Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 4 >> 

Suampulu Patd Tu’a Agu Patd Kaka

1Poli hitu ita laku: Ca para éta Surga ngai céngka kin agu reweng hitut dengé laku danong, tombo oné aku cama ného runing de terompét, “Maih wa mai ga, Aku te toto oné hau apa ata paka jari laingn tai.”

2Lampuk kétak aku kuasa le Nai Nggeluk. Lélo laku manga ca seriga, agu Cengata ata lonto oné seriga hituy.

3Hiat lonto oné seriga hitu, itan laku néra taran ného kéta luju Yaspis agu luju Sardis. Ca toso-dimar ata néran cama ného luju zamrud, wéngké-léok seriga hitu.

4Baling-mai seriga hitu, manga suampulu patd seriga bana ata lonto le suampulu patd Tu’a. Sanggéd Tu’a situ, sélék ceca bakoks agu songkok emas éta sa’id.

5Oné-mai seriga hitut oné beréha, tuan pasat agu genggus ata mpirang kétay runingn. Bolo-mai seriga situ, manga pitud culu ata ngai dila haok kid. Hitus dé pitu nai de Mori Keraéng.

6Oné dungka seriga hitu, manga ita cao-ca ata ného tacik sereméng ata cino kétay cama ného watu nggireng. Baling-mai seriga hitu, oné pat bincungn, manga patd kaka, lanar mata bolo-mai agu bemusi mai.

7Kaka hitut laring cain, cama ného singay. Hitut te suan, cama ného japi laki. Hitut te telun, rangan cama ného ranga de manusia. Agu hitut te patn, cama ného ntangis lari lélapn.

8Néténg kaka situ manga gici enem lebéd, boné agu be pe’ang lebé situ lanar mata. Toé kéta beténgs déré naring wié-lesod: “Nggeluk, nggeluk, nggeluk ga Mori Keraéng, Mori ata Pu’un Kuasa, ata poli mangan, ata mangan agu hitut kudut maiy.”

9Néténg kaka situ déré naring, hiang agu tombo wali di’a oné Hiat lonto seriga, Hia hitu mosé tédéng lén.

10Itug kali cunemd suampulu patd tu’a situ bolo-mai ranga Diha hitut lonto lobo seriga hitu agu io Hias, ngong Hia hitut mosé tédéng lén. Isé na’a was songkok emas bolo-mai seriga hitu, cang agu taéd:

11“Yo Mori, agu Mori Keraéng dami, Ité naun te tiba naring, hiang agu kuasa; ai Ité poli dédék sanggéd cao-ca; agu landing le anor Dité sanggéd taung situ mangas agu poli dédékd.” <<  Wahyu 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel