Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 7 >> 

1Tijadakah kamu meng`atahuwij, hej sudara 2 laki 2, (karana 'aku meng`utjap kapada segala 'awrang jang meng`arti sjarixet Tawrat) bahuwa sjarixet berkatuwanan 'atas manusija, salama 'ija hidop?

2Karana sa`awrang parampuwan jang 'ada dibawah kawasa sa`awrang laki 2, 'itu 'ada terhubong dengan laki 2 jang hidop 'awleh sjarixet: tetapi djikalaw laki 2 'itu sudah mati, maka parampuwan 'itu sudah luput deri pada sjarixet perhubongan dengan laki 2.

3Sebab 'itu kalakh salama hidop lakinja 'ija 'akan dinama`ij parampuwan mukah, djikalaw 'ija djadi milik sa`awrang laki 2 lajin: tetapi djikalaw lakinja sudah mati, maka 'ija 'ada maredhejka deri bawah sjarixet 'itu, sahingga 'ija bukan 'ada parampuwan mukah, manakala 'ija djadi milik sa`awrang laki 2 lajin.

4Demikijenlah, hej sudara 2 ku laki 2, kamu 'ini lagi sudah dematikan lepas deri pada sjarixet Tawrat 'awleh tuboh 'Elmesehh: sopaja kamu djadi milik sa`awrang lajin, jang telah debangkitkan deri 'antara 'awrang mati 2, sopaja kamij berbowah 2 an bagi 'Allah.

5Karana tatkala 'adalah kamij taxalokh kabawah daging, maka segala garakh 2 an dawsa 2 jang berkawasa 'awleh sjarixet Tawrat, 'itu bakardjalah didalam segala 'anggawta kamij, 'akan berbowah 2 an bagi mawt:

6Tetapi sakarang kamij sudah deluputkan deri pada sjarixet Tawrat, sedang kamij sudah mati lepas deri pada dija 'itu, jang 'awlehnja kamij 'adalah terkurong: sahingga kamij 'ini berbowat xibadet dalam kabaharuwan rohh, dan bukan dalam kalama`an hhuruf.

7'Apatah kalakh kamij 'akan berkata? 'adakah sjarixet Tawrat, 'itu dawsa? palijaslah: behkan sudah tijada 'aku meng`enal dawsa melajinkan 'awleh sjarixet Tawrat. Karana lagi sudahlah tijada 'aku meng`atahuwij ka`inginan 'ada dawsa, djikalaw sudah tijada sjarixet Tawrat bersabda: djangan 'angkaw 'ingin.

8Tetapi dawsa jang sudah meng`ambil xilet 'awleh titah, 'itu sudah meng`ardjakan didalam 'aku segala djenis ka`inginan: karana dimana tijada njata sjarixet Tawrat, bahuwa dawsa 'ada mati.

9Maka dihulu 'aku 'ini 'adalah hidop sarasa bulom njata sjarixet Tawrat: tetapi tatkala sudah datang titah, maka dawsa sudah hidop pula; tetapi 'aku 'ini sudah mati.

10Maka kadapatanlah padaku titah jang djandji memberij kahidopan 'itu djuga berlaku kapada mawt.

11Karana dawsa jang sudah meng`ambil xilet 'awleh titah 'itu sudah menjasatkan, dan mematikan 'aku 'awlehnja 'itu.

12Demikijen kalakh sjarixet Tawrat 'ada khudus, dan titah 'ada khudus, dan xadil, dan chajr.

13Sudahkah kalakh jang chajr 'itu djadi mawt padaku?palijaslah: tetapi dawsa djuga, sopaja njata 'itu 'ada dawsa: sambil meng`upajakan mawt padaku 'awleh jang chajr 'itu, sopaja dengan lebeh 2 nja dawsa 'itu tambahkan dawsa 'awleh titah.

14Karana kamij meng`atahuwij, bahuwa sjarixet Tawrat 'ada rohhanij, tetapi 'aku 'ini 'ada basjarij terdjuwal kabawah dawsa.

15Karana barang jang 'aku meng`ardjakan 'itu tijada 'aku meng`enal: karana barang jang kukahendakij tijada 'aku berlakukan, hanja barang jang 'aku membintjij, 'itu djuga 'aku berbowat.

16Dan djikalaw 'aku berbowat barang jang tijada kukahendakij, maka 'aku meng`akawij 'akan sjarixet Tawrat bahuwa bajiklah.

17Sakarang kalakh tijada lagi 'aku 'ini meng`ardjakan 'itu djuga, hanja dawsa jang dudokh didalam 'aku.

18Karana 'aku tahu bahuwa barang jang chajr tijada dudokh didalam 'aku, 'ija 'itu didalam dagingku: karana songgohpawn jang menghendakhkan 'itu lekat padaku; tetapi jang meng`ardjakan kabedjikan 'itu tijada 'aku mendapat.

19Karana chajr 'itu jang kukahendakij tijada 'aku berbowat, tetapi sjar 'itu jang tijada kukahendakij, 'itu djuga 'aku berlakukan.

20DJikalaw 'aku 'ini berbowat barang jang tijada kukahendakij, barang jang tijada kukahendakij, maka tijada lagi 'aku 'ini meng`ardjakan 'itu djuga, hanja dawsa jang dudokh didalam 'aku.

21'Arkijen maka 'aku mendapat sjarixet 'ini didalam 'aku, 'apabila 'aku hendakh berbowat kabedjikan, bahuwa kadjahatan lekat padaku.

22Karana 'aku bergamar 'akan sjarixet Tawrat 'Allah menurut paragij manusija jang bathin:

23Tetapi 'aku melihat sawatu sjarixet lajin didalam segala 'anggawtaku, jang berlawan 2 an dengan sjarixet hatiku, dan menawan 'aku kabawah sjarixet dawsa, jang 'ada didalam segala 'anggawtaku.

24Wah patek 'ini manusija jang sjakhij! sijapatah 'akan menchalatskan patek deri pada tuboh kamatijan 'ini?

25Patek pawn sjukur pada 'Allah 'awleh Xisaj 'Elmesehh Tuhan kamij. (7-26) Bagitu kalakh patek 'ini sendirij songgohpawn dengan hati 'ada deperhamba kabawah sjarixet Tawrat 'Allah, tetapi dengan daging kabawah sjarixet dawsa. <<  Roma 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran