Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 2 >> 

1'Angkaw 'ini kalakh, hej 'anakhku laki 2, hendakhlah dekawasakan pada hhal nixmat jang 'ada 'awleh 'Elmesehh Xisaj:

2Dan segala barang jang sudah kawdengar deri padaku di`antara banjakh 'awrang sjaksi, patarohlah dija 'itu pada manusija 2 jang satijawan, jang hendakh 'ada lajikh lagi 'akan meng`adjar 'awrang lajin 2.

3'Angkaw 'ini kalakh hendakhlah mendirita 'anjaja salaku sa`awrang lasjkar Xisaj 'Elmesehh jang bajik 'itu.

4Barang sa`awrang jang meng`ardjakan kardja parang, tijada 'ija demasjghulkan dengan barang pentjaharijan hidop 2 an, sopaja 'ada 'ija berkenan pada Panglima parang.

5Dan djikalaw lagi barang sa`awrang berlomba 2 an, tijada 'ija ber`awleh kulah, melajinkan 'ija sudah berlomba 2 an dengan sapatutnja.

6Sa`awrang duson haros berlelah dihulu deri pada meng`ambil bowah 2 an.

7Hendakhlah 'angkaw meng`ejling 'akan segala barang jang 'aku katakan: maka deberij maha besar Tuhan kiranja padamu xakhal dalam segala sasawatu.

8'Ingatlah 'awlehmu, bahuwa Xisaj 'Elmesehh sudah debangkitkan deri 'antara 'awrang mati 2, jang djadi deri pada beneh Da`ud, turut bunji 'Indjilku:

9'Awleh karana jang mana 'aku mendirita 'anjaja sampej kapada bulongguw 2, saperij sa`awrang parlentej: tetapi kalam 'Allah 'itu bukan terbulongguw.

10Sebab 'itu 'aku bertahan tijap 2 sasawatu 'awleh karana segala 'awrang mutsthafaj, sopaja lagi marika 'itu mendapat chalats jang 'ada 'awleh 'Elmesehh Xisaj, serta dengan kamulija`an kakal.

11'Inilah perkata`an jang songgoh: karana djikalaw kamij sudah serta mati, maka kamij lagi 'akan serta hidop:

12DJikalaw kamij bertahan, maka kamij lagi 'akan serta berkaradja`an: djikalaw kamij menjangkal dija, maka 'ija lagi 'akan menjangkal kamij:

13DJikalaw kamij 'ada kafir, 'ija djuga tinggal 'amin: tijada 'ija sampat menjangkal sendirinja.

14Per`ingatkanlah segala perkara 'ini, sambil bersjaksi dihadapan maha Tuhan, 'agar djangan marika 'itu berlawan 2 an kata 2, barang jang tijada berguna 'akan sawatu pawn, melajinkan 'akan menjongsongkan segala 'awrang penengar.

15Meradjinkanlah dirimu 'akan menghadapkan sendirimu tertjawba kapada 'Allah, jaxnij, sa`awrang peng`ardja jang tijada bermaluw jang betul 2 sadjikan perkata`an tahhkhikh.

16Tetapi berdirilah melawan segala persawara`an sija 2 jang kibir: karana marika 'itu 'akan bertambah 2 makin lama makin lebeh pada fusukhnja.

17Maka perkata`an marika 'itu meng`ikil melata 2 seperti pakong: di`antara sijapa 'ada Humenaj dan Filejtus:

18Jang sudah simpang deri pada tahhkhikh, 'udjarnja bahuwa kabangkitan sadija sudah djadi: maka desongsongkannja 'iman barang 'awrang.

19Dan hanja sasonggohnja 'asas 'Allah jang togoh 'itu berdirij, jang berpunja chatam 'ini, bahuwa maha besar Tuhan meng`enal segala 'awrang chatsetnja: maka barang sijapa jang menjebutkan nama 'Elmesehh, hendakhlah 'ija lalu deri pada tlulamet.

20'Adapawn didalam sabowah rumah jang besar bukan sadja 'ada pagawej 2 deri pada 'amas dan pejrakh, hanja lagi deri pada kajuw dan tanah: maka satengah pawn 'akan pakejan mulija, tetapi satengah pawn 'akan pakejan hina.

21DJikalaw kalakh barang sa`awrang peresihkan sendirinja lalu deri pada segala 'ini, 'ija nanti 'ada pagawej 'akan pakejan mulija, jang telah tapersutjij, dan jang dapat depakejkan bajik 2 'awleh Tuhan jang 'ampunja rumah, sedang 'itu terlangkap kapada sasawatu kardja jang bajik.

22Tetapi hendakhlah 'angkaw laluwij segala ka`inginan kamulija`an: dan hendakhlah menghambat xadalet, 'iman, muhhabet, salamet serta dengan segala 'awrang jang menjebutkan maha besar Tuhan deri pada hati jang hening.

23Dan hendakhlah 'angkaw membowang segala mas`alet jang tijada sanunoh, dan tijada berguna 'akan memberij barang pang`adjaran, sedang 'angkaw tahu bahuwa segala 'itu meng`adakan babarapa perkalahijan djuga.

24'Adapawn tijada sajogijanja sa`awrang hamba maha besar Tuhan 'itu berkalahij, hanja 'ada manis lombot kapada sakalijen 'awrang, jang tahu meng`adjar, dan jang tahu tsabar 'akan 'awrang djahat:

25Sa`awrang jang dengan kadjinakan hatinja ta`adibkan segala 'awrang jang berlawan 2 an: kaluw 2 'Allah karunjakan padanja tawbat 'akan peng`akawan tahhkhikh:

26Dan marika 'itu sadar luput deri pada djurat 'Iblis, kabawah sijapa 'ija sudah 'ada tertawan 'akan menurut kahendakhnja. <<  2 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran