Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 7 >> 

1SAbermula 'inilah titah persombahan hutang-hutangan: bahuwa 'itu sawatu kasutji`an segala kasutji`an 'adanja.

2Pada tampat, mana marika 'itu membantej persombahan tunu-tunuan, disana lagi hendakh marika 'itu membantej persombahan hutang-hutangan; maka darahnja hendakh 'awrang memertjikh di`atas medzbeh berkuliling.

3Dan deri padanja 'itu hendakh 'awrang persombahkan segala lemakhnja; 'ejkor, dan lemakh 'itu jang menudong 'isij purut.

4Lagi kaduwa bowah ponggong, dan lemakh jang 'ada padanja, jang di`atas tali purut dilambong 'itu: dan djala-djala di`atas hampedas, dengan bowah-bowah ponggong, 'itu hendakh 'awrang lalukan djuga.

5Maka 'Imam 'akan memasang samowa 'itu di`atas medzbeh 'akan persombahan 'apij-apijan bagi Huwa: bahuwa 'itu persombahan hutang-hutangan 'adanja.

6Segala laki-laki di`antara segala 'Imam 'akan santap 'itu: dalam tampat khudus 'itu hendakh dimakan; bahuwa 'itu kasutji`an segala kasutji`an 'adanja.

7Seperti persombahan dawsa-dawsaan, demikijen lagi 'akan 'ada persombahan hutang-hutangan: sawatu djuga titah 'akan 'ada kapada kaduwanja 'itu; bahuwa 'Imam, jang sudah habis meng`adakan ghafirat dengan dija 'itu, 'akan mempunja`ij 'itu.

8Lagipawn 'Imam, jang persombahkan persombahan tunu-tunuan sa`awrang, bahuwa 'Imam 'itu djuga 'akan mempunja`ij bilulang persombahan tunu-tunuan, jang telah depersombahkannja 'itu:

9Tambahan segala persombahan santap-santapan jang ditanakh dalam tanur; dan barang sasawatu jang disadijakan dalam balanga, 'ataw dalam kawalij; bahuwa 'Imam jang persombahkan 'itu 'akan mempunja`ij dija 'itu:

10Tetapi segala persombahan santap-santapan tertjampor dengan minjakh, 'ataw kering 'itu; maka segala 'anakh-anakh laki-laki Harun 'akan mempunja`ij dija 'itu, sa`awrang seperti jang lajin.

11Bermula 'inilah titah persombilehan damej-damejan, jang 'awrang 'akan persombahkan bagi Huwa.

12DJikalaw 'ija 'akan persombahkan 'itu 'akan persombahan pudji-pudjian, maka hendakhlah 'ija sama-sama dengan persombilehan pudji-pudjian persombahkan djaradikh-djaradikh fathir jang tertjampor dengan minjakh, dan 'awpah-awpah fathir jang tersapuw dengan minjakh: maka djaradikh-djaradikh jang tertjampor dengan minjakh hendakh 'itu 'ada deri tepong halus jang terandang.

13Serta dengan djaradikh-djaradikh 'itu hendakh 'ija lagi persombahkan babarapa rawtij berchimir 'akan persombahannja; sama-sama dengan persombilehan pudji-pudjian persombahannja damej-damejan 'itu.

14Maka deri pada segala persombahan 'itu, 'ija 'akan persombahkan saleh sawatu deri pada samowa 'itu 'akan persombahan 'angkat-angkatan bagi Huwa: maka 'Imam jang memertjikh darah persombahan damej-damejan 'itu 'akan mempunja`ij dija 'itu.

15Tetapi daging persombilehan pudji-pudjian persombahannja damej-damejan 'itu hendakh dimakan pada harij persombahannja: tijada 'awrang 'akan tinggalkan barang sisa deri padanja sampej kapagi harij.

16Dan djikalaw persombilehan persombahannja 'ada sawatu nadzar, 'ataw sawatu persombahan sahadja-sahadjaan, 'itu 'akan dimakan pada harij tatkala depersombahkannja persombilehannja: maka barang jang tinggal deri padanja 'itu lagi 'akan dimakan pada ka`ejsokan harinja.

17Dan barang jang tinggal lagi deri pada daging persombahan sombileh-sombilehan; 'itu pada harij jang katiga hendakh dibakar habis dengan 'apij:

18Karana djikalaw pada harij jang katiga dimakan barang sedikitpawn deri pada daging persombilehan damej-damejannja, nistjaja 'awrang jang sudah persombahkan 'itu tijada 'akan 'ada berkenan, 'itulah tijada 'akan debilang padanja, bahuwa burokh djuga 'adanja 'itu: maka 'awrang jang makan deri padanja 'itu, 'ija 'akan menanggong kasalahannja.

19Dan daging jang sudah kena barang nedjis, 'itu tijada 'akan dimakan, hendakhlah 'itu dibakar habis dengan 'apij: 'adapawn 'akan daging lajin, sasa`awrang jang thahir 'akan ber`awleh makan daging 'itu.

20Tetapi manakala barang sa`awrang 'akan makan daging deri pada persombilehan damej-damejan, jang punja Huwa, sedang nedjasatnja 'ada padanja; nistjaja 'awrang 'itu djuga hendakh ditompas deri dalam khawmnja.

21Dan manakala sa`awrang 'akan kena barang nedjis, seperti nedjis manusija 'itu, 'ataw barang binatang nedjis, 'ataw barang kagili`an nedjis, dan 'ija 'akan makan deri pada daging persombilehan damej-damejan, jang punja Huwa; nistjaja 'awrang 'itu djuga 'akan ditompas deri dalam khawmnja.

22Bermula maka bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

23Katalah kapada benij Jisra`ejl, sambil 'udjarmu; barang lemakh lembuw, 'ataw domba, 'ataw kambing, djangan kamu makan 'itu.

24Tetapi lemakh barang bangkej, 'ataw lemakh barang binatang jang tertjarik 'itu dapat dipakej 'akan segala kardja: hanja sakali-kali djangan kamu makan dija 'itu.

25Karana sasa`awrang, jang makan lemakh deri pada barang binatang, jang deri padanja 'awrang sudah persombahkan sawatu persombahan 'apij-apijan bagi Huwa nistjaja 'awrang jang sudah makan 'itu 'akan ditompas deri dalam khawmnja.

26Sabagej lagi dalam segala kadudokan kamu djangan kamu makan sasawatu darah; mawu 'itu darah barang burong, 'ataw darah barang binatang.

27Sasa`awrang jang 'akan makan barang darah, nistjaja 'awrang 'itu 'akan ditompas deri dalam khawmnja.

28Bermula maka bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

29Katalah kapada benij Jisra`ejl, sambil 'udjarmu; bahuwa 'awrang jang persombahkan persombilehan damej-damejan bagi Huwa: hendakhlah 'ija membawa persombahannja deri pada persombilehan damej-damejan 'itu bagi Huwa.

30Tangannja 'akan membawa persombahan-persombahan 'apij-apijan bagi Huwa: lemakh jang pada dada hendakh 'ija membawa serta dengan dada 'itu, 'akan menggontjang dija 'itu mendjadi persombahan gontjang-gontjangan kahadapan hadlret Huwa.

31Maka 'Imam 'akan pasang lemakh 'itu di`atas medzbeh: tetapi dada 'itu Harun dan 'anakh-anakhnja laki-laki 'akan mempunja`ij djuga.

32Lagi hendakhlah kamu memberij paha hadapan kanan 'akan persombahan 'angkat-angkatan pada 'Imam, deri pada segala persombilehan damej-damejan kamu.

33Barang sijapa deri pada 'anakh-anakh laki-laki Harun persombahkan darah segala persombahan damej-damejan, dan lemakh 'itu, bahuwa paha hadapan kanan 'itu hendakh 'ada 'akan bahagi`an padanja.

34Karana dada gontjang-gontjangan, dan paha hadapan 'angkat-angkatan 'itu, 'aku sudah meng`ambil deri sabelah benij Jisra`ejl deri pada segala persombilehan damej-damejan marika 'itu: dan 'aku sudah memberij dija 'itu pada Harun 'Imam 'itu, dan pada 'anakh-anakhnja laki-laki mendjadi 'ondang-ondang salama-lamanja deri sabelah benij Jisra`ejl.

35Bahuwa 'inilah peng`urapan Harun, dan peng`urapan 'anakh-anakhnja laki-laki deri pada persombahan-persombahan 'apij-apijan Huwa; pada harij tatkala 'ija menghampirkan marika 'itu 'akan ber`imamat bagi Huwa:

36Barang jang Huwa sudah berpasan 'akan memberij pada marika 'itu, pada harij tatkala 'ija meng`urapij marika 'itu, deri sabelah benij Jisra`ejl: bahuwa 'itu djuga 'ondang-ondang salama-lamanja pada bangsa-bangsa marika 'itu.

37'Inilah titah pada persombahan tunu-tunuan, dan pada persombahan santap-santapan, dan pada persombahan dawsa-dawsaan, dan pada persombahan hutang-hutangan, dan pada persombahan punoh-punohan, dan pada persombilehan damej-damejan 'itu.

38Jang Huwa sudah berpasan pada Musaj di`atas bukit thur Sinaj; pada harij tatkala 'ija berpasanlah pada benij Jisra`ejl 'akan persombahkan persombahan-persombahannja bagi Huwa dalam padang bel`antara Sinaj. <<  Imamat 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran