Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 42 >> 

1Kaangguy pamimpinna koor. Nyanyeyan pangajaranna kaom Korah. (42-2) Akadi manjangan se kerrong ka aeng songay, saka’dhinto kerrongnga sokma abdidalem ka Junandalem, Guste Allah.

2(42-3) Sengko’ ce’ terrona tatemmowa ban Allah se odhi’, ba’ bila sengko’ se bisa’a abakte e dalemma?

3(42-4) Seyang malem sengko’ nanges ros-terrosan, pera’ aeng mata se daddi tang kakanan. Saare benteng tang moso atanya, "kemma Allahna ba’na?"

4(42-5) Tang ate ngennes mon enga’ ka jaman lamba’, e bakto sengko’ ajalan ka Padalemman Socce, abareng ban oreng se bannya’ se mabadha paraya’an. Sengko’ ajalan e adha’na rak-aragan, se rak-soragan sambi anyanye amolja’agi PANGERAN.

5(42-6) Arapa tang ate me’ sossa ban posang? Sengko’ ngarep ka Allah. Daddi sengko’ asokkora pole ka Salerana, ka tang Alah panyalamet sengko’ reya.

6(42-7) E tana pambuwangan reya tang ate ancor rassana, daddi sengko’ enga’ ka PANGERAN. Tang sokma eanyo’ omba’ kasossa’an, pekkeran salbut ta’ etemmo karowanna; kantha garudhu’na garujugan Songay Yordan dhari Gunong Hermon ban Gunong Mizar.

7(42-8) (42:6)

8(42-9) Moga-moga PANGERAN noduwagiya kataresna’anna e baja seyang, sopaja e bakto malem sengko’ bisa’a anyanye, sarta adu’a ka Allah somberra tang odhi’.

9(42-10) Sengko’ mator ka Allah se abilla sengko’, "Aponapa Junandalem me’ ta’ emot ka abdidalem? Aponapa abdidalem me’ kodu terros nyandhang sossa, lantaran etendhes moso abdidalem sadajana?"

10(42-11) Tang ate ancor polana eya-seya tang moso jareya, se padha atanya, "Kemma Allahna ba’na?"

11(42-12) Arapa tang ate me’ sossa ban posang? Sengko’ ngarep ka Allah. Daddi sengko’ asokkora pole ka Salerana, ka tang Allah panyalamet sengko’ reya. <<  Mazmur 42 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran