Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

1Sabermula djadi tatkala Xisaj sudahlah putus berpasan pada kaduwa belas muridnja, bahuwa berpindahlah 'ija deri sana 'akan meng`adjar dan berchothbat didalam negerij 2 nja.

2'Adapawn satelah sudah dedengar Jahhja didalam pandjara segala perbowatan 'Elmesehh, maka desurohnja barang duwa 'awrang deri pada murid 2 nja,

3Meng`atakan padanja: 'angkawkah dija 'itu jang hendakh datang, 'ataw nantikah kamij sa`awrang lajin?

4Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah padanja: pergilah kamu berchabarkan pula pada Jahhja barang jang kamu menengar dan melihat.

5'Awrang buta 'itu melihat pula, dan 'awrang timpang 'itu berdjalan 2 'awrang kusta 'itu dethahirkan, dan 'awrang tulij 'itu menengar, 'awrang mati 'itu debangkitkan, dan 'Indjil deberitakan pada 'awrang miskin.

6Maka 'ada berbahagija barang sijapa jang tijada kena sjak padaku.

7Bermula satelah marika 'ini pergi berdjalan, maka baharu Xisaj pawn memula`ij kata 2 pada raxijet 'akan perij hhal Jahhja; 'apatah kamu sudah kaluwar kapada padang bel`antara memandang? sabatang bulohkah jang tergontjang 'awleh 'angin?

8'Antah 'apatah kamu sudah kaluwar melihat? sa`awrang jang pakej kajin halus 'itu 'ada didalam 'istana Radja 2.

9'Antah 'apatah kamu sudah kaluwar melihat? sa`awrang Nabikah? belaj 'aku bersabda pada kamu, sahadja sa`awrang jang terlaku deri pada Nabij.

10Karana 'ija 'inilah dija 'itu, 'akan sijapa telah tersurat: bahuwa sasonggohnja 'aku 'ini menjuroh 'utusanku dihadapan hhadleretmu, jang 'akan singgahkan djalanmu dihadapanmu.

11'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, di`antara segala 'anakh bowah parampuwan 2 bulom penah bangon sa`awrang jang lebeh besar deri pada Jahhja Permandij: tetapi sijapa jang terkitjil didalam karadja`an sawrga, 'ija 'ada lebeh besar deri padanja 'itu.

12Maka deri pada harij 2 Jahhja Permandij sampej sakarang 'ini karadja`an sawrga 'itu detampoh, dan 'awrang penampoh merabut dija 'itu.

13Karana segala Nabij sakalijen dan Tawrat Pawn bernubuwet sampej kapada Jahhja.

14Maka djikalaw kamu mawu khabulkan 'itu, 'ija 'itu 'ada 'Ejlija jang nanti datang.

15Sijapa jang bertelinga 2 'akan menengar, hendakhlah 'ija menengar.

16'Antah dengan sijapa garang 'aku 'akan meng`upamakan bangsa 'ini? sa`upama 'adanja dengan budakh 2 kitjil, jang dudokh pada pakan 2, dan jang meruwah kapada taman 2 nja.

17Lalu berkata: kamij sudah berbangsij pada kamu, maka sudah tijada kamu menarij: kamij sudah meratap pada kamu, maka sudah tijada kamu menangis.

18Karana Jahhja sudah datang tijada dengan makan tijada dengan minom, maka 'awrang berkata, 'ija kena djin.

19'Anakh 'Insan sudah datang sambil makan dan minom, maka 'awrang berkata, lihatlah sa`awrang pentjarot dan peng`irop 'ajer 'angawr, tsohhbat 'awrang pentjokej dan 'awrang berdawsa. Maka hhikmet djuga sudah debilang xadil 'awleh 'anakh 2 nja.

20Tatkala 'itu maka baharuw 'ija memula`ij bangkilkan 'atas segala negerij, jang dalamnja terlebeh banjakh khowatnja sudahlah de`adakan, sebab sudah tijada marika 'itu tawbat.

21Wa`j bagimu hej Korazin, Wa`j bagimu hej Bejt TSajda: karana djikalaw didalam TSur dan TSidawn sudahlah de`adakan segala khowat 'itu jang telah de`adakan didalammu, dihulu kala garang marika 'itu sudahlah membawa tawbat dengan pakej kambelij dan habuw.

22Tetapi 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'akan 'ada lebeh didirita 'akan TSur dan TSidawn pada harij hhukum deri pada 'akan kamu.

23'Adapawn 'akan 'angkaw, hej Kafernahhum, dan telah de`angkatkan katinggij sampej kasawrga, 'angkaw 'akan detalakhkan kabawah sampej kanaraka. Karana djikalaw didalam Sedawm sudahlah de`adakan segala khowat 'itu, jang telah de`adakan didalammu, marika 'itu sudahlah tinggal garang sampej kapada harij 'ini.

24Tetapi 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'akan 'ada lebeh terdirita 'akan tanah Sedawm pada harij hhukum deri pada 'akan dikaw.

25Pada wakhtu 'itu djuga sahutlah Xisaj, sombahnja; bejta meng`utjap sjukur padamu, ja Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab 'angkaw sudah sembunjikan segala perkara 'ini deri pada laki 2 bidjakh dan budiman, dan sudah menjatakan dija 'itu pada 'anakh 2 jang bodokh.

26Behkan, hej bapa, karana demikijenlah sudah 'ada karidla`an padamu.

27Segala sasawatu sudah desarahkan padaku 'awleh bapaku: maka sa`awrang pawn tijada meng`enal 'anakh laki 2, melajinkan bapa, dan sa`awrang pawn tijada meng`enal bapa, melajinkan 'anakh laki 2, dan barang sijapa jang 'anakh laki 2 hendakh menjatakan 'itu padanja.

28Marilah kapadaku, hej sakalijen jang lelah dan bertanggongan, maka 'aku 'ini 'akan memberij perhentijan pada kamu.

29DJondjongkanlah lembaranku di`atas dirij kamu, lalau bel`adjarlah deri padaku, bahuwa 'aku 'ada djinakh dan rindah hatiku: maka kamu 'akan mendapat perhentijan pada djiwa 2 kamu.

30Karana lembaranku 'itu mudah, dan tanggonganku 'ada ringan. <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran