Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Hosea 2 >> 

1(1-12) Katalah kamu pada sudara-sudaramu laki-laki; Xamij: dan pada sudara-sudaramu parampuwan; Ruhama.

2(2-1) Berbantahlah kamu dengan 'ibumu, berbantahlah kamu, karana 'ija 'ini bukan 'isteriku, dan 'aku 'ini bukan suwaminja dan bejarlah 'ija melalukan segala perkandakannja deri pada mukanja, segala permukahannja deri 'antara susuw-susuwnja.

3(2-2) 'Agar djangan 'aku menjamonij dija djadi talandjang, dan berdirikan dija seperti pada harij kadjadi`annja: behkan djadikan dija seperti sawatu guron, dan 'adakan dija seperti tanah kering, lalu mematikan dija 'awleh dahaga:

4(2-3) Dan djangan 'aku sajang 'akan 'anakh-anakhnja: 'awleh karana marika 'itu 'ada 'anakh-anakh perkandakan.

5(2-4) Karana 'ibunja berkandakh, 'ija jang sudah meng`andong dija 'itu berbowat kamaluwan: karana 'ija berkata; 'aku hendakh berdjalan meng`ikot segala pembirahiku, jang memberij rawtiku dan 'ajerku, tsufku dan katanku, minjakhku dan minomanku.

6(2-5) Sebab 'itu bahuwa sasonggohnja 'aku 'akan menjekat djalanmu dengan durij-durij pada djalannja: dan 'aku 'akan baperpagarkan sawatu pagar, sahingga tijada 'ija sampat mendapat lurong-lurongnja.

7(2-6) Maka 'ija 'akan menghambat pembirahij-pembirahijnja, hanja tijada bertemuw dija; dan mentjaharij marika 'itu, hanja tijada berdapat dija: tatkala 'itu 'ija: 'akan berkata; 'aku hendakh pergi, dan pulang kapada suwamiku jang dihulu 'itu: karana bajiklah padaku pada masa 'itu deri pada sakarang.

8(2-7) Maka parampuwan 'itu tijada meng`akaw, bahuwa 'aku 'ini sudah karunjakan padanja gendom, dan 'ajer 'angawr baharuw, dan minjakh baharuw, lagi sudah perbanjakh padanja pejrakh dan 'amas, jang marika 'itu sudah balandjakan pada Baszal.

9(2-8) Tagal 'itu 'aku 'akan kombali, lalu meng`ambil gendomku pada dejwasanja, dan 'ajer 'angawrku baharuw pada masanja jang tertantu: dan 'aku 'akan merabut tsufku dan katanku, jang 'ija pakej 'akan menudong szuratnja.

10(2-9) Maka sakarang 'aku 'akan membuka kahina`annja dihadapan mata-mata segala pembirahinja: maka sa`awrang pawn tijada 'akan meluputkan dija deri pada tanganku.

11(2-10) Maka 'aku 'akan perhentikan sakalijen kagamarannja, segala harij rajanja, segala bulannja jang baharuw, dan sabtu-sabtunja: behkan segala masa rajanja jang tertantu.

12(2-11) Lagipawn 'aku 'akan membinasakan pohon 'angawrnja, dan pohon 'aranja, 'akan jang mana 'ija berkata; segala 'ini 'ada sawatu pemberijan padaku, jang segala pembirahiku sudah memberij padaku tetapi 'aku hendakh djadikan dija 'akan rimba, dan binatang djalang dihutan 'akan makan dija 'itu.

13(2-12) Maka 'aku 'akan berbalas 'atasnja segala harij Baszalim, jang dalamnja 'ija sudah pasang 'ukop-ukopan padanja, dan menghijas dirinja dengan taparamnja, dan dengan rantej lejhernja, dan 'ija sudah pergi meng`ikot segala pembirahinja, hanja 'ija sudah lupakan 'aku, baferman Huwa.

14(2-13) Sebab 'itu bahuwa sasonggohnja 'aku 'ini 'akan bertjombuw 'akan dija, dan baperdjalankan dija kaguron: dan 'aku 'akan katakan budjokh-budjokh hatinja.

15(2-14) Maka 'aku 'akan karunjakan padanja segala tatanaman pohon-pohon 'angawrnja deri sana djuga, dan lembah Xakawr 'akan pintu 'asa: maka disana 'ija 'akan njanji menjanji, seperti pada segala harij kamuda`annja, dan seperti pada harij tatkala 'ija sudah mudikh deri dalam tanah Mitsir.

16(2-15) Maka djadi pada harij 'itu djuga, baferman Huwa, bahuwa 'angkaw 'akan bersaruw, hej suwamiku: dan tijada bersaruw kapadaku lagi, hej Baszalku.

17(2-16) Maka 'aku 'akan melalukan segala nama Baszalim deri pada mulutnja: maka tijada 'ija 'akan termadzkurkan lagi dengan namanja.

18(2-17) Maka pada harij 'itu djuga 'aku 'akan mendirikan sawatu perdjandji`an bagi marika 'itu dengan binatang djalang dihutan, dan dengan burong-burongan dilangit, dan sulor-suloran dibumi: dan 'aku 'akan pitjahkan busor, dan pedang, dan 'alat parang deri 'atas bumi, dan berbaringkan marika 'itu dengan santawsa.

19(2-18) Maka 'aku 'akan tunangkan 'angkaw bagiku pada salama-lamanja: behkan 'aku 'akan tunangkan 'angkaw bagiku 'awleh szadalet, dan 'awleh 'intsaf, dan 'awleh kamurahan, dan 'awleh babarapa rahmet.

20(2-19) Maka 'aku 'akan tunangkan 'angkaw bagiku 'awleh 'iman: maka 'angkaw 'akan meng`enal Huwa.

21(2-20) Maka djadi pada harij 'itu djuga, bahuwa 'aku 'akan mustadjabkan, baferman Huwa; 'aku 'akan mustadjabkan segala langit, maka 'ija 'itu 'akan mustadjabkan bumi:

22(2-21) Maka bumi 'akan mustadjabkan gendom, serta dengan 'ajer 'angawr baharuw, dan minjakh baharuw: maka 'ija 'itu 'akan mustadjabkan Jizraszejl.

23(2-22) Maka 'aku 'akan berbenehkan dija bagiku dibumi, dan menjajangij Law Ruhama: dan 'aku 'akan baferman pada Law Xamij; 'angkawlah khawmku: dan 'ija djuga 'akan sombah; ja 'Ilahku. <<  Hosea 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran