Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 2 >> 

1Satelah sudah Xisaj tapernakh di-Bejt Lehhem negerij Jehuda, pada harij 2 Radja Hejrawdejs, maka bahuwa sasonggohnja barang 'awrang Madjus deri pada benowa mesjrikh sudah berdatangan kapada Jerusjalejm,

2'Udjarnja: dimanatah Radja 'awrang Jehudij jang baharuw taper`anakh itu? karana kamij sudah melihat nudjumnja dimesjrikh, ***sudah datang sombah sudjud padanja.

3'Adapawn serta Radja Hejrawdejs sudah dengar hhal 'itu, maka haruwanlah 'ija dan saganap 'isij Jerusjalejm sertanja.

4Maka dehimponkannjalah samowa kapada 'Imam, dan segala Katib khawm, lalu detanjakannja deri pada marika 'itu, dimana 'Elmesehh 'akan djadi garang.

5Maka marika 'itu berkata padanja: di-Bejt Lehhem negerij Jehuda: karana demikijen 'ini telah tersurat 'awleh Nabij:

6'Adapawn 'akan 'angkaw, Bejt Lehhem tanah Jehuda! bukanlah saperkara terkitjil 'adamu di`antara segala panglima Jehuda: karana deri dalammu djuga 'akan terbit pang`adjar 'itu, jang 'akan menggombalakan khawmku Jisra`ejl.

7Tatkala 'itu Hejrawdejs su*** memanggil 'awrang Madjus 'itu, lalu sakhsama`ilah deri padanja 'itu 'akan zeman nudjum sudahlah kalihatan.

8Maka desurohnjalah marika pergi ka-Bejt Lehhem, sabdanja: ber`angkatlah kamu, maka sidikhilah dengan sakhsamanja 'akan ka`anakh 'itu: maka 'apabila kamu 'akan !!*** dija, berchabarlah pada** sopaja lagi 'aku 'ini datang sombah sudjud padanja.

9Maka marika 'itu pawn dengarlah 'akan Radja, lalu ber`angkatlah, maka bahuwa sasonggohnja nudjum jang telah delihatnja dimesjrikh, 'itu mendihuluwilah marika 'itu, sahingga datangnja berdirij di`atas tampat, dimana 'adalah ka`anakh 'itu.

10Demi delihatnja nudjum 'itu demikijen, maka sukalah marika 'itu terlalu 'amat besar sukanja.

11Dan tatkala marika 'itu sudah datang masokh rumah 'itu, maka mendapatlah 'ija ka`anakh 'itu serta dengan Marjam 'ibunja 'itu: lalu djatohlah marika 'itu tersongkor sombah sudjud padanja. Maka bukalah marika 'itu benda 2 nja, lalu menjampejkanlah padanja babarapa persombah, deri pada 'amas, dan kominjan, dan mor.

12Maka katogoranlah marika 'itu dengan wahhju dalam mimpijan, djangan pulang kapada Hejrawdejs, sahingga 'ondorlah marika 'itu pergi sapandjang djalan jang lajin kapada benowa dirinja.

13'Adapawn satelah sudah marika 'itu 'ondor pergi, maka bahuwa sasonggohnja sawatu Mela`ikat maha besar Tuhan kalihatanlah dalam mimpijan pada Jusof, sabdanja: bangonlah, sambotlah ka`anakh 'itu dan 'ibunja, dan larilah ka-Mitsir, lalu tinggallah disana, sahingga 'aku 'akan memaxlumkan padamu. Karana djadi Hejrawdejs mentjaharij ka`anakh 'itu 'akan menghilangkan dija.

14Satelah sudah 'ija bangon, maka ija pawn sambotlah ka`anakh 'itu dan 'ibunja pada malam, lalu ber`angkatlah ka-Mitsir.

15Maka tinggallah 'ija disana sampej kapada mawt Hejrawdejs: sopaja ganaplah barang jang telah dekatakan 'awleh maha besar Tuhan dengan chidmet Nabij, sabdanja: Deri dalam Mitsir 'aku sudah memanggil 'anakhku laki 2.

16Tatkala Hejrawdejs 'adalah melihat, bahuwa 'ija sudahlah depermajinkan awleh 'awrang Madjus 'itu, maka gusarlah 'ija sangat lalu surohlah barang 'awrang pergi membunoh sakalijen 'anakh 2 jang 'adalah di-Bejt Lehhem, dan pada sakalijen tepij tanahnja 'itu, deri pada 'awrang jang duwa tahon tuwahnja dan kurang deri padanja 'itu, sakira 2 zeman 'itu, jang telah desakhsama`inja deri pada 'awrang Madjus 'itu.

17Tatkala 'itu sudah ganap barang jang telah dekatakan 'awleh Nabij Jirmeja, 'udjarnja:

18Sawatu sawara sudah terdengar di-Rama, perg`adohan, dan tangisan, dan pengherekh jang 'amat banjakh: Rahhejl menangis 'akan 'anakh 2 nja, 'ija 'anggan dehiborkan, sebab tijada 'adanja.

19'Adapawn satelah sudah mangkat Hejrawdejs, maka bahuwa sasonggohnja Mela`ikat maha besar Tuhan kalihatanlah dalam mimpijan pada Jusof di-Mitsir,

20Sabdanja: Bangonlah, sambotlah ka`anakh 'itu dan 'ibunja, lalu ber`angkatlah kapada tanah Jisra`ejl: karana sudah mati segala 'awrang jang menontutlah dirij ka`anakh 'itu.

21'Arkijen maka bangonlah 'ija menjambot ka`anakh 'itu dan 'ibunja, lalu datanglah 'ija kapada tanah Jisra`ejl.

22Tetapi tatkala dedengarnja, bahuwa 'Arkela`us sudahlah najik Radja ditanah Jehuda ganti 'ajahnja Hejrawdejs, maka takotlah ija pergi kasana: tetapi sedang katogoranlah 'ija dengan Wahhju dalam mimpinja, maka singgahlah 'ija kapada tapas 2 tanah DJalila.

23Maka datanglah 'ija berdudokh didalam negerij, jang bernama Natsirat: sopaja ganaplah barang jang telah dekatakan 'awleh barang Nabij 2, bahuwa 'ija 'akan denama`ij Natsirij. <<  Matius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran