata e'i pade malau mpaka ri Bagia Yudea ala pura-pura topantuki Komi mamala manggita kabaraka-kabaraka to nipowiamu.

4Da'a ria samba'a tau aga mantabuniaka panggawiana ri peto'o nakalinoa ane i'a madota ranjani ntau pura-pura. Ane Komi mpu'u-mpu'u mompowia tandai to nipogumaa pakanotomo etu ka todea."

5Niuli ira iwetu sabana ira mboto wo'u da'a nomparasaya I'a.

6Nesonomo Yesus, "Da'apa narata tempoku malau. Tapi komi mamala malau tempo nuapa-nuapa,

7sabana da'a ria tau ri dunia e'i nomporau rara komi. Tapi Aku niporau rara ira, sabana Aku nompakanoto pokainggu ira naja'a.

8Kalaumo komi mpaka ri posusa eo bete etu. Aku da'apa malau, sabana da'apa narata tempoku malau."

9Iwetumo pantesa Yesus ka sampesuwu-sampesuwuna. Pade naopu etu I'a mboto naroo ri Bagia Galilea.

10Sangga nalaimo sampesuwu Yesus mpaka ri Yerusalem, I'a wo'u nalau mpaka ri posusa etu nggalino ala ne'e ranjani ntau dea.

11Ri posusa etu topanggeniaka-topanggeniaka nto Yahudi tunggai nangelo I'a. Ira nekutana-tana, "Ri umba tanu I'a?"

12Ri tatongo ntau dea nadeamo tau nosiwawayo samba'a bo samba'a ewa Yesus. Naria to nanguli, "I'a tau nabelo." Tapi naria wo'u sanu tau nanguli, "Da'a! I'a nombabagiu todea!"

13Tapi da'a ria samba'a tau nabia nanguli ntodo, sabana ira naeka ka topanggeniaka-topanggeniaka nto Yahudi.

14Karantongo posusa etu nesuamo Yesus mpaka riara Sapo Mpepue pade nompamulamo I'a nompatuduki tau.

15Nangepe pepatuduki Yesus natekajamo rara topanggeniaka-topanggeniaka nto Yahudi. Ira nanguli, "Hai! Iwenumo sampe tau e'i nata'u iwetu? Kakonona I'a da'a nosikola ri posikolata!"

16Nesonomo Yesus ka ira, "Pepatudukiku da'a nantuki pangginjaniku mboto, tapi etu nggari ja'i Alatala to nompakau Aku.

17Isema-sema madota manggawia dota Alatala natantumo nangginjani ane pepatuduki to nitesaku e'i nggari ja'i Alatala bara aga nggari ja'iku mboto.

18Tau to nompatuduki nantuki pangginjanina mboto aga miki rabila manusia. Tapi tau to nompasimbuku ala tau to nompakau i'a rabila, tau etumo nanoa, da'a ria bagiuna.

19Nabi i Musa nombawai ka komi Atura-atura agama tapi da'a ria samba'a nggari tatongo komi natutu nantuki Atura-atura etu. Jadi nokuya komi nompasimbuku mompatesi Aku?"

20Nesonomo tau dea etu, "Nagilamo Komi! Isema nompasimbuku mompatesi Komi?"

21Nesonomo Yesus ka ira, "Aga sangaya kabaraka to nipowiaku ri Eo Mpenonto bopia pade komi pura-pura natekaja.

22Nabi i Musa nombawai ka komi ada mposuna. Kakonona ada etu da'a nopu'u nggari ja'i Musa tapi nggari ja'i totu'a komi nggaolu. Pade komi mboto nompowia ada mposuna etu ri Eo Mpenonto.

23Jadi ane komi nowia ada mposuna ri Eo Mpenonto ala ne'e mombaliunaka Atura-atura to nipapola i Musa, nokuya komi nomporau Aku sabana Aku nompakabelo njumaongu koro samba'a tau naju'a ri Eo Mpenonto bopia?

24Ne'e mana mompakatantu sala ntau nantuki to nikita matamu, tapi pakatantumo sala ntau ante nanoa!"

25Naopu etu naria bara sakuya mba'a pue ngata Yerusalem nanguli, "Da'a I'a e'imo tau to nielo topanggeniaka-topanggeniaka ala rapatesi ira?

26Tapi kitamo! I'a notesa ri ngayo ntodea pade da'a ria samba'a tau nombabali tesana. Ne'e-ne'e topanggeniaka-topanggeniaka nangginjani I'a etumo Magau to Mompakasalama to nijanji Alatala!

27Tapi ane Magau to Mompakasalama marata da'a ranjanita nggari umba karatana. Tapi tau e'i ninjanita nggari umba karatana."

28Etu sampe tempo Yesus nompatuduki riara Sapo Mpepue I'a notesa ante suarana namangga, "Niuli komi ninjani komi mamimo isema Aku e'i pade nggari umba karataku. Tapi Aku da'a narata nantuki dotaku mboto. Aku narata nantuki dota Alatala to nompakau Aku. I'amo to mamala raparasaya, tapi komi da'a ntoto nosinjani ante I'a.

29Tapi Aku nosinjani ante I'a, sabana Aku narata nggari ja'ina. I'amo to nompakau Aku momai."

30Tempo etu naria to nompasimbuku manjoko I'a. Tapi da'a ria samba'a namala manjoko I'a sabana da'apa narata tempona to nipakatantu Alatala.

31Tapi nggari tatongo ntau dea etu nadeamo tau nomparasaya I'a. Ira nanguli, Natantumo I'a etu Magau to Mompakasalama to nijanji Alatala, sabana kitamo kadea nu tandai-tandai to nipogumaa to nipowiana!"

32Tau-tau to Parisi nangepe lele to nanguli tau dea nosiwawayo iwetu ewa Yesus. Jadi balengga-balengga topanggeni agama Yahudi bo tau-tau to Parisi nompakau bara sakuya mba'a topojaga Sapo Mpepue malau manjoko Yesus.

33Jadi nangulimo Yesus ka ira, "Aku damo sampalai mosanggani-nggani ante komi pura-pura pade Aku kana manjili mpaka ri ja'i to nompakau Aku.

34Komi kana mangelo Aku tapi da'a rarata komi Aku. Pade da'a mamala komi malau mpaka ri peto'o kukalau."

35Sangga nangepe tesa Yesus etu notesamo tau-tau to Yahudi samba'a bo samba'a, "Peto'o ri umba rakalauna sampe da'a raratata I'a? Bara I'a malau mpaka ri ja'i tau-tau to Yahudi to neto'o nosimpotatare ri tatongo tau-tau da'a to Yahudi pade mompatuduki tau-tau da'a to Yahudi?

36Nuapa wo'u batuana pantesana nanguli 'Komi kana mangelo Aku tapi da'a rarata komi Aku, pade da'a mamala komi malau mpaka ri peto'o kukalau?'"

37Ri eo kaopuna posusa etu, etumo eo to neliu nggapokona, nekanggoremo Yesus riara Sapo Mpepue notesa ante suara namangga, "Isema-sema to nabai tambolona, kamaimo manginu ri ja'iku.

38Ewa to nitulisi riara Buku Nagasa, isema-sema nomparasaya Aku kana maria ue moili nggariara nta'ina to mombawai katuwua."

39To nipatuju Yesus etumo Nosa Nagasa nu Alatala to mesua ri ja'i tau-tau to nomparasaya I'a. Tempo etu Nosa Nagasa da'apa nipopana'u ka topomparasaya sabana Yesus da'apa niore bo nibila ri suruga.

40Nadea tau nangepe pantesa Yesus etu pade naria ira santongo nanguli, "Natantumo I'a nabi to nijanji Alatala nggaolu!"

41Tapi naria wo'u santongo ira nanguli, "I'a e'imo Magau to Mompakasalama to nijanji Alatala!" Tapi naria wo'u sanu tau nanguli, "Da'a! Magau to Mompakasalama da'a marata nggari Bagia Galilea!

42Sabana riara Buku Nagasa naria nitulisi Magau to Mompakasalama kana meumba nggari muli Magau Daud, I'a kana marata nggari ngata Betlehem ngata pesuwu Magau Daud."

43Jadipa tau dea etu nosisala paha mbotomo ewa Yesus.

44Naria ira to madota manjoko I'a, tapi da'a ria samba'a namala mombasoko I'a.

45Naopu etu topojaga Sapo Mpepue to nipakau lau manjoko Yesus nanjili mpaka ri ja'i tau-tau to Parisi bo balengga-balengga topanggeni agama. Narata ri setu nangulimo tau-tau to Parisi bo balengga-balengga topanggeni agama ka ira, "Nokuya komi da'a nanggeni tau etu wemai?"

46Nesonomo topojaga Sapo Mpepue etu, "Da'apa ria sanggani kami nangepe tesa manusia ewa tesa ntau etu!"

47Nesonomo tau-tau to Parisi, "Iwenumo? Komi wo'u nibagiu ntau etu?

48Kitamo! Da'a ntoto ria topanggeniaka bara tau to Parisi to nomparasaya I'a!

49Aga tau dea biasa etu nomparasaya, ira to da'a nangginjani Atura-atura agama. Nasurukawumo ira!"

50Ri tatongo nto Parisi ri setu naria samba'a tau nosanga ka i Nikodemus. Nariamo sanggani bopia I'a nalau ri ja'i Yesus. Nangulimo i'a ka roa-roana to Parisi,

51"Iwenumo? Nantuki Atura-atura agamata mamala samba'a tau rapakasala ane da'apa niepeta tesana bara da'apa ninjanita pokaingguna?"

52Tapi roa-roana to Parisi nanggarau i'a. Niuli ira, "Komi wo'u tau nggari Galilea? Paresamo Buku Nagasa mpakabelo-belo! Kana rakita komi da'a ntoto ria samba'a nabi meumba nggari Bagia Galilea!"

53[Naopu etu nanjilimo ira pura-pura mpaka ri sapo ira mboto. <<  Yohanes 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran