Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KAILI_DAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yudas 1 >> 

1Sura e'i nggari ja'iku Yudas, batua Yesus Kristus bo tua'i Yakobus, ka komi to nipokio Alatala majadi todeana. Komi mpu'u-mpu'u nipotowe Umata Alatala pade komi nijagaina ala maroo mantuki Yesus Kristus.

2Perapi asi mata, towe bo katuwua mabelo nggari ja'i Alatala rarasai komi ante da'a ria kaopu-opuna.

3Sampesuwu-sampesuwu to nipotoweku, nabete mpu'u raraku mantulisi sura ka komi ewa kabelona to nirasaita pura-pura tempo nipakasalama i Pue Yesus. Tapi nipekiriku paraluu aku mantulisi mompatuduki komi ala manjoko mpakaroso pepatuduki to nakono to nipasimbayu Alatala ka pura-pura topomparasaya i Pue Yesus. Pade paraluu wo'u aku mompatuduki komi ala bate-batena mangewa tau-tau to madota mombabali pepatuduki etu. Sabana pepatuduki etu niwai Alatala sanggani lau pade nagana puramo sampe ri kasae-saena.

4Nitulisiku iwetu sabana nariamo bara sakuya mba'a tau to nesua nggalino ri tatongo komi. Ira etu tau-tau to da'a nantuki dota Alatala. Ira nombabali tesa ewa towe belo nu Alatala ante nanguli da'a mokuya kita mogau sala sabana Alatala nompotowe kita pade I'a kana mombaampungi salata etu. Pade ira nombasapu Yesus Kristus Magau bo Pueta samba'a lau. Nggari nggaolu pesuku to rapawela ka ira nipakatantu mamimo riara Buku Nagasa.

5Naupa komi nangginjani etu pura-pura, kana kupopatora sangganipa wo'u ka komi iwe'i: Toramo! Pue nanggabasaka todeana to Yahudi nggari tana Masir. Tapi naupa iwetu I'a nompakaropu ira to da'a nomparasaya.

6Tora wo'u malaeka-malaeka i Pue to nombaliunaka kuasa to nipakatantu Alatala ka ira sampe ira nompalasi peto'o ira mboto ri suruga. Ira nitarunggu Alatala ri peto'o narumau pade nipo'u ante rante to da'a namala rakabasaka sampe ira rasuku ri Eo Mpotangara banepia.

7Iwetu wo'u pokainggu pue ngata Sodom bo Gomora pade ngata-ngata ntanina to namosu ri setu. Nasimbayu ewa malaeka-malaeka etu ira wo'u da'a nabasa-basa nogau sala ante tau da'a rongona mboto pade nantuki pokainggu to da'a ntoto masipato. Ngata ira nipakaropu ante apu ewa jonjo ka pura-pura tau iwenu pokainggu to naja'a kana rasuku ante apu sampe ri kasae-saena.

8Iwetu wo'u guru-guru topodawa etu. Aga niposimpangipi-ngipi ira powia to nompakatantoru koro ira mboto. Ira nanjapuaka kuasa Alatala pade ira nanguli sinja'i malaeka-malaeka ri suruga to nipogumaa.

9Tapi nau tadulako malaeka i Mikhael mboto da'a nowia iwetu. Tempo i'a nosisono ante Magau nu Seta ewa isema to mamala mangala watabaku i Musa, i'a da'a nabia mompakasala Magau nu Seta ante nanguli sinja'i i'a. Mikhael aga nanguli, "Perapi Pue mombabunggaa iko."

10Tapi guru-guru etu nanguli sinja'i mpengele-ngele anu da'a ninjani ira. Ira nasimbayu ewa binata-binata to da'a namala nompekiri, sabana ira aga nantuki dota mboto ante da'a ria rekena. Tapi kakonona nggari powia etumo sampe ira masipato rapakaropu.

11Mandasa mpu'u ira, sabana ira nompasiala pokainggu i Kain nggaolu to nompatesi tua'ina mboto. Ira nompasiala pokainggu i Bileam to nasala aga nadota mombarata doi. Pade ira nangewa Alatala nasimbayu ewa i Korah nggaolu sampe ira wo'u masipato rapakaropu.

12Tempo komi nasiromu nanggoni mpasanggani-nggani, guru-guru topodawa etu aga nompakaeya mata komi sabana ira aga nompebasa nanggoni ante da'a naeya matana, pade aga nompekiri koro ira mboto. Ira da'a ntoto ria gunana nasimbayu ewa kulimunggapu to da'a najadi uja, aga niburu mpoiri gusa'a guse'i. Pade ira wo'u da'a ria gunana nasimbayu ewa kayu to da'a nowua ri tempona. Kayu etu kana ratowo bo rapekale sampe namate liu-liu.

13Pokainggu ira to nompakatantoru nasimbayu ewa wura ntasi to nadepu to naboli ri wiwi ntalinti tempo balumba bete rara ntasi. Pade ira da'a namala raparasaya sabana nasalanjalamo nasimbayu ewa betu'e-betu'e ri langi to nanawu nggari peto'o to masipatona pade sambara nolinja. Jadi ira to noinggu iwetu kana rasuku ri peto'o to neliu nggarumau sampe ri kasae-saena.

14Henokh, muli kapituntapina nggari Adam, nombaboto guru-guru topodawa etu iwe'i: "Kita we'i! Pue kana marata ante njobu-njobu malaekana to nagasa

15ala mombatangara pura-pura tau. I'a kana mombasuku pura-pura tau da'a nantuki dota Alatala sabana pura-pura pokainggu ira to naja'a. Pade I'a kana mombasuku ira sabana pura-pura tesa njilaka to niuli ira ka I'a."

16Guru-guru topodawa etu batena nongua ka katuwu ira mboto, pade aga nompakasala tau ntanina. Ira aga natuwu nantuki dota rara ira to naja'a. Ira notesa nompakalanga koro ira mboto, pade ira notesa namomi-momi ka tau ala mombarata untu.

17Tapi sampesuwu-sampesuwu to nipotoweku, toramo tesa to niboto suro-suro nu Pueta Yesus Kristus.

18Ira nanguli ka komi iwe'i: "Ane namosumo kaopu nu dunia kana meumba topesapuaka to mompongei-ngei Tesa i Pue. Ira aga matuwu mompebasa ka dota rara ira mboto to naja'a."

19Tau-tau niboto etumo to nompopoga'a todea topomparasaya. Ira aga nikuasai dota-dota naja'a nggari dunia e'i, pade Nosa Nagasa nu Alatala da'a ntoto naria ri ja'i ira.

20Tapi sampesuwu-sampesuwu to nipotoweku, pakabelomo katuwumu ante maroo mantuki pomparasayamu to nagasana. Pade posambayamo ante pekeniaka Nosa Nagasa nu Alatala.

21Jagaimo koro komi mboto ala batena matuwu riara towe nu Alatala. Popeamo katuwua mabelo sampe ri kasae-saena to rawai Pueta Yesus Kristus ka komi nantuki asi matana.

22Komi kana maasi mata ri ja'i ntau to nolengga-lengga momparasaya,

23pade tulungimo ira ala ira rapakasalama nggari pesuku nasimbayu ewa tau rapakasalama nggariara apu. Pade komi kana maasi mata wo'u manggita tau-tau ntanina to nikuasai dota rara to naja'a. Tulungimo ira manggabasaka pokainggu ira to naja'a ante mainga ala ne'e komi wo'u matepakeni mantuki pokainggu ira to naja'a.

24Alatala nakuasa mombajagai komi ala ne'e manawu. I'a nakuasa manggeni komi mpaka ri suruga mantingayo I'a riara karemena to nipogumaa ante inggu to nagasa bo kadamba nu rara.

25I'amo Alatala samba'a lau. I'amo to nompakasalama kita nantuki powia Pueta Yesus Kristus. I'amo Alatala to neliu nggabete katuwuna, Magau to nipogumaa. I'amo to nabaraka bo nakuasa nggari lamba pamulana, we'i-we'i, pade sampe ri kasae-saena. Amin! <<  Yudas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran