Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NAPU]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

1Teopilu au kubila, bosa tauna mopari-pari mouki tuntukana au mewalimi i olonta.

2Au rauki i lalu suranda iami au rapahaweake tauna au moita mata apa au mewali hangko i nguru-nguruna, hai tauna iti mewalihe topoanti Ngkora Marasa.

3Mewali, karoona kuparesa maroa hinangka au mewali hangko i pepongkana, nauli lalungku agina worina mouki hambua sura bona mopakanotoako tuntukanana moula pombeusuna.

4Tunggaiaku, bona nuisa mpuu apa au roomi rapaturoako.

5Tempona mani Datu Herode moparenta i tampo Yudea, ara hadua tadulako menomba, hangana Sakaria. Sakaria iti hantina-ntinahe hai tadulako menomba pemuleana Abia. Hangana towawinena Elisabet, pemuleana wori tadulako menomba au mepongka hangko i Haruni.

6Tohamboko iti, manoto babehianda i peitana Pue Ala, lawi hangko i lalunda mpuu mampeulaihe ope-ope atura hai parentana Pue Ala.

7Agayana, barahe moana, lawi Elisabet lalo hai saemohe.

8Hawemi temponda tadulako menomba pemuleana Abia mampopolumao bagona Pue Ala, Sakaria rapakana mobago i Souna Pue Ala.

9Moula adanda, raundi bona manoto kahemana au tepilei mesua i lalu Souna Pue Ala mointu dupa. Au molambi iami Sakaria.

10Mewali, tanganda tauna bosa mekakae i raoa, mesuami Sakaria i lalu Souna Pue Ala lao mointu dupa.

11I tempo iti, hadua malaekana Pue Ala mopatongawami watana iria. Malaeka iti meangka tanda i koanana meja pointua dupa.

12Kanaitana Sakaria malaeka iti, tingkara hai langa.

13Nauli malaeka iti iria: "Ineeko langa, Sakaria, lawi pekakaemu nadokomi Pue Ala. Elisabet towawinemu ina moana hadua tobalilo. Anangkoi iti hangangaa nuhanga Yohane.

14Anangkoi iti ina nupokatana mpuu, hai i karapoanakana, ina rapokatana wori bosa tauna ntanina.

15Ia ina mewali tauna au mahile tuwona i peitana Pue Ala. Ia bara ina maenu apa au melangui. Hai mepongka i karapoanakana, ina nakuasai Inao Malelaha.

16Hai i pepaturona, ia ina monini bosa to Yahudi bona mepoinalai hulehe i Pue Ala au rapenombai toiyorunda hangkoya.

17Anamu iti ina mewali suro au hawe iyoru hangko i Pue Yesu. Kamarohona hai kuasana nodo nabi Elia hangkoya. Anti kuasana hai pepaturona, ia ina mopahintuwu anangkoi hai umanda. Hai tauna au barahe meula i Pue ina nanini hule i rara au manoto. Ope-ope au nababehi iti ina mopasilolonga lalunda tauna bosa bona motarimahe Pue."

18Nauli Sakaria i malaeka: "Noumba kakuisana katouna au nuuli iti? Lawi saemona. Apa mani towawinengku, sae ntepuu worimi."

19Nahanai malaeka: "Iko ide Gabriel. Meangkana i lindona Pue Ala mampegia hawaNa. Iami au motuduna mai mopahaweako bambari au maroa ide.

20Apa au kuuliangaako ide batena ina mewali ane hawe tempona. Agayana anti kadana nupoinalai lolitangku, mepongka ide-ide, barapoko peisa mololita duuna tepabukei apa au kuuli ide."

21Tangana Sakaria i lalu Souna Pue Ala, tauna bosa mangingimohe mepegia. Rapowuli moapari hai mahae gaga i lalu Souna Pue Ala.

22Pesuwuna Sakaria i raoa, ia barapi peisa mololita, mekawe-kawe pearai. Ido hai tongawami i tauna bosa, ara au napetudungia Pue Ala i lalu SouNa.

23Hopomi tempona mobago i Souna Pue Ala, mesulemi Sakaria lao i boeana.

24Bara mani mahae hangko indo, mantimi mpuumi Elisabet towawinena. Lima wulana kamahaena, Elisabet mengkatuhu pea i lalu souna. I tempo iti, nauli:

25"Au mewali ide, nababehiana Pue! Ide-ide Nawati worimona bona moanana, barapona maea."

26Handami ini wulana Elisabet mantimi, Pue Ala motudumi malaeka Gabriel lao i boea Nasare i tampo Galilea

27bona mampohidupaa hadua anantowawine au rahanga Maria. Anantowawine iti, momanu hai hadua anantomoane au rahanga Yusupu, pemuleana Datu Daudi.

28Kahawena malaeka iti i Maria, nauliangaa: "Tabea. Oyomi au napilei Pue Ala molambi pewati! Pue Ala au mamporangaiko!"

29Tingkara Maria mohadi lolitana malaeka, hai napekiri mpuu apa lempona lolitana iti.

30Nauli mbuli malaeka iria: "Ineeko langa, Maria, lawi oyo au napilei Pue Ala molambi pewati.

31Ina mantimiko, hai ina moanako hadua tobalilo au hangangaa nuhanga Yesu.

32Ina mahile tuwoNa, hai Ia ina rauli Anana Pue Ala au melumbu kuasaNa hangko i ope-ope au rapenombai. Hai Pue Ala ina moangka mewali Datu, hai Ia ina Napopohuda i pohudaana Datu Daudi, toiyoruNa.

33Anamu iti ina moparenta to Yahudi duuna kamahae-haea, hai poparentaNa bara ina mokahopoa."

34Nauli Maria i malaeka iti: "Noumba pane peisa mewali apa au nuuli iti? Lawi bara manina wongkoya motambi."

35Nahanai malaeka: "Inao Malelaha ina mendaulu irio, hai kuasana Pue Ala ina mobobongiko. Ido hai anangkoi au nupoanaka iti ina rauli Anana Pue Ala au Malelaha.

36Pehadingi: halalumu Elisabet, au sae ntepuumi hai au rauli lalo, ide-ide mantimimi ini wulana!

37Lawi ane Pue Ala, bara ara au bara Nabuku Nababehi."

38Nauli Maria: "Ane nodo, mengkoruna i hawana Pue Ala, bona tunggaiaNa iriko ina mewali moula apa au nuuliangaana iti." Roo indo, padumi malaeka iti mopalehi Maria.

39Hangko indo, meangkami Maria lao i tampo Yudea i hambua boea au ara i tongku-tongkuna.

40Kahawena i souna Sakaria, mesuami hai motabe Elisabet.

41Kanahadina Elisabet petabena Maria, mokalemi anangkoi au i laluna, hai Elisabet nakuasai Inao Malelaha,

42pane nauli masisimbuku: "Oyomi au nawati Pue Ala hangko i ope-ope towawine, hai anangkoi au nukantimia iti nawati wori Pue Ala.

43Oyomi, inana Pue au kupenombai! Hemana wongkoya pane maina nusondaki?

44Kakuhadina petabemu inona, liliu mokale anangkoi au kukantimia lawi rumihi kamatanana.

45Anti pepoinalaimu i lolitana Pue, morasi mpuuko, lawi apa au Nauliangaako, batena mewali!"

46Nauli Maria: "Hangko i lalungku mpuu kutoyami Pue.

47Matana mpuu lalungku lawi Pue Ala mohoremana hangko i huku dosangku.

48Nakatuinao wongkoya, iko hawiNa au meahi-ahi. Mepongka ide-ide, ope-ope tauna ina mouli kaikonami au molambi pewati hangko i Pue Ala.

49Lawi Pue Ala au makuasa motudungiamona kamahilena kuasaNa. Malelaha mpuu hangaNa!

50Napopaitami ahiNa i ope-ope tauna au mengkoru Iria, duuna hawe i pemuleanda.

51Anti kamarohona kuasaNa, Ia mobabehi apa au maroa ntepuu. Tauna au mampemahile, Nahawu-hawuhe bona tunggaianda bara mewali.

52Datu Napopendauluhe hangko i lantinda, Agayana tauna au mengkaiwoi, Napaiwongkohe.

53Tauna au marimi, Napamabuhuhe i paka-pakana paande au maroa. Agayana topebuku, Nawura matahe hai bara ara au raanti.

54Pue Ala mopabukei dandiNa au Nadandi hangkoya i toiyorunta Burahima hai i pemuleana. Ido hai ikita to Isaraeli Natulungike, hai Napopaitaake ahiNa duuna kamahae-haea."

55(1:54)

56Maria maida hihimbela hai Elisabet kira-kira talu wulana kamahaena, hangko mesuleri lao i boeana.

57Hawemi tempona, Elisabet moanami hadua tobalilo.

58Hintonggina hai halaluna mohadimohe noumba Pue motudungia ahiNa i Elisabet i kaNaweina anana iti; ido hai matana worihe hihimbela hai Elisabet.

59Handami ualu alona tinuwuna anana Sakaria iti, maimohe ope-ope hintongginda hai halalunda mobabehi ada petile moula adanda to Yahudi. Tunggaianda bona anangkoi iti rahanga Sakaria moula hangana umana.

60Agayana nauli inana: "Inee hangana umana au tapake! Hangangaa rahangari Yohane."

61Mehanahe, rauli: "Agayana bara mani ara halalumi au rahanga nodo!"

62Ido hai mokawemohe Sakaria bona rapekune iria ba hema au naunde rapopohanga anana.

63Sakaria mamperapi hambua watu poukia hai nauki: "Hangana Yohane." Tingkaramohe ope-ope.

64I tempo iti, unga pea peisa mololita, pane motoyami Pue Ala.

65Tingkara mpuumohe ope-ope hintongginda, hai bambari iti tehawukami i tongku-tongkuna i tampo Yudea.

66Bambari au tehawuka iti, rapailalu ope-ope tauna au mampehadingi. Ido hai rauli: "Apa au ina nababehi anangkoi iti?" lawi tongawami kuasana Pue Ala ara iria.

67Sakaria, umana anangkoi iti, nakuasaimi Inao Malelaha, hai mohowara lolita ide au hangko i Pue Ala, nauli:

68"Ikita to Yahudi, tatoyami Pue Ala Amputa! Lawi Iami au maike mosondaki, ikita anaNa, hai Iami au mokabahake hangko i iwalinta.

69Naweimoke hadua Datu au makuasa au peisa mohoremake, Iami pemuleana Datu Daudi, hawiNa hangkoya.

70Hangkongkoyapi dandina Pue Ala rapahawe nabi-nabi au malelaha. Pue Ala modandi

71kaina Nakabahanta hangko i iwalinta hai hangko i tunggaianda tauna au mokahihike.

72Pue Ala motudungia ahiNa i toiyorunta, hai mopabukei dandiNa au malelaha au Nadandi i toiyorunta hangkoya.

73Maroho mpuu podandiNa i toiyorunta, lawi Nadandi hai mosumpa i Burahima, bona ikita au mewali pemuleana ina Nakabahake hangko i iwalinta. Ina mewalike taunaNa au malelaha au mopakatana laluNa, hai ina Napaaraake rara mengkoru Iria dati ara kalanganta hawe i kahopoana tuwonta."

74(1:73)

75(1:73)

76Roo indo, Sakaria mouliangaa anana: "Oyo, anangku, ina rauliko nabina Pue Ala au melumbu kuasaNa hangko i ope-ope au rapenombai. Lawi oyomi au ina lao iyoru hangko i Pue Yesu, mopasilolonga lalunda tauna bosa motarima Ia.

77Oyo au ina mopahawe i tauna bosa noumba rara bona dosanda naampungi Pue Ala bona molambihe katuwo maroa au bara mokahopoa

78anti kamaahina Pue Ala Amputa. Ia mai mosondakike hangko i suruga nodo pembetona alo.

79Lawi nodo alo mosimbaki dunia au makaindi ide, nodo wori Pue mowangkahi tauna au tuwo i lalu kakaindiana hai au mampokalanga kapate. Ia ina moninike bona molambike roa ngkatuwo."

80Anana Sakaria iti, kahile-hilea hai kamanoto-notoa laluna. Mahilemi, laomi maida i pada wungi duuna hawe tempona mampepongka mopahawe Ngkorana Pue Ala i to Yahudi.Download Audio MP3 (Lukas 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran