Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 

1'O su-suloko de 'o nyawa yongaku-ngaku 'o Yudeaka yoodumu yo'isene 'ato 'o nyawa koyowosa-wosanguwa 'o Yahudioka manga 'agamaka mita yadawongokau ma Jo'oungu ma Dutu wi demo.

2Ge'enaka de gee 'o Petrus wotagi 'o Yerusalemude, de 'o Yahudioka yongaku-ngakuokau gee 'o Petrus wisisala.

3'Ona kayongosekau, "'Ido'oa so ngona notagi 'o nyawa koyomasuna-sunawa manga woaka? Ma de nimasido'odomo sona!"

4So ma rai 'okia naga 'idadi-dadiokau 'o Yopeka gee, 'iodumu wakidongose ma gurueka de wosikaino. Kawongosekau 'onaka,

5"Ngoi 'o Yopeka daku tomalahidoa ma gu-gudaioka de 'okia naga moi tamake, 'isoka 'o mosa 'ingoa-ngoata moi 'iwora dakuuku 'o diwanguku de 'isidelika ma libuku soatoka, ge'enaka de ka 'ai bionokau 'imaogoruku.

6De ma dodaka talega ma diai 'ena 'o sagala haewani gee ma dou ngai soatoka, 'o sagala haewani gee kopapi-piarawa, de 'o sagala haewani gee 'itagi 'imatoba-tobaka. De 'o sagala namoro gee kopapiarawa.

7Ge'enaka de to'isene 'o 'ilingi moi kaingosekau ngoino, 'Ee Petrus, tagi natoaka de na'odomo!'

8Ma ngoi tosango, 'Ko'uwa Jou! Ngoi koma'iwasi ta'odomo 'o 'inomo gee mia bo-bosono moteke 'o Yahudioka mia 'adati.'

9Ge'enaka de ma 'ilingi daku 'o diwanguku ge'ena kaingosekauoli, ''Okia naga gee ma Jo'oungu ma Dutu wosidemokau 'ato kaidadi pa'odomo, ge'ena 'uwa pongose 'ato nanga bo-bosono.'

10Sigado 'igilio ma sa'angeno tamake-make koge'ena, deika 'iodumu ge'ena 'o sorogaade 'isidoakauoli.

11Kage'ena ma 'orasi de yaruange 'o Kaisareano gee 'i'ese-'ese, ya'adono 'o woano gee kiaka ngoi tomasidodo-dogumika.

12Ge'enaka de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'isuloko ngoino 'ato 'uwa 'ai singina 'ikapula totagi takimoteke 'ona. Nanga 'esa moi yabutanga go'ona mita yomoteke de de ngoi 'o Kaisareaku, de ngomi miokokiwosanga 'o Kornelius wi woaka.

13Ge'enaka miaika, de 'o Kornelius wosijarita ngomino kokia 'una wamake 'o mala'ekati moi 'ima'okode wi woaka de 'ingose 'unaka, 'Nakisuloko 'o nyawa yotagi dakuie 'o Yopede wi'ese wimoi wi ronga 'o Simon Petrus.

14'Una 'asa wositotara ngonaka 'o habari gee dua ngona de 'ani woa ma dodaku nisilaha.'

15'O mala'ekati 'isidemoka koge'ena deika ngoi tositotara 'o Habari ma Owa ge'ena, de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakiduguti kaimatero de ma sira gee 'idadi ngoneka ma di-disiraka.

16Ge'enaka de tonganonie ma Jou wosidemokau 'ato, ''O Yohanes 'o nyawa wo'osiki de 'o 'akere, ma ngini 'asa ni'osiki de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini.'

17So 'iwaitokau 'o nyawa gee koyamote-motekuwa 'o Yahudioka manga 'agamaka, 'ona mita ma Jo'oungu ma Dutu wakikula 'o co-catu kaimatero de ngoneno, gee ma 'orasi ngone pongaku ma Jou Yesus Kristusika. De ge'ena ngoi koya'akunuwa kotowisidabiwa ma Jo'oungu ma Dutu wakikula 'o barakati!"

18Kage'ena yo'isenoka de koyosiogoruku. Ge'enaka de ma Jo'oungu ma Dutu wisiarene yongose, "'Alele! Nako koge'ena, de ko 'o Yahudiokawa ma nyawa mita ma Jo'oungu ma Dutu wakikula 'o 'orasi ma ngale yomaogoro 'o sowono yodiai de yamake 'o 'ahu ma dutu."

19'O Stefanus wito'omaka de 'o nyawa yongaku-ngaku 'o Yesusika yaki-kiniiki so yokapiakoro. Munuka yoowara 'o Fenisiaka ya'adono, de munuka sigado 'o Siprusika de 'o Antiokhiaka. 'Ona yositotara 'o habari ma Jo'oungu ma Dutuno ka 'o Yahudi ma nyawaka duga.

20Ma 'o nyawa yongaku-ngakuoka go'ona gee 'o Siprusino de 'o Kireneno, naga munuka yotagi 'o Antiokhiaka de yositotara 'o Habari ma Owa ge'ena la 'o Yesus, naga 'o nyawa-nyawaka gee koyomote-motekuwa 'o Yahudioka manga 'agamaka mita.

21Sababu ma Jou 'awi kuasa naga de de 'ona so manga gudai yongaku de yomasisarakani ma Jouka.

22'Okia naga 'idadiokau ne'ena, ma jarita 'o Yerusalemuoka ma jamatika ya'adono. So ma rai 'ona 'o Barnabas wisuloko daukuku 'o Antiokhiaku.

23Kadau wa'adonuku, de wamake kokia ma Jo'oungu ma Dutu wakisiba-barakati go'ona, de womorene 'ifoloi. Ge'enaka de waga'asoko la yosigou-gounguku yomoteke ma Jouka.

24'O Barnabas nu'una wi singina yaowa de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini wiparetano, de wongaku ma gou-goungu ma Jouka sigado 'o nyawa manga gudai yomoteke de ma Jou.

25Deika 'o Barnabas wotagi 'o Tarsus ma kotaku 'o Saulus winonu.

26Gee wimakeno de 'o Antiokhiade wi'asa. 'O taunu moi yapasiku yomalomuno de 'o jamati, de yakidotoko 'o nyawa manga gudai. 'O Antiokhiakau ge'ena 'o nyawa yongaku-ngaku 'o Yesusika gee, ma sira-siraka yakisironga 'o Saranioka.

27Ma 'orasi ge'ena 'o nabii yamuruo naga daku 'o Yerusalemuku yoboaku ge'ena 'o Antiokhiaka.

28Ge'ena dau ma dodaka wimoi wi ronga 'o Agabus. 'O Ngomasa 'Itebi-tebini wi singina yagaraki, so wosidemosira 'ato 'o duniaka ne'ena dua 'o baulaco ma kiamati 'idadi. (De ge'ena 'idadiokau mita ma 'orasi 'o Kaisar Klaudius wopareta.)

29So yoodumu 'o Yesus wingaku-ngaku go'ona yomarimoi ma ngale yosidingoto 'okia sonaa manga riaka dodotie daku 'o Yudeaka la yakiriwo. Moi-moi yosidingoto moteke kokia naga 'ona ya'akunu.

30Yomarimoi koge'ena yodiai so yosuloko 'o Barnabas de 'o Saulus yo'otaka manga dingoto ge'ena, 'o jamati ma balu-balusika.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran