Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 77 >> 

1Kaangguy pamimpinna koor. Menorot: Yedutun. Jaburra Asaf. (77-2) Sengko’ aera’ epakaja ka Allah; sengko’ aera’ epakaja, ban Allah meyarsa tang sowara.

2(77-3) E dhalem karekongan sengko’ adu’a ka Pangeran; sengko’ ngangka’ tang tanang samalem benteng nyo’on ka Salerana tadha’ busenna, tape sengko’ ta’ nemmo panglepor ate,

3(77-4) Bila sengko’ enga’ ka Guste Allah sengko’ aserro, bila sengko’ ker-mekker, tang ate sajan lesso.

4(77-5) E baja malem sengko’ epata’ngeddha tedhung bi’ Pangeran, sengko’ ngalengsang sampe’ ta’ ngenneng acaca.

5(77-6) Sengko’ mekkere re-are se la lebat, nga’-ngenga’e on-taon jaman lamba’.

6(77-7) E baja malem sengko’ ker-mekker, ban atanya e dhalem ate,

7(77-8) "Pangeran reya apa salanjangnga nolak sengko’ ban ta’ kasokan pole ka sengko’ reya?

8(77-9) Apa Allah la ta’ taresna ka sengko’? apa Allah ta’ neptebbi dhabuna?

9(77-10) Apa Allah la ta’ emot aparenga kabellasan? Apa Allah duka sampe’ ta’ kaagungan panganeser?"

10(77-11) Sengko’ laju ngoca’, "Se paleng nyake’e tang ate iya areya Se Mahatenggi ta’ kobasa pole."

11(77-12) Abdidalem ngemodana sadaja se elampa’agi Junandalem, GUSTE, ngemodana sadaja se ajib sareng se ane se elampa’agi Junandalem gi’ jaman dhimen.

12(77-13) Abdidalem mekkerana sadaja se elampa’agi Junandalem, se talebat sae, se makasambu’ ate.

13(77-14) Ya Allah, sadaja se elampa’agi Junandalem socce, tadha’ Allah se agung kajabana Junandalem, Guste.

14(77-15) Junandalem Allah se mabadha kaajiban, kobasana Junandalem ampon enyata’agi e antarana sa-bangsa.

15(77-16) Kalaban kakowadannepon Junandalem, Junandalem mabebas ommadda, toronannepon Yakub sareng Yusup.

16(77-17) Nengale Junandalem aeng daddi tako’, Guste, padha ngetter sar-dhasarra tase’.

17(77-18) Ondhem magaggar ojan, galudhuk saleng pajaggur; kelap saleng kareddhap dhari man-ka’dhimman.

18(77-19) Galudhuk saleng pajaggur, kelap patang kareddhap, bume gundhek agaledder.

19(77-20) Junandalem alomampa lebat e omba’, ngalebadi sagara se dhalem, namong lampadda padaepon ta’ katengal.

20(77-21) Akadi oreng ngowan Junandalem nonton ommadda, kalaban parantara’anna Mosa sareng Harun. <<  Mazmur 77 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran