Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 >> 

1Sebab 'itu 'aku minta pada kamu, 'aku 'ini jang terbulongguw pada hhal maha Tuhan, sopaja kamu berdjalan dengan saharosnja pada daxwat 'itu, jang sertanja kamu sudah terdoxa:

2Dengan segala djenis karindahan hati dan kadjinakan hati, dengan kapandjangan hati, sambil mendirita sa`awrang 'akan sa`awrang 'awleh muhhabet:

3Sambil meradjinkan dirimu 'akan memaliharakan persawatuwan Rohh 'awleh peng`ikat damej.

4Sawatu djuga tuboh, dan sawatu djuga Rohh, seperti lagi kamu sudah tordoxa kapada sawatu djuga 'asa daxwat kamu:

5Sawatu djuga maha Tuhan, sawatu djuga 'iman, sawatu djuga permandijan:

6Sawatu djuga 'Allah jang Bapa sakalijen 'awrang, jang njata di`atas sakalijen, dan 'awleh sakalijen, dan didalam sakalijen kamu.

7Tetapi pada masing 2 sa`awrang deri pada kamij nixmat telah dekarunjakan, turut permana 'anugarah 'Elmesehh.

8Sebab 'itu baferman 'ija: serta 'ija sudah najik katinggij, maka 'ija sudah menawan katawanan, dan sudah karunjakan babarapa pemberij pada manusija 2.

9'Adapawn sapatah kata 'ini, 'ija sudah najik, 'apatah 'itu 'ada, melajinkan bahuwa lagi 'ija sudah turon dihulu kapada tampat 2 bumi jang terkabawah?

10Sijapa jang sudah turon, 'ija 'ada dija 'itu djuga jang lagi sudah najik lebeh tinggij deri pada sakalijen langit, sopaja deganapinja segala sasawatu.

11Dan 'ija 'itu djuga sudah meng`angkat satengah 'awrang 'akan Rasul 2, dan satengah 'awrang 'akan Nabij 2, dan satengah 'awrang 'akan pengtjeritera 2 'Indjil, dan satengah 'awrang 'akan gombala 2 dan guruw 2.

12Guna kalangkapan segala walij, kapada kardja pendjawatan, kapada perbajikan tuboh 'Elmesehh.

13Sahingga maka kamij sakalijen bertemuw 2 an kapada persawatuwan 'iman dan maxrifet 'Anakh 'Allah, mendjadi laki 2 jang baligh, datang kapada permana khamet kaganapan 'Elmesehh.

14Sopaja djangan kamij 'ada lagi ka`anakh 2, jang tergarakh 2 seperti galombang dan ter`anjut 2 'awleh segala djenis 'angin pang`adjaran, dengan semuw daja manusija 2, dengan tipu daja 'akan membawa kapada simpangan kasasatan:

15Tetapi sopaja kamij jang meng`usahakan dirij kamij kapada kabenaran, dengan peng`asehan 'itu bertambah 2 sakali 2 datang kapada dija 'itu, jang 'ada kapala, jaxnij 'Elmesehh.

16Deri pada sijapa saganap tuboh jang tersambat sama 2, dan terhubong sama 2, 'awleh segala djenis pasimpolan pemejara`an, menurut peng`ardja`an sakira 2 masing 2 sawatu penambahan tuboh, 'akan per`usahan sendirinja dengan peng`asehan.

17'Arkijen maka 'aku berkata 'ini, dan bersjaksi demi maha besar Tuhan, djangan kamu 'ini berdjalan lagi seperti segala CHalajikh lajin 2 'itu, berdjalan turut kasija 2 an hatinja.

18Jang sudah dekalamkan pada xakhalnja, dan jang 'ada 'awrang kaluwaran jang djawoh deri pada kahidopan 'Allah, 'awleh penagaran hatinja.

19Jang sedang hilang rasa hatinja, sudah sarahkan sendirinja kapada pertjabulan, 'akan melakukan sasawatu katjamaran dengan lawbanja.

20Tetapi kamu 'ini sudah tijada demikijen ber`adjar 'agama 'Elmesehh:

21DJikalaw djuga kamu sudah dengar deri padanja, dan tapel`adjar 'awlehnja, seperti kabenaran 'ada didalam 'agama Xisaj:

22Jaxnij sopaja kamu 'akan perij perdjalanan jang dihulu kala 'itu, menanggalkan paragij manusija jang lama, jang derusakhkan 'awleh segala ka`inginan pembintjana`an:

23Dan sopaja kamu debaharuwij didalam rohh hati kamu,

24Dan sopaja kamu meng`enakan parangij manusija jang baharu, jang sudah dedjadikan, 'atas rupa 'Allah dengan xadalet dan khodsijet kabenaran.

25Sebab 'itu hendakhlah kamu menanggalkan perdusta`an, dan meng`atakan kabenaran, masing 2 sa`awrang dengan samanja manusija: karana kamij 'ada 'anggawta 2 sa`awrang 'antara sa`awrang.

26Gusarlah kamu, dan djangan berdawsa: djangan berij mataharij masokh sedang lagi hangat gusaranmu:

27Dan djangan kamu berij barang tampat 'akan fitnah 'Iblis.

28'Awrang 'itu jang sudah mentjurij, djangan 'ija mentjurij lagi, tetapi hendakhlah 'angor 'ija berlelah, sambil meng`ardjakan kardja jang hhalal dengan tangan 2, sopaja 'ija ber`awleh 'apa 2 'akan membahagij 'itu pada 'awrang jang berkakurangan.

29Barang sawatu perbahasa`an jang kidjij djangan kaluwar deri dalam mulut kamu: tetapi djikalaw 'ada barang perbahasa`an jang patut 'akan perbajikan jang bersajidah, sopaja 'itu memberij nixmat pada segala 'awrang jang menengar 'itu.

30Dan djangan kamu mendukakan Rohh 'Allah jang khudus, jang 'awlehnja kamu sudah dematerikan datang kapada harij penubusan.

31Sasawatu pahit, dan 'amarah, dan gusar, dan terijakh, dan hodjat delalukan kiranja deri pada kamu, serta dengan sasawatu kadjahatan.

32Tetapi hendakhlah kamu sa`awrang 'antara sa`awrang 'ada murah, sambil meng`asijanij, sambil meng`amponij sa`awrang pada sa`awrang, seperti lagi 'Allah sudah meng`amponij pada kamu 'awleh karana 'Elmesehh. <<  Efesus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran