Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 15 >> 

1Saamponna ganeka kaula nengale e langnge’ badha barang se ajib ban talebat lowar biyasa. Badha malaekat papetto’ ban balai se dhi-budhi papetto’. Paneka’ dhi-budhina Pangeran se neba’agi babendunna.

2Saamponna ganeka kaula nengale barang se katon akadi tase’ kaca acampor apoy. Kaula jugan nengale reng-oreng se mennang ka keban ban arcana ka’issa’, ban mennang ka reng-oreng se nyamana etandhai sareng angka. Reng-oreng se mennang ganeka manjeng e penggirra tase’ kaca sambi neggu’ calempong paparengnga Allah ka aba’na.

3Ban reng-oreng ganeka anyanye nyanyeyanna Mosa, abdina Allah, ban nyanyeyanna Cacempe. Sapaneka monyena: "Pangeran, Allah Se Mahakobasa, sadaja se elampa’agi Junandalem sanget agung sareng ajib onggu! Ratona sadajana bangsa, adil onggu sareng tadha’ salana se elampa’agi Junandalem sadajana!

4Pasera se ta’ tako’ ka Junandalem, Guste? Pasera se ta’ poron ngabarragi kaagungannepon Junandalem? Namong Junandalem se socce. Sadajana bangsa bakal dhatengnga nyemba ka Junandalem polana sadajana kaadilan se elampa’agi Junandalem ampon etengale sadajana oreng."

5Saamponna ganeka kaula nengale Padalemman Socce e sowarga abukka’, ban Kemah Socce badha e dhalemmanna.

6Malaekat se kapetto ban balai se papetto’ ka’issa’ kalowar dhari Padalemman Socce. Rasoganna dhari kaen linen se berse ban agalirap. Kat-malaekat ganeka ngagem totobba dhadha dhari emmas.

7Saamponna ganeka sala settong dhari mahlok gella’ ngatorragi ka malaekat se kapetto ganeka dha-baddha dhari emmas se possa’ aesse dadukanna Allah — Allah se odhi’ salanjangnga.

8Padalemman Socce ganeka pas possa’ ban okos dhari kaagunganna Allah ban kobasana. Ban saabidda balai se papetto’ se ebakta malaekat se kapetto gella’ gi’ ta’ lastare, tadha’ oreng settonga se bisa maso’ ka Padalemman Socce ganeka.Download Audio MP3 (Wahyu 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran