Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 

1'Adapawn satelah sudahlah hilir Fejstus masokh walat 'itu, maka komedijen deri pada tiga harij mudikhlah 'ija deri pada KHajtsarija ka-Jerusjalejm.

2Maka 'Imam besar, dan segala 'awrang mulija di`antara 'awrang Jehudij 'itu menghadaplah kapadanja melawan Pawlus, dan memohonkanlah dija.

3Sambil meminta kaseh 'atasnja, sopaja depanggilnja dija datang menghadap ka-Jerusjalejm: saraja meng`adakan peng`adangan 'akan membunoh dija 'antara djalan.

4'Arkijen maka sahutlah Fejstus: bahuwa Pawlus detongguwij di-KHajtsarija, tetapi dirinja nanti ber`angkat lakas 2 kasana.

5Sebab 'itu, katalah 'ija, djikalaw 'ada barang 'awrang di`antara kamu jang bawleh pergi, bejarlah marika 'itu turon sama 2, sopaja, djikalaw 'ada barang jang kadapatan dalam laki 2 'ini, 'ija menudoh dija.

6Dan satelah sudah 'ija berlambatan di`antara marika 'itu bukan lebeh deri pada sapuloh harij lamanja, maka turonlah 'ija ka-KHajtsarija, dan pada ka`ejsokan harinja dudokhlah 'ija di`atas mahhkamet, dan surohlah Pawlus dibawa menghadap.

7Dan satelah sudah 'ija berdatang kasana, maka berdirilah segala 'awrang Jehudij jang sudahlah turon deri pada Jerusjalejm 'itu kuliling dija, dengan membawa penudohan banjakh dan barat 'atas Pawlus, barang jang tijada marika 'itu sampat mendalilkan.

8Sedang 'ija membawa xudzurnja demikijen: bahuwa sudah tijada bejta berdawsa 'apa 2 kapada Tawrat 'awrang Jehudij, dan tijada kapada Kaxbah, dan tijada kapada KHajtsar.

9Tetapi Fejstus, jang hendakh menondjokh kaseh pada 'awrang Jehudij, 'itu sahutlah pada Pawlus, dan sabdalah: mawukah 'angkaw mudikh ka-Jerusjalejm, dan dihadapanku dehhukumkan disana 'akan segala perkara 'ini?

10Maka sombahlah Pawlus: patek 'ada berdirij dihadapan mahhkamet KHajtsar, dimana haros patek dehhukumkan: pada 'awrang Jehudij sudah tijada patek berbowat 'anjaja, seperti 'angkaw 'ini lagi tahu bajik 2.

11Karana djikalaw patek berbowat 'anjaja, dan sudah meng`ardjakan barang jang mustahhakh pada mawt, tijada patek 'anggan mati debunoh: tetapi djikalaw bukan 'ada barang 'apa benar deri pada segala sasawatu jang marika 'itu menudohij 'atasku, maka sa`awrang pawn tijada dapat sarahkan patek pada marika 'itu dengan sakaseh 2. Patek 'istighatz kapada KHajtsar.

12Tatkala 'itu sahutlah Fejstus, satelah habis 'ija berkata 2 dengan mustasjar: sudahkah 'angkaw 'istighatz kapada KHajtsar? 'angkaw djuga 'akan pergi menghadap KHajtsar.

13'Adapawn satelah sudah lalu babarapa harij, datanglah Radja 'Agripa dan Bernikej ka-KHajtsarija, hendakh memberij salam pada Fejstus.

14Dan satelah sudah 'ija berlambatan disana banjakh harij lamanja, maka Fejstus sudah menutor pada Radja segala perkata`an jang kena Pawlus, 'udjarnja: 'ada desini sa`awrang laki 2, jang sudah debejarkan terbulongguw 'awleh Fejlikis:

15'Awleh karana sijapa, tatkala 'adalah 'aku di-Jerusjalejm, segala kapala 'Imam dan SJujuch 'awrang Jehudij sudah menghadap menontut hhukum mawt 'atasnja.

16Pada sijapa 'aku sudah menjahut, bahuwa bukan 'ada xadet pada 'awrang Rawmawij sarahkan barang sa`awrang dengan sakaseh 2 'akan debunoh, dihulu deri pada 'awrang jang detudoh 'itu sudah mendapat segala panudohnja berhadapan dengan dija, dan sudah ber`awleh tampat xudzur 'akan hhal daxwanja.

17'Adapawn satelah sudah marika 'itu berhimpon kamarij, maka 'aku dengan tijada memberij pertanggohan pada harij jang datang sudah dudokh di`atas mahhkamet, dan sudah suroh laki 2 'itu dibawa menghadap.

18'Akan sijapa segala penudohnja jang hhadlir sudah tijada membawa barang perkata`an deri pada segala sasawatu, jang seperti 'aku 'ini sudahlah bersangka:

19Tetapi 'adalah padanja barang mas`alet 'akan dijanatnja jang chats 'atasnja, dan 'akan sa`awrang Xisaj, jang telah mati, jang Pawlus sudah meng`atakan 'ada hidop.

20Dan tatkala 'aku 'ini 'adalah huwas 'akan pemariksa`an hhal 'ini, katalah 'aku, kaluw 2 'ija mawu pergi ka-Jerusjalejm, dan dehhukumkan disana 'akan segala perkara 'ini.

21Maka tatkala Pawlus 'istighatz 'akan dirinja detongguwij kapada maxrifet duli hhadleret jang maha mulija, maka 'aku sudah suroh dija detongguwij, sahingga mana 'aku menjuroh dija pergi kapada KHajtsar.

22Maka berkatalah 'Agripa kapada Fejstus: 'aku sendirij lagi suka menengar manusija 'itu. Maka berkatalah 'ija: 'ejsokh 'angkaw 'akan menengar dija.

23'Arkijen maka pada ka`ejsokan harinja, satelah sudah datang 'Agripa dan Bernikej dengan banjakh kabesaran, dan sudahlah masokh kadalam penghadapan serta dengan segala Pangribu, dan segala laki 2 jang 'ada 'awrang besar 2 dalam negerij 'itu, terbawalah Pawlus menghadap 'atas penjuroh Fejstus.

24Maka berkatalah Fejstus: ja Radja 'Agripa, dan samowa laki 2 jang 'ada hhadlir desini serta kamij, kamu memandang 'awrang 'ini, 'akan sijapa saganap kabanjakan 'awrang Jehudij sudah memohonkan tulong kapadaku mawu di-Jerusjalejm mawu desini, sambil berterijakh, bahuwa tijada haros 'ija hidop lagi.

25Tetapi 'aku 'ini sudah mendapat, bahuwa sudah tijada 'ija meng`ardjakan barang jang mustahhakh pada mawt, dan sedang 'ija sendirij lagi sudah 'istighatz kapada duli hhadleret jang maha mulija, maka 'aku sudah berkira menjuroh dija pergi.

26'Akan sijapa tijada 'aku tahu menjurat kapada duli jang depertuwan barang jang njata 'itu: sebab 'itu 'aku sudah menghadapkan dija kapada segala kamu, dan 'istemejwa kapadamu, ja Radja 'Agripa, sopaja tatkala habis djadi pemariksa`an, 'aku tahu menjurat barang 'apa.

27Karana 'aku sangka tijada berpatutan menjuroh sa`awrang jang terbulongguw pergi, melajinkan 'aku lagi berij tahu segala penudohan jang 'ada 'atasnja. <<  Kisah Para Rasul 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran