Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 12 >> 

1Maka sebab 'itu lagi, sedang 'ada pada kamij sakijen besar 'awan sjaksi 2 jang memagarij kamij, hendakhlah kamij menanggalkan samowa gindang, dan dawsa jang gampang meng`apong kamij, dan hendakhlah kamij larij berlomba 2 dengan tsabar dalam gulanggang jang tertantu pada kamij:

2Sambil menudju kapada Panglima dan mukamil 'iman jaxnij Xisaj, jang karana kasuka`an jang tertantu padanja sudah mendirita tsalib, dan sudah memudahkan kamaluwan 'itu, dan sudah dudokh pada kanan xarsj 'Allah.

3Karana hendakhlah kamu timbang bajik 2 hhal 'awrang 'ini, jang sudah mendirita 'awleh 'awrang berdawsa sabagejnja perbantah 2 an dengan dirinja 'itu, sopaja djangan kamu djadi leteh, dan berpangsan pada hhal djiwa 2 mu.

4Bulom kamu sudah melawan sampej tjutjor darah, sambil berparang dengan dawsa:

5Dan kamu sudah lupakan natsihhet 'itu, jang detjeriterakan kapada kamu sa`awleh 2 kapada 'anakh 2 laki 2: hej 'anakhku laki 2, djangan 'angkaw memudahkan ta`adib maha besar Tuhan, dan djangan 'angkaw pangsan manakala 'angkaw dehardikh 'awlehnja:

6Karana maha besar Tuhan ta`adibkan 'awrang jang dekasehnja: dan 'ija mentjomokhkan sasa`awrang 'anakh laki 2 jang de`angkatnja.

7DJikalaw kamu mendirita ta`adib, sanistjaja 'Allah melakukan dirinja kapada kamu sa`awleh 2 kapada 'anakh 2 laki 2: (karana sijapa 'anakh laki 2 'ada garang, jang bapanja tijada ta`adibkan dija?)

8Tetapi djikalaw kamu sudah luput deri pada ta`adib, 'akan jang mana samowa 'awrang sudah ber`awleh bahagijan, sanistjaja kamu 'ada hharam zadeh, dan bukan 'anakh 2 laki 2.

9SJahdan songgohpawn bapa 2 daging kamij sudah 'ada pada kamij 'akan mu`adib 2, dan kamij sudah supan santon 'akan dija: bukankah kalakh lebeh pula kamij 'akan 'ada taxalokh kabawah Bapa segala 'arwahh, dan kamij 'akan hidop.

10Karana songgohpawn marika 'itu 'akan sedikit harij 2 lamanja sudah ta`adibkan kamij seperti sudah njata bajik padanja: tetapi 'ija 'ini ta`adibkan kamij 'akan perguna`an kamij, sopaja kamij ber`awleh bahagijan 'akan khodsijetnja.

11Maka sawatu ta`adib, salama 'itu 'ada hhadlir, tijada njata 'ada pohon kasuka`an, hanja kaduka`an: tetapi komedijennja 'itu memberij sawatu bowah xadalet jang bersantawsa kapada segala 'awrang jang deperbejasakan 'awlehnja.

12Sebab 'itu hendakhlah kamu membangonkan pula tangan 2 jang lusuw, dan lutut 2 jang kandur:

13Dan berbowatlah lurong 2 jang betul pada kaki 2 mu, sopaja barang jang timpang 'itu djangan terpulas, tetapi makin 'itu djadi somboh.

14Hendakhlah kamu dengan sakalijen 'awrang menghambat damej dan kasutji`an, bahuwa djangan 'itu barang sa`awrang tijada 'akan melihat maha besar Tuhan:

15Sambil 'ingat bajik 2, sopaja djangan barang sa`awrang 'ondor deri pada nixmet 'Allah: sopaja djangan barang 'akar kapahitan jang tomboh ka`atas 'itu berbowat gompar, dan banjakh 'awrang djadi nedjis 'awlehnja 'itu.

16Sopaja djangan barang sa`awrang 'ada kandakh 'ataw kibir seperti Xejsaw, jang karana sawatu makanan sudah djuwal kasulongannja.

17Karana kamu tahu bahuwa lagi, tatkala komedijen deri pada 'itu 'ija sudah mawu berpusaka berkat, 'ija sudah terbowang. Karana tijadalah 'ija mendapat barang tampat pada tawbat, djikalaw sakalipawn dengan babarapa 'ajer mata 'ija sudah mentjaharij dija 'itu.

18Karana sudah tijada kamu berdatang kapada bukit jang kadjabatan, dan kapada 'apij jang bernjala, dan ramang, dan kagalapan, dan putang balijong:

19Dan kapada bunji nafirij, dan sawara segala perkata`an: 'akan jang mana segala 'awrang jang sudah dengar 'itu sudah bermohon, sopaja djangan ferman 'itu desampejkan pula padanja.

20(Karana marika 'itu tijadalah tahu mendjondjong barang jang detitahkan: djikalaw lagi barang sabinatang mendjabat bukit, 'itu 'akan dilutar dengan batu 2, 'ataw depanahkan turus dengan 'anakh panah.

21Dan demikijen hajbat 'adalah pemandangan 'itu, sahingga Musaj berkatalah: 'aku 'ini 'ada terlalu 'amat takot dan gomitar.)

22Tetapi kamu sudah berdatang kapada bukit TSijawn, dan negerij 'Allah jang hidop, kapada Jerusjalejm samawij 'itu, dan babarapa lakhsa Mela`ikat.

23Kapada mulakhat dan djamaxat segala 'anakh sulong, jang tersurat namanja didalam sawrga, dan kapada 'Allah jang hhakim 'atas sakalijen 'awrang, dan kapada njawa 2 segala 'awrang xadil jang kamil,

24Dan kapada Wasith watsijet baharuw, jaxnij Xisaj, dan kapada darah pemertjikan jang meng`atakan perkara 2 jang lebeh bajik deri pada Habel.

25'Ingatlah djangan kamu membowang Tuhan jang baferman: karana djikalaw marika 'ini sudah tijada larij berlepas dirinja, jang sudah membowang 'awrang 'itu jang di`atas bumi sudah membawa wahhju rabanij, lebeh pula tijada kamij 'akan larij berlepas dirij kamij, djikalaw kamij berpaling dirij kamij deri pada Tuhan jang deri dalam sawrga 'adanja:

26Jang sawaranja pada tatkala 'itu sudah menggarakhkan bumi: tetapi sakarang 'ini 'ija sudah berchabarkan, sabdanja: lagi sakali maka 'aku 'ini 'akan gomitarkan bukan sahadja bumi, hanja lagi langit.

27Maka sapatah 'ini, lagi sakali, 'itu menjatakan kapindahan segala barang jang kagarakan, sedang 'itu sudah taperbowat, sopaja tinggal tatap segala barang jang tijada kagarakan.

28Sebab 'itu sedang kamij tarima sawatu karadja`an jang tijada kagarakan, hendakhlah kamij berpegang pada nixmet, 'awleh jang mana kamij dapat berbowat xibadet dengan radla pada 'Allah dengan 'ihhtisjam dan takhijet.

29Karana bahuwa 'Ilah kamij sawatu 'apij jang makan habis 'adanja. <<  Ibrani 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran