Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

1Wali a’i-a’i, aku rani mampatiendoka komi mangkonong kareba matao to aku nampakarebaka resi komi seore. Wali tempo aku mampakarebaka komi kareba matao etu, tempo etu komi mangaya, pasi pangaya ngkomi ri kareba matao etu maroso kojo rataka ri tempo si’i.

2Wali yako kareba matao etu see naka komi rapalaes ane komi mangaya kojo gombo to kupakarebaka resi komi etu. Pei ane si’a kareba matao to aku nampakarebaka resi komi etu to nuaya ngkomi, ane ewa see pangaya ngkomi etu tare batuanginya.

3Apa aku namporata resi komi kareba to aku room mangantima pasi to bae kojo batuanginya. Etu semo i Kerisitu mate apa saba dosa ngkita, singkonong ewa to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah.

4Roo see Ia rapongkeli panewa roo see ri eo to katogo Ia rawangu muni yako ri kapateNya singkonong ewa to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah.

5Wali ojo karoonya Ia rawangu muni etu, Ia nakita i mPetrus panewa samparia anaguruNya to sampuyu pei dua etu mangkita seja Ia.

6Panewa yako etu yabi lima atu mba’a tau to mangaya Ia to sindara-ndara mangkita Ia. Tau etu kaborosinya tiroowa tuwu ri tempo si’i, pei re’e seja to namatem.

7Wali ojo karoonya i Yesu nakita ntau boros etu, Ia nakita wo’u i Yakobus panewa nakita wo’u mpomakauNya samparia.

8Pasi aku semo to purinya mangkita Ia. Pei aku si’a ewa pomakauNya to yusa etu. Aku maya raporapaka ewa ana kodi to tawa rata temponya pei kodi majoli rapoanaka. Apa aku kodi majoli mawali pomakau i mPue Yesu.

9Wali ane pomakau i mPue Yesu, aku semo to kodi kojo angganya. Pasi kamonsonya aku taa masipato rato’oka pomakau i mPue Yesu apa tempo ruyu aku mangansesai tau to mangaya i Pue.

10Pei apa saba kanoto i mPue Allah, see naka aku mawali pomakau i mPue Yesu ri tempo si’i. Pasi kanoto i mPue Allah resi aku etu bae kojo batuanginya. Apa yako etu aku semo to roso-roso palaongingku pei samparia pomakau i mPue. Pei palaongingku etu si’a yako karoso ndaya to si aku naka pei mawali. Yako kanoto i mPue to re’e resi aku.

11Pei nempo aku to roso-roso palaongingku, bara pomakau to yusa to roso-roso palaonginya, taa mawei. To bae batuanginya, etu semo kareba matao to kami mampakarebaka pasi to komi mangaya seja.

12Wali kami room mampakarebaka resi komi manganto’o i Kerisitu rawangu muni yako ri kapateNya. Wali ane ewa see maka pei re’e komi to manganto’o tare tau to rawangu muni yako ri kapatenya?

13Apa ane tare tau to rawangu muni yako ri kapatenya, batuanginya i Kerisitu taa seja rawangu muni.

14Pasi ane i Kerisitu taa rawangu muni yako ri kapateNya, ane ewa see kareba to kami mampakarebaka tare batuanginya. Pasi pangaya ngkomi taa seja re’e batuanginya.

15Pei si’a ojo etu, apa ane i Kerisitu taa rawangu muni, batuanginya kami mawuti tempo kami manganto’oka tau mangkonong i Pue Allah. Apa kami room manganto’oka tau i Pue Allah re’e mangawangu muni i Kerisitu yako ri kapateNya. Pei ane monso pu’u tau mate taa rawangu muni, ane ewa see i Pue Allah taa seja mangawangu muni i Kerisitu.

16Apa ane tau mate taa rawangu muni yako ri kapatenya, batuanginya i Kerisitu taa seja rawangu muni.

17Pasi ane i Kerisitu taa rawangu muni yako ri kapateNya, tare batuanginya pangaya ngkomi resi Ia, apa komi tawa ralapa yako ri huku nu dosa ngkomi.

18Pasi ane ewa see, tau to mangaya i Kerisitu to room namate yau, tau etu room rapakaja’aka yau.

19Wali ane kita mansarumaka i Kerisitu ojo ri raya ngkatuwunta ri lino si’i, roo see taa rawangu muni yako ri kapatenta, ane ewa see kita semo to bae-bae kasiasi ngkita pei kasamparianya to lino to yusa.

20Pei monso pu’u i Kerisitu rawangu muni yako ri kapateNya. Ia raporapaka ewa so’o mpae to uyunya rapota apa Ia semo to uyunya rawangu muni see tamo damate wo’u. Wali see naka samparia tau to mangaya Ia to namate yau, to raporapaka ewa tau to yore, tau etu darawangu muni seja sewaju pei Ia.

21Apa yako dosa ntau samba’a see naka to lino mangarata kapate. Pasi ewa see seja yako palaong ntau samba’a see naka to lino darawangu muni yako ri kapatenya etu.

22Apa samparia wiyaa i Adam paka mangarata kapate, pei samparia tau to samba’a pei i Kerisitu paka darawaika katuwu.

23Pei tau to rawaika katuwu etu, sira darawaika katuwu etu ri tempo to masipato samba’a pei samba’a. I Kerisitu ewa so’o mpae to uyunya rapota apa Ia semo to uyunya rawaika katuwu etu. Panewa temponya Ia ma’i wo’u, tempo etu tau to Ia Puenya darawaika seja katuwu etu.

24Panewa roo see darata kapuranya temponya to si’i. Wali tempo etu i Kerisitu damampakapura kuasa samparia to maporenta pasi samparia to yusa to re’e kuasanya pasi karosonya. Pasi tempo etu Ia damangawaika yau resi i Pue Allah, Pa’a, paporentaNya.

25Apa i Kerisitu semo Makole sampe ratamo temponya i Pue Allah manganangi samparia baliNya pei mangawaika Ia mangkuasang sira.

26Wali baliNya to purinya kojo to Ia damanganangi, etu semo kapate.

27Palaong to etu singkonong kojo pei gombo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o, “I Pue Allah re’e mangawaika i Kerisitu mangkuasang samparia anu to re’e.” Etu semo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah. Wali manasa samparia anu to re’e danakuasang i ngKerisitu. Ojo i Pue Allah anu to mangawaika Ia mangkuasang samparia etu, ojo Ia semo to taa danakuasang i ngKerisitu.

28Wali ane ratamo temponya samparia nakuasang i ngKerisitu etu, tempo etu i Kerisitu, Ana i mPue Allah, damangawaika yau seja koroNya danaporentang i mPue Allah anu to mangawaika Ia mangkuasang samparia etu. Ia damangika ewa wetu see ojo i Pue Allah semo to mangkuasang samparia anu to re’e.

29Wali wimba, ane monso pu’u tau mate taa rawangu muni yako ri kapatenya, maka pei re’e tau to rabaptis mangabolos yununya to room namate yau? Ane tau mate etu taa darawangu muni, tare batuanginya yununya rabaptis mangabolos sira.

30Pasi kami seja, tare pandoonya tau mangarai kami apa sabanya kami mampakarebaka kareba matao. Pei ane monso pu’u tau to mate taa darawangu muni yako ri kapatenya, gete, tare batuanginya kami mangarata kasesa to etu!

31Wali a’i-a’i aku masanang kojo kuepe mampobuuka komi roomo mawali samba’a pei i Kerisitu Yesu, Pue ngkita. Monso pu’u aku mangepe ewa wetu. Wali ewa wimba kamonsonya aku mangepe ewa wetu, ewa see seja monso pu’u aku pontoponto eo mampobuuka bara tamo masae aku danapopate yau ntau to bali i mPue Allah.

32Rapanya ri kota Epesus si’i, re’e seore aku nangewa tau to maja’a kiranya ewa binatang to maila. Wali ane ewa pampobuuka nto lino to mampobuuka tare tau to darawangu muni yako ri kapatenya, ane ewa pampobuuka nsira taa kojo re’e batuanginya resi aku ane mangewa tau to maja’a etu. Ane monso pu’u tau mate taa darawangu muni yako ri kapatenya, to tao-tao aku ojo mangaluluka gombo ntau to manganto’o, “Anu kita mangkoni pasi manginu mampakasanang, apa nile kita damatemo.”

33Wali ewa wetu nato’o ntau. Pei taa monso, wali ne’e natipu ntau etu. Pobuuka paposia ntau to manganto’o, “Ane komi mampogalungika tau to maja’a, taa masae lengko ngkomi to matao damambali yau damawali maja’a seja.”

34Wali pasilonga muni pampobuuka ngkomi pei ika anu to singkonong pei i Pue Allah. Pandooka mangika dosa. Apa re’e komi to taa kojo mangansani i Pue Allah. Wali naka pei aku mampogomboka komi ewa wetu see komi damangepe mea.

35Pei bara re’e tau to damampotanaka, manganto’o, “Wimba raika mangawangu muni tau to mate yako ri kapatenya?” Pasi koro to ewa wimba to darawaika sira tempo sira ma’i muni etu?”

36Wali gete, bea kojo tau to mampotanaka ewa wetu. Apa ane komi mamuya, kapa’i mpinamuya etu taa datuwu ane taa mate ruyu.

37Pasi anu to rapomuya etu ojo kapa’i mpae bara pinamuya to yusa. Si’a wulinya sindara-ndara pei tokonya pasi iranya to rapomuya.

38Pei ojo karoonya rapomuya kapa’i mpinamuya etu, panewa i Pue Allah mangawaika kapa’inya etu katuwunya to singkonong pei pamporani to si Ia. Wali ponto ngaya mpinamuya nawaika i mPue Allah katuwunya to masipato sangaya pei sangaya.

39Pasi anu to manosa re’e seja pasisalanya. Apa wombo ntau yusa pei wombo nu binatang. Pasi yusa wo’u wombo ntonsi pasi wombo nu bau.

40Pasi ewa see seja re’e pasisalanya anu to ndate yangi pasi anu to ri wawo lino. Apa anu to ndate yangi kayawanya yusa pei kayawa nu anu to ri wawo lino.

41Wali mata nu eo taa sewaju pananya pei mata mbuya. Pasi mata mbuya taa sewaju pananya pei batu’e. Pasi batu’e taa seja sewaju pananya sampa’i pei sampa’i.

42Wali ewa see seja tempo tau darawangu muni yako ri kapatenya. Apa lemba ntau to rapongkeli, lemba etu boo yau. Pei ane rawangu muni yako ri kapatenya, koro ntau etu tamo damate.

43Pasi tempo rapongkeli, lemba ntau masiasi pasi tare karosonya. Pei ane rawangu muni, koro ntau etu meyawa pasi maroso.

44Pasi anu to rapongkeli, etu semo koro to napake ntau maroo ri lino si’i. Pei anu to rawangu muni, etu semo koro to napake ntau etu maroo sindara-ndara pei i Pue Allah. Apa koro ngkita ri tempo si’i koro to masipato maroo ri lino, wali ane ewa see, koro ngkita tempo rawangu muni koro to masipato maroo-roo sindara pei i Pue Allah.

45Palaong etu singkonong pei gombo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah. Apa gombo etu manganto’o to lino to uyunya rapapowali, i Adam, ia napaponosa i mPue Allah see mawali anu to tuwu. Pei i Kerisitu, to rato’oka i Adam to purinya, Ia mawali nosa to mangawaika katuwu.

46Wali kita taa mansaka nawaika i mPue Allah koro to masipato maroo sindara-ndara pei Ia. Ia mangawaika ruyu kita koro to masipato maroo ri lino si’i panewa yako etu Ia mangawaika koro to masipato maroo resi Ia.

47Wali tau to uyunya etu, koronya rapapowali yako ri awu ntana. Pei tau to kadua etu yako ndate saruga kama’iNya.

48Wali samparia to lino sewaju ewa tau to rapapowali yako ri awu ntana etu. Pasi samparia to ndate saruga sewaju ewa tau to yako ri saruga kama’iNya etu.

49Si’i-si’i kita sewaju ewa tau to rapapowali yako ri awu ntana. Wali ewa see seja ane ratamo temponya kita rawangu muni yako ri kapatenta, tempo etu kita dasewaju ewa tau to yako ri saruga kama’iNya etu.

50Wali a’i-a’i, ewa si’i batuanginya. Ane ri tempo si’i koro ngkita re’e wombo pasi raa. Wali koro to ewa wetu taa masipato mangarata anu to matao to rawaika resi tau to Makolenya i Pue Allah. Pasi koro ngkita to maya boo yau si’i taa seja masipato mangarata tilanya ri katuwu to singkasaenya.

51Wali padongeka gombongku si’i. Aku damanganto’oka komi anu to tawa nansani ntau. Etu semo, taa samparia kita to damate, pei kita samparia darawali koronta.

52Palaong etu kodi majoli damawali, ri rayanya sampida mata ri tempo darapangantawuis tarompet to kapuranya. Apa ane radonge loo ntarompet etu, tempo etu tau mate darawangu muni yako ri kapatenya pei tamo daboo yau wo’u pasi kita samparia darawali koronta.

53Apa ewa naika ntau to mangawonsu yau baju to masae pei mamposunsuka wo’u baju to bou, ewa wetu seja lemba ntau to mate to room naboo yau taa maya taa rawali yau mawali koro to tamo daboo yau. Pasi koro ngkita to tiroo maya mate si’i rawali yau seja mawali koro to tamo mate.

54Wali tempo lemba ntau to mate to room naboo yau rawali mawali koro to tamo daboo yau, pasi tempo koro ngkita to tiroo maya mate si’i rawali mawali koro to tamo mate, tempo etu semo tibanang gombo to ratulis yami ri raya ntuntu i mPue Allah, to manganto’o, “Kapate room napakapura i mPue Allah kuasanya, wali see naka kita menang.”

55Pasi re’e wo’u ratulis to manganto’o, “O kapate, imbare kuasamu manganangi tau? O kapate, imbare kuasamu mampakaja’a tau?”

56Wali anu to mangawaika kapate kuasanya mampakaja’a tau, etu semo dosa. Pasi anu to mangawaika dosa kuasanya, etu semo porenta i mPue Allah.

57Pei kita manganto’oka i Pue Allah tarima matao, apa Ia mangawaika kita menang apa saba palaong to naika i Yesu Kerisitu, Pue ngkita.

58Wali a’i-a’ingku anu to kuporayang, pakaroso pangaya ngkomi see tare pombalinya ane rata tau to rani mampakaja’a pangaya ngkomi etu. Pasi pakadota kojo sangkani mangika palaong i mPue, apa komi mangansani palaong to komi mangika resi i Pue etu bae kojo batuanginya apa komi seja darawangu muni yako ri kapatemu.Download Audio MP3 (1 Korintus 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran