Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 16 >> 

1Sabermula maka djadilah ferman Huwa kapada Jejhuw 'anakh laki-laki Hananij, 'akan Baszesja, sabdanja:

2'Awleh karana sebab 'aku sudah tinggikan dikaw deri dalam duli dan 'aku sudah djadikan dikaw peng`andjar 'atas khawmku Jisra`ejl; hanja 'angkaw sudah berdjalan turut djalan Jerobszam, dan 'angkaw sudah baperdawsakan khawmku Jisra`ejl, sambil menggusarij 'aku dengan dawsa-dawsanja.

3Bahuwa sasonggohnja 'aku 'akan melalukan turon tomuron Baszesja, dan turon tomuron 'isij rumahnja; dan 'aku 'akan djadikan 'isij rumahmu, penaka 'isij rumah Jerobszam 'anakh laki-laki Nebath 'itu:

4Sijapa jang mati deri pada jang punja Baszesja 'itu didalam negerij, maka 'andjing-andjing 'akan makan dija; dan sijapa jang mati deri pada jang punja dija dipadang, maka burong-burong dilangit 'akan makan dija.

5'Adapawn 'akan peninggal segala khitsah Baszesja, dan segala sasawatu jang telah debowatnja, dan gagah khowatnja; bukankah samowanja 'itu 'ada tersurat didalam kitab Tawarich segala Sulthan-sulthan 'awrang Jisra`ejl?

6Maka mangkatlah Baszesja ber`aduw dengan bapa-bapanja, dan terkhuburkanlah 'ija di Tirtsa; maka 'Ejla 'anakhnja laki-laki 'itu najiklah Radja menggantij dija.

7Bagitu lagi datanglah ferman Huwa 'awleh parentah Jejhuw 'anakh laki-laki Hananij Nabij 'itu, 'akan Baszesja, dan 'akan 'isij rumahnja, 'itu pawn 'awleh karana sakalijen djahat 'itu, jang telah debowatnja pada mata-mata Huwa, sambil menggusarij dija dengan perbowatan tangan-tangannja, sahingga 'ija djadi penaka 'isij rumah Jerobszam, dan 'awleh karana 'ija sudah memarang bunohkan dija 'itu.

8Pada tahon jang kaduwa puloh 'anam deri pada 'Asa Sulthan 'awrang Jehuda, maka 'Ejla 'anakh laki-laki Baszesja 'itu najiklah Radja 'atas 'awrang Jisra`ejl di-Tirtsa; 'itulah duwa tahon lamanja.

9Maka Zimrij hambanja 'itu, Panghulu 'atas saparaw deri pada segala pedatij, berhubong-hubonganlah melawan dija, tatkala 'ija 'itu lagi di-Tirtsa, sambil minom mabokh didalam rumah 'Artsa, jang meng`apalakan 'istana di-Tirtsa:

10Maka datanglah Zimrij memarang dija, dan mematikan dija, pada tahon jang kaduwa puloh tudjoh deri pada 'Asa Sulthan 'awrang Jehuda: maka 'ija najiklah Radja menggantij dija.

11Maka djadi tatkala 'ija berkaradja`an, serta 'ija dudokh di`atas singgahsananja, bahuwa 'ija menarang bunohkan saganap 'isij rimah Baszesja; tijada detinggalkannja padanja sijapa jang kintjing pada dinding, mawu segala kulawarganja, mawu segala tamannja.

12Dengan demikijen maka Zimrij sudah membinasakan saganap 'isij rumah Baszesja; menurut ferman Huwa, jang 'ija sudah baferman 'akan Baszesja, 'awleh parentah Jejhuw Nabij 'itu:

13'Awleh karana sakalijen dawsa Baszesja, dan segala dawsa 'Ejla 'anakhnja laki-laki 'itu, jang sertanja 'ija sudah berdawsa; dan jang sertanja 'ija sudah baperdawsakan 'awrang Jisra`ejl, sambil menggusarij Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, 'awleh segala kasija-sijaannja.

14'Adapawn 'akan peninggal segala khitsah 'Ejla, dan segala sasawatu jang telah debowatnja; bukankah samowanja 'itu 'ada tersurat didalam kitab Tawarich segala Sulthan-sulthan 'awrang Jisra`ejl?

15Pada tahon jang kaduwa puloh tudjoh deri pada 'Asa Sulthan 'awrang Jehuda, berkaradja`anlah Zimrij tudjoh harij lamanja di-Tirtsa: maka khawm 'itu bertantaralah menjarang DJibetawn, jang punja 'awrang Filistin 'itu.

16'Adapawn khawm jang telah sudah bertantara 'itu sudah dengar 'awrang kata-kata; Zimrij sudah berhubong-hubongan, behkan lagi 'ija sudah memarang bunohkan Sulthan: maka sebab 'itu saganap 'awrang Jisra`ejl sudah meradjakan Xomrij, Panglima tantara paparangan 'itu, di`atas 'awrang Jisra`ejl, didalam patantara`an, pada harij 'itu djuga.

17Maka ber`angkatlah Xomrij, dan saganap 'awrang Jisra`ejl 'itu sertanja deri pada DJibetawn, dan meng`aponglah berkuliling Tirtsa.

18Maka djadi, 'apabila Zimrij melihat, bahuwa sudah 'alah negerij 'itu, maka masokhlah 'ija kadalam maligej 'istana Radja, dan membakarlah di`atasnja 'istana Radja 'itu habis dengan 'apij, lalu 'ija mati:

19'Awleh karana dawsa-dawsanja, jang 'ija telah sudah berdawsa, sambil berbowat djahat pada mata-mata Huwa, serta berdjalan turut djalan Jerobszam, dan turut dawsanja, jang 'ija telah sudah berbowat, sambil baperdawsakan 'awrang Jisra`ejl.

20'Adapawn 'akan peninggal segala khitsah Zimrij, dan perhubongannja, jang 'ija sudah berhubong; bukankah samowanja 'itu 'ada tersurat didalam kitab Tawarich segala Sulthan-sulthan 'awrang Jisra`ejl?

21Sudah 'itu maka terbahagilah khawm 'itu kapada duwa parawnja: satengah khawm 'adalah menurut Tibnij 'anakh laki-laki DJinat, 'akan meradjakan dija; dan satengah menurut Xomrij.

22Tetapi berkalebehanlah khawm 'itu jang menurut Xomrij, deri pada khawm 'itu jang menurut Tibnij 'anakh laki-laki DJinat; maka Tibnij pawn matilah, dan Xomrij ber`awlehlah karadja`an.

23Pada tahon jang katiga puloh sawatu deri pada 'Asa Sulthan 'awrang Jehuda, maka Xomrij najiklah Radja 'atas 'awrang Jisra`ejl; 'itulah duwa belas tahon lamanja: di-Tirtsa 'ija memegang karadja`an 'anam tahon lamanja.

24Dan 'ija membilij bukit SJawmerawn 'itu deri pada SJemer dengan duwa pikol pejrakh; maka deper`usahnja dibukit 'itu babarapa tampat dudokh, lalu desebutnja nama negerij, jang telah deper`usahnja, menurut nama SJemer Tuwan bukit 'itu, SJawmerawn.

25Maka Xomrij pawn berbowatlah djahat pada mata-mata Huwa: songgohpawn 'ija berbowatlah djahat lebeh deri pada segala 'awrang jang dihulu deri padanja.

26Dan 'ija berdjalanlah turut segala djalan Jerobszam 'anakh laki-laki Nebath, dan turut segala dawsanja, jang sertanja 'ija sudah baperdawsakan 'awrang Jisra`ejl: sambil menggusarij Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, 'awleh segala kasija-sijaannja.

27'Adapawn 'akan peninggal segala khitsah Xomrij, deri pada barang jang telah debowatnja, dan gagah khowatnja jang telah deperlakukannja 'itu; bukankah samowanja 'itu 'ada tersurat didalam kitab Tawarich segala Sulthan-sulthan 'awrang Jisra`ejl?

28Maka mangkatlah Xomrij ber`aduw dengan bapa-bapanja, dan terkhuburkanlah 'ija di-SJawmerawn: maka 'Ah`ab 'anakhnja laki-laki memegang karadja`an menggantij dija.

29Maka 'Ah`ab 'anakh laki-laki Xomrij najiklah Radja 'atas 'awrang Jisra`ejl, pada tahon jang katiga puloh dawlapan deri pada 'Asa Sulthan 'awrang Jehuda: maka 'Ah`ab 'anakh laki-laki Xomrij 'itu karadja`anlah 'atas 'awrang Jisra`ejl di-SJawmerawn duwa puloh duwa tahon lamanja.

30Maka 'Ah`ab 'anakh laki-laki Xomrij 'itu berbowatlah djahat pada mata-mata Huwa; lebeh deri pada segala 'awrang jang dihulu deri padanja.

31Maja djadi, ('adakah ringan perinja berdjalan turut dawsa-dawsa Jerobszam 'anakh laki-laki Nebath?) bahuwa 'ija lagi ber`isterij 'Izebel 'anakh parampuwan 'Etbaszal Radja 'awrang TSidawnij, dan 'ija pergi berbowat bakhti pada Baszal, dan sudjud menjombah padanja.

32Maka dedirikannja sabowah medzbeh bagi Baszal, didalam rumah Baszal, jang telah deper`usahnja di-SJawmerawn.

33Lagi pawn dekardjakanlah 'Ah`ab sawatu hutan-hutanan; sahingga makin pula debowatlah 'Ah`ab 'akan menggusarij Huwa 'llah 'awrang Jisra`ejl lebeh deri pada segala Sulthan 'awrang Jisra`ejl jang 'ada dihulu deri padanja.

34Pada harij-harijnja Hi`ejl 'awrang Bejt 'Ejlij 'itu per`usahlah Jerihaw: di`atas 'Abiram 'anakhnja laki-laki jang sulong telah de`alasnja dija 'itu, dan di`atas Sedjub 'anakhnja laki-laki jang bongsuw telah dedirikannja segala pintu gerbangnja: menurut ferman Huwa, jang 'ija sudah baferman 'awleh parentah Jehawsjusza 'anakh laki-laki Nun 'itu. <<  1 Raja-raja 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran