Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 9 >> 

1Dina hiji poe Daud mariksa, "Kumaha aya keneh kulawargi Saul anu hirup? Lamun aya, kami arek mikaheman, sabab kami inget ka Yonatan."

2Aya hiji jelema urut gandek kulawargi Saul ngaranna Siba. Tuluy dititah ngadeuheus ka Daud. Ku raja dipariksa, "Maneh teh Siba?" Wangsulna, "Leres, Gusti."

3Raja mariksa deui, "Kumaha ari kulawarga Saul aya keneh anu hirup? Lamun aya, kami arek nembongkeun kahemanan, nedunan jangji kami ka Allah." Piunjuk Siba, "Sumuhun aya, putrana Yonatan saurang, gempor sampeanana."

4"Di mana?" lahir raja. Wangsul Siba, "Sumuhun, di rorompok Makir bin Amiel di Lodebar."

5Ku Raja Daud dipiwarang disaur.

6Mepiboset bin Yonatan putu Saul geus aya di payuneun Daud, geus rengkuh nyanggakeun hormat. Daud ngalahir, "Mepiboset!" Jawabna, "Leres, Gusti."

7Saur Daud, "Ulah reuwas-reuwas. Kami hayang mikaheman ka hidep, inget ka ama hidep, Yonatan. Tanah Saul eyang hidep salegana top ajang hidep. Jeung lamun hidep suka, iraha bae ge meunang ngariung dahar jeung kami."

8Mepiboset ngawangsul, "Beu Gusti, ku naon sakitu totomplokanana, padahal abdi teh teu benten ti anjing budug."

9Ti dinya raja nyaur Siba, gandek Saul, timbalanana, "Sagala rupa harta banda Saul sakulawarga, ku kami rek diselehkeun ka Mepiboset, incu gusti maneh.

10Eta tanah ahli-ahli Saul gusti maneh teh uruskeun ku maneh saanak-anak jeung badega-badega, panguruskeun panenna, supaya mareunang rejeki ti dinya. Mepiboset pribadi baris jadi tamu kami salalawasna, dahar sameja jeung kami." (Ari Siba boga anak lalaki lima belas jeung badega dua puluh urang.)

11Siba ngawangsul, "Satimbalan Gusti sumeja diestokeun pisan." Ti harita Mepiboset daharna dicandak sameja jeung raja, disaruakeun jeung putra-putra raja.

12Mepiboset boga budak lalaki hiji, ngaranna Mika. Siba sakulawarga jaradi gandek Mepiboset.

13Mepiboset anu sukuna duanana deog matuh di Yerusalem, daharna katuangan raja. <<  2 Samuel 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran