Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1Karana 'aku mawu kamu meng`atahuwij sabagimana besar paparangan 'aku berparang karana kamu, dan segala 'awrang jang di-Ladokija, dan barapa 2 'awrang sudah tijada melihat mukaku didalam daging:

2Sopaja hati marika 'itu dehiborkan, sambil 'ija terhubong 'awleh muhhabet, 'itupawn 'akan samowa kakaja`an jakhin deri pada xakhal kapada peng`enalan rahasija 'Allah jang Bapa dan 'Elmesehh:

3Dalam sijapa samowa benda hhikmet dan maxrifet 'ada terbuni.

4'Adapawn 'aku katakan 'ini, sopaja djangan barang sa`awrang perdajakan kamu dengan bohong 'awleh perkata`an jang budjokh 2.

5Karana djikalaw sakalipawn 'aku 'ada gha`ib dengan daging, 'ada djuga 'aku hhadlir pada kamu dengan njawa, sambil suka tjita dan melihat peng`atoran kamu, dan pertatapan 'iman kamu 'akan 'Elmesehh.

6Bagimana kalakh kamu sudah menjambot 'Elmesehh Xisaj maha Tuhan 'itu, bagitu djuga hendakhlah kamu berdjalan turut dija:

7Sambil ber`akar dan teper`usah di`atasnja, dan tapertogoh didalam 'iman, seperti kamu sudah tapel`adjar, sambil berlimpah didalamnja dengan peng`utjap sjukur.

8'Ingatlah kamu, djangan barang sa`awrang 'ada membawa kamu 'akan rampasan 'awleh Filsafat, dan pembintjana`an jang sija 2, turut xadet manusija 2, turut segala peng`adji`an xalam, dan bukan turut 'Elmesehh.

9Karana bahuwa didalamnja dudokh saganap kapunohan 'Ilahijet sakira 2 wudjudnja:

10Dan kamu 'ada terlangkap didalam dija 'itu, jang 'ada kapala sakalijen panghuluwan dan peng`awasa`an:

11Didalam sijapa lagi kamu sudah dechatankan dengan chitanet jang tijada delakukan dengan tangan 2, 'awleh penanggalan tuboh dawsa 2 daging, dengan chitanet 'Elmesehh:

12Sedang kamu sudah tertanam sertanja 'awleh permandijan, dengan jang mana lagi kamu sudah debangkitkan sertanja 'awleh 'iman peng`ardja`an 'Allah, jang sudah membangkitkan dija deri 'antara 'awrang mati 2.

13Maka kamu, jang 'adalah mati 'awleh persalahan 2, dan 'awleh kulop dagingmu, 'ija sudah menghidopkan sertanja, sambil meng`amponij samowa persalahan pada kamu:

14Satelah sudah dehapuskannja surat hutang jang lawan kamij, jang berdirij dalam 'ondang 2, jang pada barang saperkara 'adalah 'ichtilaf dengan kamij, maka 'ija sudah meng`ambil bowang 'itu, satelah sudah depakukannja 'itu pada tsalib:

15Dan satelah sudah detanggalkannja sindjata segala panghuluwan dan peng`awasa`an, maka 'ija sudah matzlatkan dija njata 2, sambil ber`awleh 'upatjara kamenangan 'atas marika 'itu 'awleh tsalib 'itu.

16DJangan kalakh barang sa`awrang bapersalahkan kamu deri karana makanan, 'ataw deri karana minoman, 'ataw deri karana hhal masa raja, 'ataw bulan baharu, 'ataw sabtu 2:

17Barang jang 'ada bajang segala perkara jang nanti datang, tetapi tuboh 'itu 'Elmesehh 'ampunja.

18DJangan kalakh barang sa`awrang sijasat 'atas kamu dengan kahendakij 'akan karindahan hati dan kabakhti`an pada Mela`ikat 2, sambil bertjakap segala barang jang sudah tijada delihatnja, sedang samena 2 'ija djadi djumawa 'awleh dagingnja.

19Dan sedang sudah tijada 'ija berpegang kapala, deri pada sijapa saganap tuboh, 'awleh segala djenis pasimpolan dan peng`ikatan terpejara dan terhubong sama 2, 'itu bertambah 2 kapada penambahan 'Allah.

20DJikalaw kalakh kamu sudah mati serta dengan 'Elmesehh lepas deri pada segala peng`adji`an xalam, meng`apa kamu kena mowatan 'ondang 2, sa`awleh 2 kamu 'ada hidop didalam dunja?

21Jaxnij, djangan 'angkaw mendjabat, djangan 'angkaw merasa, djangan 'angkaw meraba:

22Jang samowanja datang kapada karusakan tertjerna 'awleh pakejan, turut segala penjurohan dan peng`adjaran manusija 2:

23Barang jang samowanja songgohpawn 'ada ber`awleh rupa hhikmet dengan kabakhti`an 'atas sangka sendirinja, dan dengan karindahan hati, dan dengan tijada kasajangan tuboh, tetapi jang bukan 'ada dengan barang pengharosan, hanja 'akan kakinnjangan daging djuga. <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran