Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 13 >> 

1PANGERAN ngandikakeun ieu papakon ka Musa jeung Harun.

2Upama aya jelema nu kulitna carenang atawa radang atawa baruntus siga kasakit lepra kudu sina ngadeuheus ka imam kaom Harun,

3menta dipariksa. Lamun bulu dina lebah eta jadi bodas jeung korengna legok, enya lepra. Ku imam kudu dinyatakeun najis.

4Upama ukur semu bodas jeung henteu legok jeung buluna henteu jadi bodas, jelemana kerem tujuh poe.

5Dina katujuh poena pariksa deui. Mun radangna henteu ngalegaan, kerem deui tujuh poe.

6Dina katujuh poena pariksa deui. Upama radangna henteu ngalegaan malah ngipisan, eta radang biasa bae. Ku imam kudu dinyatakeun beresih. Pakeanana sina diseuseuh, jelemana geus beresih.

7Upama ti saentas dipariksa jeung dinyatakeun beresih tea radangna ngalegaan, kudu ngadeuheus deui ka imam,

8menta dipariksa deui. Upama tetela radangna ngalegaan, ku imam kudu dinyatakeun najis, sabab eta teh lepra.

9Anu katerap ku kasakit anu disangka lepra, kudu ngadeuheus ka imam,

10menta dipariksa. Upama radangna semu bodas jeung nanahan, sarta bulu lebah radangna jadi bodas,

11eta tanda kasakit leprana geus lila. Ku imam kudu dinyatakeun najis. Teu kudu dikerem heula da geus sidik najisna.

12Upama kasakitna geus nyaliara kana sirah jeung suku,

13ku imam kudu dipariksa deui. Upama tetela geus nyaliara ka sakujur awakna, ku imam kudu dinyatakeun beresih. Upama saluluar kulitna jadi bodas, eta beresih.

14Tapi upama radangna teh melekah, eta najis.

15Ku imam kudu dipariksa deui. Upama bener radangna melekah, kudu dinyatakeun najis. Eta kasakit lepra. Jelemana jadi najis.

16Upama jadi cageur sarta rupana jadi bodas, kudu ngadeuheus deui ka imam,

17menta dipariksa. Upama urutna jadi bodas, ku imam kudu dinyatakeun beresih, sabab beresih.

18Upama aya nu bisul cageur,

19seug dina urutna jadi koreng semu bodas, atawa coklat bodas semu beureum, kudu ngadeuheus ka imam.

20Ku imam kudu dipariksa. Upama korengna ngalegokan jeung buluna jadi bodas, eta teh lepra anu ngamimitianana dina urut bisul.

21Tapi upama keur waktu dipariksa ku imam buluna henteu bodas jeung korengna henteu legok sarta warnana ipis, jelemana kudu dikerem tujuh poe heula.

22Upama korengna ngalegaan, ku imam kudu dinyatakeun najis, eta lepra.

23Upama angger sakitu henteu ngalegaan, eta mah urut bisul bae, ku imam kudu dinyatakeun beresih.

24Anu kulitna tutung ku seuneu seug jadi boleksek jeung semu bodas atawa bodas semu beureum,

25kudu dipariksakeun ka imam. Upama bulu lebah dinya jadi bodas sarta borokna legok, eta lepra, anu ngamimitianana dina bagian anu tutung. Ku imam kudu dinyatakeun najis.

26Tapi lamun buluna henteu jadi bodas, korengna henteu legok sarta warnana ipis, ku imam kudu dikerem tujuh poe.

27Dina katujuh poena ku imam kudu dipariksa deui. Upama ngalegaan, eta lepra, ku imam kudu dinyatakeun najis.

28Tapi upama angger teu kitu kieu sarta warnana ipis, eta lain lepra, ukur koreng tapak kabeuleum bae, ku imam kudu dinyatakeun beresih.

29Boh lalaki boh awewe anu koreng dina sirah atawa gado,

30kudu dipariksakeun ka imam. Upama korengna legok sarta buukna jadi semu koneng jeung curiwing, eta teh lepra. Jelemana kudu dinyatakeun najis.

31Upama waktu keur dipariksa ku imam korengna henteu legok, tapi buuk lebah dinya goreng jadina, jelemana kudu dikerem tujuh poe.

32Dina katujuh poena ku imam kudu dipariksa deui. Lamun korengna henteu ngalegaan henteu ngalegokan sarta buukna geus henteu koneng,

33buuk sabudeureun korengna sina dikurud. Terus kerem tujuh poe deui.

34Dina katujuh poena ku imam kudu dipariksa deui. Lamun korengna angger henteu ngalegaan henteu ngalegokan, ku imam kudu dinyatakeun beresih, sarta jelemana kudu nyeuseuhan papakeanana.

35Tapi upama ti saentas ku imam dinyatakeun beresih teh korengna ngalegaan,

36ku imam kudu dipariksa deui. Lamun bener panyakitna ngalegaan, buuk atawa janggotna teu kudu dipariksa deui semu koneng henteuna, sabab geus tetela eta jelema teh jadi najis.

37Tapi upama ceuk timbangan imam korengna henteu ngalegaan jeung buukna geus mimiti jaradi deui, ku imam kudu dinyatakeun geus beresih.

38Boh lalaki boh awewe anu boga colat bodas dina kulit,

39ku imam kudu dipariksa. Upama colat-colat bodasna lenang, eta ukur panyakit kulit biasa, jelemana tetep beresih.

40(13:40-41) Lalaki anu buukna maruragan nepi ka tarangna atawa sirah tukangna lenang, henteu matak najis.

41(13:40)

42Tapi upama dina bolenangna tea aya pitak-pitak bodas semu beureum, eta lepra.

43Kudu dipariksakeun ka imam. Upama aya korengan anu warnana semu beureum,

44eta tetela lepra anu ngamimitianana dina sirah. Ku imam kudu dinyatakeun najis.

45Jelema anu katerap kasakit lepra, barang pakena kudu anu rubat-rabet, buukna teu meunang disisiran, jeung kudu nutupan beungeut beulah handap, sarta kudu ceceluk, "Najis! Najis!"

46Sapanjang kasakitna tacan cageur mah dirina tetep najis, hirupna kudu mencil di luareun pasanggrahan, teu meunang campur jeung nu sejen.

47Upama dina pakean-pakean aya tanda buluk, boh pakean tina lawon wol, boh tina lawon kaci,

48atawa dina barang kulit atawa sakur barang tina kulit,

49upama eta tanda buluk warnana geus semu hejo atawa semu beureum, eta tanda yen bulukna geus mimiti nemen, barangna kudu ditembongkeun ka imam.

50Ku imam kudu diilikan, terus singkurkeun tujuh poe.

51Dina poe katujuhna ku imam kudu diilikan deui. Upama tanda bulukna ngalegaan, eta barang jadi najis.

52Ku imam kudu diduruk sabab bulukna bisi nerekab, jadi kudu diduruk ku seuneu sina beak.

53Tapi upama buluk tea dina eta barang henteu ngalegaan,

54ku imam kudu dititah dikumbah heula tuluy disingkurkeun tujuh poe deui.

55Tuluy diilikan deui. Lamun warna bulukna henteu robah, sanajan teu ngalegaan eta barang masih keneh najis. Boh bulukna teh beulah luar boh beulah jero, eta barang kudu diduruk.

56Tapi saupama tas diilikan deui bulukna teh siga geus rek leungit, barangna boh lawon boh kulit kudu disoehkeun.

57Saupama geus kitu bulukna aya deui jeung ngalegaan, eta barang ku nu bogana kudu diduruk.

58Upama eta buluk bisa leungit ku dikumbah, kumbah deui bae barangna ambeh beresih.

59Kitu papakon ngeunaan hal buluk dina papakean atawa lawon boh tina wol atawa kaci, atawa dina barang naon bae anu dijieun tina kulit. <<  Imamat 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran