Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MEYAH]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 >> 

1Gij mona juens bera Yesus om eiteij gu Allah. Nou ongga Ofa om eiteij oisa fob, beda efen oforoka egens agot gu Ofa oida, "Tuhan, sis fob Yohanes omftuftu efen ruforoker rot teinefa rua rum riteij gu Allah. Jefeda Bua tein buftuftu memef rot mar insa koma."

2Jefeda Yesus agot gu rua oida, "Gij mona ongga iwa yum iteij gu Allah, beda yagot mar erek kef oida, 'Mefmen meka ongga eker gu mebaga, memef modou os jeskaseda rusnok nomnaga rufra bebin bufoka ongga ebsi komowa erek aksa. Noba memef mois gu Bua jeskaseda bufoka ereij keingg bebin rusnok gu mebif.

3Memef mois gu Bua jeskaseda Bua bita mar ongga memef mocosu rot gij orofosut mona tein.

4Busuna rot mefmen mar ongga oska jeska modou efesi morototuma erek memef tein mosuna rot mar ongga oska ongga rusnok enjgineg runtunggom skoita memef fob. But joug memef jeska mar okum ongga ereneni memef.' "

5Beda Yesus agot gu rua deika oida, "Erek osnok egens jeska iwa eja skoita efen mohuj egens gu motu deis. Beda Ofa agot gu efen mohuj koma oida, 'Edohuji, bita roti ofog orgomu gu didif ojgomu.

6Jeska ainsa kef bera dedin edohuj egens ongga encira jeska monuh ongga ah yes, noba ofa eker jera didif. Tina dedin maat egema tein enah nou ofa guru.'

7Beda mohuj ongga eker gij mod egens koma agot oida, 'Bua binejeka gu didif rot maat ebeibeyaif guru! Jeska duf joug montoj fob, noba didif jera dedin edeser mahca fob. Jefeda didif dunofij bua ainsa kef enesi.' "

8Beda Yesus agot deika oida, "Osnok egens ongga ahca koma onokoja efen mohuj egens koma ojgomuja guru. Jeska osnok egens ongga ohca roti insa koma mojenen ofa guru. Tina ofa omois gu efen mohuj egens insa koma nou roti ojgomuja onjoros ofa edebecki fogora eita roti gu ofa ojgomu.

9Jefeda erek iwa irejgei mar jeska Allah, beda ofa emeita mar insa koma gu iwa si. Noba erek iwa yuhca rot mar, beda iwa imek mar insa koma si. Noba erek iwa ingkik montoj, beda montoj omohoda jeska iwa si.

10Jeska osnok egens ongga erejgei nou mar bera emesma mar koma si. Noba osnok egens ongga ohca nou mar, beda ofa emek mar koma si. Noba osnok egens ongga engkik montoj, beda montoj omohoda jeska ofa si."

11Beda Yesus agot deika oida, "Erek osnok egens erejgei efen meka nou mos, beda meka koma eneita magosu gu ofa ojgomu guru.

12Noba erek ofa erejgei meka rot mem ofou, beda meka eneita majangkada gu ofa ojgomu guru.

13Jefeda erek iwa ongga irek rusnok mebif ojgomu ita mar ongga ongkoska gu yeyin iser, beda Allah emeita mar ongga oufamofa rot ekirsa si! Jeska Ofa emeita Efena Ebsi gu rusnok nomnaga ongga rirejgei gu Ofa rot si."

14Gij mona juens Yesus ekemeji efena ofogog jeska osnok egens ongga enagot mar guru. Nou ongga efena ofogog koma orogna jeska osnok egens koma odou efesi, beda osnok egens koma agot mar deika sons. Rusnok rufoukou ongga ringk mar insa koma rudou oubsaha eteb rot.

15Tina rusnok rineya ragot oida, "Ofa eita owesa efek jeska Beelzebul, ongga efena ofogog nomnaga rerin ebirfaga, fogora ekemeji efena ofogog jeska rusnok rudou efesi ojgomu."

16Rusnok rineya rudou os rireni Yesus rourou tein, jefeda rua ruis gu Ofa jeskaseda Ofa otunggom mar onswos egema deika ongga orocunc rot oida Ofa en jeska Allah rot tenten ojgomu.

17Tina Yesus ejginaga rot mar ongga rua rusujohu rot gij rudou efesi ojgomu. Jefeda Ofa agot gu rua oida, "Erek rusnok ongga ringker gij monuh egens risinsa rimagobuma, beda gij mona kahma ebic egens insa koma rimekebema fogora orowora rot rua tein.

18Erek koma tein rot rua ongga Bilis ofoka ereij keingg fob. Erek rua rimagobuma, beda rua tein rimekebema fogora runot rot ahais deika guru.

19Iwa yagot oida Didif dikemeji efena ofogog jeska rusnok rudou efesi oisouska owesa efek ongga Didif disma jeska Beelzebul. Tina gij mona ongga iwa yeyin ruforoker rikemeji efena ofogog jeska rusnok rudou efesi, beda rua rinesma owesa efek jeska Beelzebul rot guru. Jefeda koma orocunc rot oida mar ongga iwa yanggot rot Didif bera enerek tenten guru.

20Tina Didif dikemeji efena ofogog jeska rusnok rudou efesi oisouska owesa efek jeska Allah ojgomu. Noba koma erek orocunc gu iwa oida ebeibeyaif bera Allah ofoka ereij keingg efen rusnok.

21Gij mona ongga osnok egens ongga ofora efek era efen mocongg orot joug gij ofa efen mod, beda efen mareibra eneseiseifa guru.

22Tina gij mona ongga osnok egens ongga ofora efek ekirsa enjagob osnok egens koma, beda ofa eita osnok koma efen mocongg beda orka efen mareibra nomnaga jeska ofa. Beda ofa ekeba mareibra insa koma gu rusnok rineya.

23Osnok egens ongga onot jera Didif guru, beda ofa bera ongga eretei rot Didif ojgomu. Noba osnok egens ongga onofij Didif jeskaseda ohoturu rusnok guru, beda ofa bera otunggom rusnok fogora rimekebema rot ojgomu."

24Gij mona ongga efena ofogog orogna jeska osnok egens odou efesi fob, beda efena ofogog koma ecira gij monuh ongga owowa jeskaseda ohca osnok egens fogora eker keingg ofonskos gij efen odou efesi. Tina erek efena ofogog enek osnok egens egema tein ongga adaij guru, beda efena ofogog koma osujohu rot oida omoksons skoita osnok egens ongga engker gij sis fob deika.

25Beda efena ofogog koma ek rot oida osnok egens koma efen odou efesi bera erek eskeira eteb deika fob.

26Jefeda efena ofogog koma eja noba oroun efena ofogog cinja erfeka deika ongga erek ofogog ekirsa jeska ofa esinsa. Beda efena ofogog koma nomnaga rijeker morototuma gij osnok egens insa koma odou efesi. Jefeda ebeibeyaif osnok egens insa koma emefera okora ekirsa jeska mona ongga efena ofogog egens eker gij odou efesi sis fob."

27Askesi Yesus enagot mar insa koma ros, beda ojaga egens ongga ont gu rusnok ofoukou rifekesa ois gu Yesus oida, "Oufamofa eteb rot bebin mosib ongga engker rot bua noba ongga ongh mengk gu Bua!"

28Beda Yesus oroun gu ofa oida, "Oufamofa eteb rot rusnok ongga ringg Allah oga noba ricira rot mar koma tein!"

29Askesi rusnok rufoukou rinen skoita Yesus deika, beda Ofa agot oida, "Rusnok ongga rifena ebah gij mona ebeibeyaif bera rufogog ekirsa doska. Rua ruis gu Didif jeskaseda dutunggom mar onswos egema deika ongga orocunc rot oida Didif disma owesa efek jeska Allah fob. Tina rua rimek mar onswos egens deika ojgomu. Mar onswos egens koma bera morototuma erek mar onswos ongga rusnok ringk jeska nabi Yunus sis fob.

30Mar onswos jeska Yunus koma bera erek orocunc nou rusnok gij kota Niniwe sis fob. Beda erek koma tein rusnok rimek mar onswos egens jeska Didif, Rusnok Efesa, ongga emerek mar ongga orocunc rot rusnok ongga rifena ebah gij mona ebeibeyaif ojgomu.

31Sis eteb fob ojaga egens ongga ofoka ereij keingg monuh eteb eja skoita Salomo jeskaseda eg mar ongga ofa oftuftu rot odou ongga efesis eteb. Tina ebeibeyaif osnok egens ongga ofoka eteb ekirsa jeska Salomo bera enofoguma. Tina rusnok ongga rifena ebah ebeibeyaif bera runororu efen oga guri. Jefeda gij mona ongga enja ejgwaga, beda ojaga egens koma emedebecki jera rusnok ongga rifena ebah gij mona ebeibeyaif. Beda ofa omocunc rua erek oska.

32Noba gij mona ongga enja ejgwaga fob, beda rusnok Niniwe ongga ranggos sis fob bera rimedebecki jera rusnok ongga rifena ebah gij mona ebeibeyaif tein. Beda rua rumocunc rusnok ongga rifena ebah ebeibeyaif erek oska. Jeska sis fob Yunus ejefesij mar jeska Allah gu rusnok gij kota Niniwe, beda rua rimeesa joug rerin mar ongga oska. Tina ebeibeyaif osnok egens ongga ofoka aksa ekirsa jeska Yunus bera enofoguma, tina rusnok ongga rifena ebah ebeibeyaif bera runororu efen oga guri."

33Beda Yesus agot deika oida, "Giskini bera rusnok rines mah gij lampu egens fogora ridemi lampu ongga eisa koma guru. Noba rua runocohun lampu ongga eisa koma tein guru. Tina rua rimaha lampu egens koma jah mebera jeskaseda rusnok ongga rumoira gij mod insa koma rimek eisa koma.

34Rusnok riteij bera erek lampu ongga eisa nou rerin rudou efesi. Erek yeyin iteij ik mar rot koisoisa beda idou ebriyi gij mar rot koisoisa tein. Tina erek yeyin iteij inek mar rot koisoisa guru, beda idou enebriyi gij mar tein guru. Beda iwa iker gij motkobah ros.

35Iwa isujohu rot koisoisa oida mar ongga enah gu idou efesi bera erek eisa ojgomu, noba enerek motkobah guru.

36Jefeda erek yeyin idou efesi ongga efen eisa ojgomu, noba motkobah eneya enah gij guru, beda yeyin iteij ah bera erek eisa nou rusnok nomnaga morototuma erek lampu egens ongga eisa nou rusnok nomnaga si."

37Nou ongga Yesus emfesij rot mar insa koma oisa fob, beda osnok egens jeska ebic Farisi erejgei Ofa jeskaseda en noba get maat morototuma. Jefeda Yesus eja gu efen mod fogora eker gu meja jeskaseda get mar morototuma.

38Tina Farisi egens koma odou ofos graga rot Yesus jeska ofa et maat, tina Ofa onot efen etma jeni rerin agama erebent rot sismeni fog guri.

39Erek koma beda Yesus agot gu ofa oida, "Iwa ongga ebic Farisi bera yut mok osku jera bokor efei jah ejmeg ojgomu, tina inosujohu rot mar ongga angh gij mok osku efesi guri! Koma erek iwa isinsa ongga idou efesi ebera rot mar ongga oska ofoukou, noba idou esma keingg mareibra ofoukou, noba isujohu rot mar ongga ofogog ojgomuja.

40Iwa idou bera osumsumu eteb! Erek iwa inejginaga rot oida Allah bera ongga ontunggom mar koma efen ejmeg jera mar koma efen efesi tein guri?

41Tina erek iwa ikeba mar ongga angh esij bokor efesi gu rusnok ongga rufojingki, beda koma omorocunc rot oida yeyin idou efesi bera erek eskeira tein si.

42Mar okum eteb emah keingg iwa ongga ebic Farisi! Iwa iroru jeni mar ongga agama erebent anggot rot fogora iwa ikeba yeyin maat efed oknama gu Allah fob ojgomu. Erek koma tina iwa inoga ojga rot mar erek tenten nou rusnok enjgineg rerin mar oga guru. Ongga oufamofa bera, iwa yuftuftu rusnok rot teinefa Allah odou okora rot rua, noba inesitit isinsa ifoka rot maat efed insa koma ongga iwa ikeba gu Allah guru.

43Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Farisi! Jeska iwa idou os iker gij kursi eteb ongga angh jah rusnok nomnaga rudou gij mod ongga rusnok rum riteij gu Allah gij. Noba iwa idou os jeskaseda rusnok rugif gu iwa gij mona ongga rua rik iwa gu pasar ojgomu.

44Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Farisi! Jeska erek rusnok rudog ongga rufoka enah tumu guru, jefeda rusnok rinejginaga rot oida moksu egens enah jah suma guru. Erek koma tein rot iwa, jeska rusnok rinek rot yeyin mar ongga oska guru, jefeda rua rusujohu rot oida yeyin mar ongga oska enah gu iwa guru."

45Beda osnok egens ongga odou ebriyi eteb gij hukum Musa agot gu Yesus oida, "Akeina Guru, mar ongga Bua banggot insa koma bera erek buga oruh rot memefo!"

46Beda Yesus oroun oida, "Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Guru-Guru agama tein si! Jeska iwa yuftuftu rusnok rot mar okum ofoukou jeskaseda rua rincira gij ojgomu. Tina iwa inofij rua jeskaseda rincira rot mar okum insa koma erek oskiyai tein jinaga guri!

47Okum eteb emah keingg iwa si! Iwa itunggom Allah efen nabi-nabi rudog erek ongkoskamoka ojgomu. Tina yeyin iker bera ongga ranggob nabi-nabi insa koma sis fobo!

48Jefeda koma erek iwa yuitij rot mar ongga oska ongga yeyin iker runtunggom skoita nabi-nabi insa koma sis fob ojgomu. Jeska rua bera ragob nabi-nabi koma, noba iwa bera ongga itunggom nabi-nabi rudog nou rua ojgomu.

49Sis eteb fob Allah agot oida, 'Didif dumobk dedin nabi-nabi jera rasul-rasul skoita rua. Beda rua rimagob rineya noba rimeita mar okum gu rineya tein. '

50Jefeda rusnok ongga rifena ebah gij mona ebeibeyaif bera rimesma mar okum eteb jeska Allah rot nabi-nabi nomnaga ongga rusnok ranggob onjoros deisef tein si.

51Gij mona ongga dojunmeni bera rusnok ranggob Habel. Noba gij mona kahma deika beda rua ranggob Zakharia tein gij mona ongga ofa ot deismos gu mebera jera Mod Allah tein. Jefeda iwa ijginaga rot tenten ojgomu rot oida, rusnok ongga rifena ebah gij mona ebeibeyaif bera rimesma mar okum eteb jeska Allah rot nabi-nabi insa koma nomnaga ongga rusnok ranggob fob si!

52Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Guru-Guru agama! Jeska iwa ijginaga rot Allah oga efen ofou fob. Tina iwa isinsa inororu efen oga insa koma rot tenten guri! Noba iwa iragou joug moroju jeskaseda rusnok enjgineg rudou enebriyi gij efen oga tein guru."

53Nou ongga Yesus enja jeska rua ongga Farisi jera Guru-Guru agama insa koma, beda rua rutkonu oska eteb rot Ofa. Jefeda rua ruga erahah rot mar ofoukou skoita Ofa noba rijeka joug Ofa rot mar ofoukou deika ojgomu.

54Jeska erek Ofa agot mar ongga ekirsa rot rerin hukum agama beda rimagei Ofa rot ojgomu. <<  Lukas 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran