Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 2 >> 

1DJikalaw kalakh 'ada barang panghiboran pada hhal 'Elmesehh, djikalaw 'ada barang penjapa`an peng`asehan, djikalaw 'ada barang persakutuwan Rohh, djikalaw 'ada barang piluw 2 an dan sajang 2 an:

2Maka hendakhlah kamu mengganapij kasuka`anku, sopaja kamu mentjita 'itu djuga perkara, sambil mempunja`ij 'itu djuga peng`asehan, sambil bersahati, dan mentjita sawatu djuga perkara.

3Barang sawatu perkara djangan kamu berbowat dengan perbantahan, 'ataw hhormat jang sija 2, tetapi 'awleh karindahan hati hendakhlah sa`awrang kira 2 kan sa`awrang terlaku deri pada sendirinja.

4Sasa`awrang djangan menudju kapada hhal sendirinja, tetapi sasa`awrang hendakhlah menudju kapada hhal 'awrang lajin 2.

5Karana 'itu djuga tjita 'adalah kiranja didalam kamu, barang jang sudah 'ada lagi didalam 'Elmesehh Xisaj:

6Jang sedang didalam rupa 'Allah 'adanja, sudah tijada kira 2 kan rampasan 'ada sama tara dengan 'Allah:

7Tetapi sudah menijadakan sendirinja, sedang 'ija sudah meng`ambil rupa hamba, tatkala 'ija djadi dalam kasama`an manusija 2:

8Dan tatkala 'ija sudah kadapatan dengan kalakuwan seperti manusija, maka 'ija sudah merindahkan sendirinja, dan djadi 'ija berbowat kabakhti`an sahingga mawt, 'ija 'itu mawt tsalib.

9Sebab 'itu maka 'Allah sudah meninggikan dija terlalu 'amat, dan sudah meng`arunjakan padanja sawatu nama jang lebeh mulija deri pada sakalijen nama:

10Sopaja dengan nama Xisaj terlipat samowa lutut segala 'awrang jang didalam sawrga, dan jang di`atas bumi, dan jang dibawah bumi:

11Dan sopaja samowa lidah 'ikhrarkan bahuwa Xisaj 'Elmesehh 'ada maha Tuhan, 'akan kamulija`an 'Allah Bapa.

12Bagitu kalakh, hej kekaseh 2 ku, seperti pada sedekala wakhtu kamu sudah dengar 2 an, bukan sadja seperti dihadapanku, tetapi sakarang lebeh pula dibalakangku, hendakhlah kamu meng`ardjakan chalats sendirimu dengan takot dan gomitar.

13Karana 'Allah djuga 'ada jang meng`ardjakan didalam kamu, bajik jang menghendakhkan, bajik jang meng`ardjakan, turut karidla`annja.

14Berbowatlah segala sasawatu tijada dengan bersungut 2 an dan berlawan 2 an:

15Sopaja kamu 'ada tijada dengan barang daleh dan tulus, jaxnij 'anakh 2 'Allah jang tijada bertjela ditengah 2 sawatu bangsa jang terbalikh dan terputar: di`antara sijapa kamu bertjahaja seperti penarangan 2 didalam dunja:

16Sambil mendjondjong perkata`an kahidopan, 'akan penggahan bagiku datang kapada harij 'Elmesehh, bahuwa sudah tijada 'aku ber`usaha samena 2, dan tijada berlelah samena 2.

17Behkan djikalaw lagi 'aku depersombahkan 'akan sawatu persombahan tjutjor 2 an deri karana persombahan, dan pendjawatan 'iman kamu, maka 'aku suka tjita, dan serta suka tjita dengan samowa kamu.

18Maka 'awleh karana 'itu djuga hhal lagi kamu 'ini suka tjita, dan serta suka tjita dengan 'aku.

19'Adapawn 'aku ber`asa dengan berkat maha Tuhan Xisaj segarah menjuroh Timothijus pergi kapada kamu, sopaja lagi 'aku 'ini berhati sedap, manakala sudah habis kukatahuwij segala hhal 'ahhwal kamu:

20Karana sertaku tijada 'ada barang sa`awrang jang sama tara hatinja, jang dengan tulusnja nanti tertjinta 'akan segala hhal 'ahhwal kamu.

21Karana sakalijennja mentjaharij barang 2 jang punja sendirinja, bukan barang 2 jang punja 'Elmesehh Xisaj.

22Maka kamu meng`atahuwij pentjawba`annja, bahuwa seperti 'anakh kapada bapanja, 'ija sudah deperhamba sertaku 'akan chothbat 'Indjil.

23'Aku pawn kalakh ber`asa menjuroh dija 'ini dengan sabantar djuga, sasegarah 'aku sudah habis memarentahkan segala hhal 'ahhwalku:

24Tetapi 'aku harap dengan berkat maha besar Tuhan, bahuwa 'aku sendirij lagi 'akan datang lakas.

25Tetapi 'aku sudah kira 2 wadjib menjuroh 'Epafroditus sudaraku laki 2, dan sama peng`ardjaku, dan sama paparangku, hanja palurohmu, dan pendjawat kakuranganku 'itu pergi kapada kamu.:

26Sedang 'ija 'adalah rinduw dendam 'akan samowa kamu, dan balisah rasanja terlalu sangat, sebab kamu sudahlah dengar, bahuwa 'ija 'adalah sakit pajah.

27Maka songgoh 2 'ija sudah 'ada sakit pajah lalu kamati 2 an: tetapi 'Allah sudah meng`asijanij dija: dan bukan dija 'itu sadja, hanja lagi 'aku 'ini, sopaja djangan 'aku ber`awleh kaduka`an 'atas kaduka`an.

28Sebab 'itu maka 'aku sudah menjuroh dija 'itu pergi makin terbangat, sopaja, mana kamu melihat dija 'itu pula, kamu suka tjita, dan 'aku 'ini 'ada luput deri pada duka tjita.

29Hendakhlah kalakh kamu menjambot dija 'itu dengan karana maha Tuhan, dengan tijap 2 kasuka`an, dan segala 'awrang jang sabagej 'ini hendakhlah kamu permulija dija,

30Karana sebab pakardja`an 'Elmesehh sudahlah 'ija menghampir sampej kapada mawt, dengan tijada 'indahkan kahidopannja, sopaja depunohnja kakurangan pendjawatanmu 'akan daku. <<  Filipi 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran