Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 3 >> 

1Menangka panotop, tan-taretan, pojiyagi kaula sadaja; nyo’onnagi ka Allah sopaja berta dhari Pangeran bisa terros ceppet balattra sareng etarema kalaban sae, akadi se kalakon ka sampeyan gi’ dhimen.

2Nyo’onnagi jugan sopaja Allah malopoda kaula sadaja dhari reng-oreng se jahat sareng bejjat. Sabab ta’ sadajana oreng parcaja ka berta dhari Allah ganeka.

3Nangeng Pangeran paneka esto. Sampeyan tanto epakowat sareng epasalamet dhari Se Jahat.

4Ban kaula sadaja parcaja ongguwan ka Pangeran parkara sampeyan, ja’ sampeyan paneka teppa’na ngalakone ban gi’ terrosa ngalakone sadajana se epessennagi kaula sadaja ka sampeyan.

5Moga-moga sampeyan etontona sareng Pangeran sopaja lebbi ngarte ja’ sampeyan paneka ekaase’e Allah, sarengngan ja’ Almasih apareng kakowadan ka sampeyan.

6Tan-taretan, kalaban kobasana Guste Isa Almasih, kaula sadaja marenta’agi sopaja sampeyan ajauwi sadajana taretan se males ta’ poron alalakon, ban se ta’ atoro’ ka sadajana pangajaran se etarema dhari kaula sadaja.

7Sampeyan dibi’ oneng ja’ sampeyan kodu nero kaula sadaja. E bakto apolong sareng sampeyan, kaula sadaja ta’ males neng-enneng malolo.

8Kaula sadaja ta’ narema teddha’an dhari oreng ta’ kalaban majar. Sabaligga, seyang malem kaula sadaja alalakon amba’ pate sopaja ta’ marepot pasera’a saos e antarana sampeyan.

9Ganeka banne polana kaula sadaja ta’ gadhuwan ha’ maksa menta bantowan dhari sampeyan, nangeng polana terro aparenga conto ka sampeyan.

10E bakto apolong sareng sampeyan, kaula sadaja aberri’ atoran sapaneka, "Oreng se ta’ endha’ alalakon ta’ olle ngakan."

11Kaula sadaja ngoca’ sapaneka polana mereng ja’ e antarana sampeyan badha reng-oreng se odhi’na males neng-enneng malolo, ta’ alako pa-ponapa salaenna nyampore orosanna oreng laen.

12Kalaban kobasana Guste Isa Almasih kaula sadaja marenta’a sareng maenga’a ka reng-oreng ganeka sopaja padha alalakon kalaban taremtem sareng nyare kasabba dibi’.

13Nangeng sampeyan ja’ pabusen alako becce’.

14Olle daddi badha oreng se ta’ poron atoro’ ka se epessennagi kaula e dhalem sorat paneka. Te-ngate ka oreng se kadi ganeka, ban ja’ apolongan pole sareng oreng ganeka, me’ olle oreng ganeka todhus.

15Nangeng oreng ganeka ta’ kengeng eanggep moso. Sabaligga, parenge babala’an akadi se la-malae taretanna.

16Pangeran paneka somberra kataremtemmanna sampeyan. Moga-moga Salerana marengana sampeyan kataremtemman e dhalem parkara ponapa’a saos. Moga-moga sampeyan esarengngana Pangeran.

17Salam dhari kaula, Paulus. Kaula dibi’ se noles bagiyan paneka. Paneka menangka tandha se epasang kaula e sadajana sorat kaula.

18Moga-moga Guste Isa aberkadi sampeyan. Salam kaula, PaulusDownload Audio MP3 (2 Tesalonika 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Tesalonika 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel